30.04.2012  |  IT

Materialehåndtering taber flyvehøjde i USA, men vokser i Norden

En amerikansk undersøgelse konkluderer, at det amerikanske marked for materialehåndtering taber hastighed fra 2011 til 2012. Der er ifølge undersøgelsen udsigter til en mindre nedgang i 2012. Tre ud af fire danske eksperter forventer i en uvidenskabelig rundspørge, at det danske og nordiske marked vil vokse i 2012. Læs hvilke teknologier der rykker i 2012.

Sikke en forskel. Modern Materials Handlings undersøgelse i 2011 af det amerikanske marked for udstyr og løsninger til materialehåndtering viste en klar fremgang med budgetstigninger på cirka 14 procent. Udsigterne til investeringslysten i 2012 viser en flad kurve, og at virksomhedernes hovedfokus er ”kontrol med omkostningerne”. Undersøgelsen konkluderer, at amerikanske virksomheder er meget tilbageholdende med at investere i nye materialehåndteringsløsninger.

46 procent sidder på pungen
46 procent af respondenterne svarer, at de i 2012 forventer at anlægge en vi-venter-og-ser-tiden-an tilgang, hvor de kun tager beslutninger om de allermest nødvendige investeringer, mens 40 procent svarer, at de usikre økonomiske udsigter ikke har nogen indflydelse på deres investeringslyst, og at de fortsætter med at investere i materialehåndtering med samme tempo som i 2011. De amerikanske virksomheders gennemsnitlige investering i materialehåndtering beløb sig i 2011 til 451.000 US dollars, og virksomhederne forventer i gennemsnit at investere 451.700 US dollars i 2012. 92 procent svarer, at deres hovedfokus i 2012 drejer sig om ”cost containment”.

”Der er helt sikkert fokus på optimering af eksisterende logistik, men der også fokus på nyinvesteringer, som blandt andet er drevet af nye krav fra Arbejdstilsynet”.

Finn Biller, Dematic

Nordisk marked vokser
Det billede kan tre ud af fire danske eksperter ikke genkende, når de bliver spurgt om tendensen på det nordiske marked. Supply Chain Magasinet har i en hurtig og ganske uvidenskabelig rundspørge spurgt en række danske og nordiske branchefolk om deres oplevelse af tendensen.

”Vi forventer og mærker, at virksomhederne er væsentligt mere interesserede i at investere i 2012 end, de var i 2011. Det sker dels som et alternativ til udflytning til lavtlønsområder og dels som almindelig optimering”, fortæller Lars Bek Jensen fra Langebæk Logistik A/S.

”Vi forventer fortsat god fart på markedet i 2012. De sidste 5-10 år har der været en del fokus på højlagre i form af pallesystemer, hvor mange virksomheder med rigtig stor volumen enten allerede har etableret højlagerløsninger eller i færd med at etablere løsninger. Nu er den samme udvikling i gang i forhold til mindre emnebærere på kolliniveau. Det sker typisk i form af højautomatiserede ekspeditionsløsninger med brug af fx traditionelle miniloadlagre eller den nyere shuttleteknologi, som virkelig er blevet udbredt de sidste fem år”, fortæller Anker Nørlund fra Logio Consulting A/S. Finn Biller fra Dematic fortæller:

”Vi fornemmer ikke, at nordiske virksomheder vil være mere tilbageholdende med investeringer på området end i 2011. Vi oplever nærmere en stigende interesse, og det afspejler sig tydelig i mængden af ordreforespørgsler og i ordrebeholdningen”.

Èn respondent svarer i rundspørgen, at de forventer at nordiske virksomheder rent faktisk vil være mere tilbageholdende med at investere i 2012 end i 2011.

Nye investeringer eller optimeringer?
På spørgsmålet Forventer I, at nordiske virksomheder i højere grad vil rette fokus mod at optimere udnyttelsen af eksisterende løsninger og procesforbedringer end investere i ny teknologi?, lyder svaret fra de danske eksperter, at det er et både-og.

”Der er helt sikkert fokus på optimering af eksisterende logistik, men der også fokus på nyinvesteringer, som blandt andet er drevet af nye krav fra Arbejdstilsynet”, fortæller Finn Biller.

”Vi ser tendenser til begge dele, altså både optimeringer og nye investeringer”, fortæller Lars Bek Jensen. Anker Nørlund supplerer:

”Vi ser begge dele. I eksisterende anlæg søger man konstant at optimere den dynamiske kapacitet, og nogle installationer har nået en alder, hvor styringer og kraner m.m. står over for en udskiftning. Automatisering af de mindre emnebærere vinder frem, og med den stadigt større anvendelse af robotteknologi generelt hos danske fremstillingsvirksomheder er det kun naturligt med en afsmittende effekt på lageroperationerne. Men de automatiske materialehåndteringsløsninger kræver store investeringer, så forretningsplanen skal være overbevisende, og hensynet til ergonomi og et godt arbejdsmiljø vejer også stadigt tungere. Endelig er den kontinuerlige forbedringsproces en selvfølge i alle veldrevne virksomheder. Derfor er det en kombination af teknik, proces og mennesker.”

Èn respondent svarer, at de forventer, at nordiske virksomheder i 2012 vil fokusere mere på optimering end investeringer i ny teknologi.

Hvilke teknologier rykker i 2012?       
Den amerikanske undersøgelse fremhæver mærkning & automatisk datafangst (AIDC), løftetrucks (Lift Trucks) og WMS som de tydeligste vækstområder. På spørgsmålet: Hvilke teknologier/områder forventer I, at nordiske virksomheder vil være mest interesseret i at investere i 2012?, lyder svaret WMS, fysisk håndtering, vare-til-mand plukkeløsninger som fx miniloads, trucks, reoler og datafangst. Anker Nørlund:

”Effektive WMS-løsninger er ikke bare for de store. Mange lager- og logistikchefer i små og mellemstore virksomheder kan også fremvise imponerede effektivitetsforbedringer målt på øget lageromsætningshastighed og plukkeeffektivitet per medarbejder. Alt i alt et øget kvalitetsniveau efter indførelsen af WMS. Udbredelsen af WMS vil fortsætte, for teknologien har mange positive følgevirkninger som meget bedre overblik, forbedrede stamdata (ellers kan systemet ikke præstere optimalt), mindre administration og fjernelse af fast årlig lagerstatus for blot at nævne nogle af fordelene”. Lars Bek Jensen supplerer:

”Vi oplever, at tendensen går mere på den fysiske varehåndtering. Blandt andet ser vi et tydeligt fokus på forbedring af plukkefunktionen gennem fx vare-til-manden principper som fx miniloads”. Adm. direktør Jes Lysdahl Boldsen fra Knapp-Moving kommenterer:

”Vi ser samme tendens som den amerikanske undersøgelse peger på med fokus på mærkning & automatisk datafangst (AIDC), løftetrucks og WMS som de tydeligste vækstområder – men blot senere for high tech. Trucks og reoler vil stadig være stabile som commodities”.

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere