11.03.2021  |  Strategi & ledelse

Likviditetsudfordringer: Tre gode råd til ledelsen

Indhold fra partner Hvad er dette?

Virksomheder med likviditetsudfordringer skal træffe beslutninger, der kan have indvirkning på virksomhedens kreditorer og nærmeste stakeholdere. Bo Christensen, advokat og specialist i insolvensret, giver her tre gode råd til ledelsen.

Et år med covid-19-pandemien har lagt stort pres på danske virksomheder. Flere og flere oplever, at danske og internationale salgskanaler og værdikæder forsvinder eller er genstand for kraftig reduktion, og mange virksomheder er stadig afhængige af hjælpepakker.

Jokeren, som kan udløse den konkursbølge, som mange havde forventet for snart længe siden, bliver formentlig udfordringer ved at tilbagebetale udskudt moms. Dette giver for mange anledning til en forventning om et stigende antal virksomheder med alvorlige økonomiske udfordringer. Mange virksomheder har måske tilmed forecastet et betydeligt likviditetsbehov, som skubbes foran og vokser, i takt med at fristen for tilbagebetaling af momsen er blevet forlænget flere gange.

Dette kan selvsagt give anledning til overvejelser om, hvordan likviditeten tilrettelægges og eventuelt finansieres, og ledelsen må løbende træffe beslutninger, som afspejler den usikkerhed, som for mange er et vilkår for virksomhedsdrift i øjeblikket.

Her er tre gode råd til den ledelse, der aktuelt eller potentielt befinder sig i en situation, hvor virksomheden i større eller mindre grad er i likviditetsvanskeligheder, og må træffe beslutninger, der kan have indvirkning på virksomhedens kreditorer og umiddelbare stakeholders. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at der i Danmark er juridisk spillerum for, at ledelsen skønner forkert, men ledelsen skal have ageret i virksomhedens bedste interesse og skal have truffet velovervejede beslutninger på et oplyst grundlag.

1. Skab overblik – og bevar det

Ledelsens beslutninger er ikke bedre end det beslutningsgrundlag, de træffes på baggrund af. Få skabt et fuldstændigt og realistisk billede af virksomhedens økonomi og budgetter. Etabler korte og lange likviditetsbudgetter og -forecasts og evaluer ofte. Indlæg realistiske forventninger og forudsætninger. Få eventuelt ekstern hjælp til opgaven. I nedbrudsscenariet eller til mødet i banken kan en uvildig vurdering vise et realistisk billede og en seriøs tilgang, som tilmed giver et godt beslutningsgrundlag.

Ryd op i forfaldne debitorer og få etableret faste rykkerprocedurer mv., så pengene kommer i kassen og gør gavn for likviditeten. Ofte plukkes disse lavthængende frugter overraskende nok ikke.

2. Sørg for dokumentation

Når der er etableret et seriøst og realistisk beslutningsgrundlag, er det ledelsens opgave at vurdere og herefter beslutte, hvordan virksomheden skal agere for at ride en nuværende eller fremtidig storm af.

Ledelsen skal agere i virksomhedens, dens ejeres og kreditorers interesse, og der kan ligge store grader af forretningsmæssige skøn i sådanne overvejelser og efterfølgende beslutninger. Det er vigtigt, at ledelsens vurderinger og beslutninger dokumenteres loyalt og fyldestgørende i bestyrelsesmødereferater, investormødereferater, referater fra bankmøder mv.

Dokumentationen er ledelsens værn mod efterfølgende kritik og ansvar, hvis beslutningerne og beslutningsgrundlaget i øvrigt har været sagligt og i virksomheden og dens kreditorers interesse.

3. Ligebehandlingsprincippet

I dansk ret opereres med et ligebehandlingsprincip, hvorefter den likviditetsudfordrede og potentielt insolvente virksomheds kreditorer skal behandles lige, medmindre de er fortrinsstillede som lønmodtagere. Lønninger og A-skatter vil derfor typisk ikke være ansvarspådragende for virksomheden at betale, bortset fra direktørens egen løn.

Af ligebehandlingsprincippet følger også, at virksomheden ikke må etablere ny gæld, og det kan fx være direkte ansvarspådragende for ledelsen, hvis virksomheden handler på kredit, velvidende at virksomheden ikke har midler til at betale kreditgiveren.

Har virksomheden kreditfaciliteter og stillet pant i sine aktiver, skal ledelsen sørge for, at kreditgiver er fuldt informeret og indstillet på de driftsdispositioner, der kan påvirke engagementet eller pantesikkerhederne negativt.

Erfaringsmæssigt er problemstillingerne mange og usikkerheden ofte stor, når ledelsen skal navigere i en økonomisk krise, og det er altid tilrådeligt at antage juridisk bistand – ikke mindst fordi ansvaret som den altovervejende hovedregel er og vil forblive ledelsens.

Artiklen er skrevet af Bo Christensen, som er advokat og juniorpartner i Hortens afdeling for rekonstruktion og insolvens.

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere