20.03.2019  |  Branchenyt

Godt årsregnskab for Esbjerg Havn

Esbjerg Havn har offentliggjort sit regnskab for 2018, og selvom omsætningen er stort set uændret i forhold 2017, og indtjeningen har oplevet et mindre fald, så er man tilfreds i det vestjyske. De tre centrale forretningsområder, vind, RoRo og olie og gas, ventes at give vækst fremover.

Esbjerg råder over Danmarks arealmæssigt største havn med et aftryk på 4,5 millioner m2, og aktivitetsniveauet har fortsat været højt i det forgangne år. Det vidner Esbjerg Havns årsregnskab for 2018, som selskabet netop har offentliggjort, om.

Læs også: Danske havne ligger i top på effektivitet

Omsætningen for året landede på 229,7 mio. kr., hvilket er stort set uændret i forhold 2017, mens der var et mindre fald i indtjeningen til 71,2 mio. kr. Udviklingen skyldes dog primært afskrivninger på de investeringer, som er foretaget i forbindelse med anlægningen af Østhavnen samt de nye multiterminaler, og derfor er man også tilfreds med regnskabet.

”Resultatet bekræfter, at Esbjerg Havn er en kernesund forretning. Det er et godt udgangspunkt for at sikre fortsat udvikling og fremgang på havnen”, siger bestyrelsesformand Flemming N. Enevoldsen.

På to af havnens centrale forretningsområder, support af vindindustrien i Nordsøen og RoRo-godstrafik, har 2018 været et godt år. RoRo-godsmængderne var således de højeste i fem år, mens der blev udskibet 1.210 MW havvind, hvilket er det næsthøjeste niveau de seneste fem år. På begge områder forventer Esbjerg Havn vækst de kommende år.

”Opførelsen af Danmarkshistoriens største havvindpark ud for den jyske vestkyst og den store pipeline i resten af Europa og verden betyder, at udsigterne ser rigtigt fornuftige ud for vores vindforretning,” siger Flemming N. Enevoldsen og fortsætter:

”Kigger vi på RoRo og skibstrafik, er tendensen, at mere og mere gods flyttes fra vejnettet til søvejen. Det er en naturlig konsekvens af trængselskrisen på de europæiske veje. Og i kraft af vores størrelse, placering og den direkte forbindelse til jernbane og motorvej, er Esbjerg Havn en oplagt del af løsningen. Også som alternativ til de hårdt belastede havne ved den Engelske Kanal.”

Flere udvidelser på vej
Også når det kommer til havnens tredje forretningsben, olie og gas, ser det fornuftigt ud. Oliemarkedet er godt nok stadigvæk ustabilt og vanskeligt, men genopbygningen af Tyrafeltet er et lyspunkt for olie- og gasindustrien i Esbjerg.

”Det 21 mia. kr. store projekt vil skabe tusindvis af arbejdspladser og mange opgaver for havnens virksomheder, og samtidig bliver dansk naturgasproduktion sikret de næste 25 år. Det er glædeligt,” konstaterer Flemming N. Enevoldsen.

De føromtalte fremtidsinvesteringer, som fortsatte i 2018, hvor man investerede yderligere knap 67 mio. kr., er ligeledes noget, man ser frem til at høste frugterne af. Siden år 2000 har Esbjerg Havn således investeret godt 1,7 mia. kr. i udvidelser og modernisering af havnen, og i slutningen af 2019 forventes den igangværende VVM-undersøgelse af endnu en mulig havneudvidelse på op til 1 mio. m² at være afsluttet. Ifølge bestyrelsesformanden er timingen perfekt:

Læs også: Ny direktør til Esbjerg Havn

”Udviklingen inden for vind og RoRo vil andet lige øge efterspørgslen på arealer. Og vi skal være klar til at rykke hurtigt, så vi også i fremtiden har plads nok til at imødekomme vores kunders behov”, slutter Flemming N. Enevoldsen.

-AK

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere