15.03.2011  |  Lager & distribution

Virksomheder outsourcer stadig større andel af logistik- og transportarbejde

Indhold fra partner Hvad er dette?

En ny rapport fastslår, at tredjepartslogistik forsat har vigtig strategisk og operationel værdi for transport- og logistikkunder over hele verden, og at outsourcing vokser. Men kunderne betaler mindre for outsourcede ydelser, og det er især de mindre strategiske opgaver, der outsources.

For at kunne træffe bedre beslutninger og spare omkostninger er mange virksomheder meget interesserede i at opnå et mere komplet omkostningsbillede for transport og logistik. Det kræver dog et tættere samarbejde med tredjepartsleverandører og udvikling af bedre it-systemer. Der er store forskelle på, hvad kunder i forskellige brancher prioriterer højest. Derfor efterspørges branchespecifikke løsninger og tæt dialog mellem kunde og udbyder af tredjepartslogistik.

Ifølge rapporten, som Capgemini Consulting, Georgia Institute of Technology og logistikudbyderen Panalpina står bag, beretter 65 procent af kundevirksomhederne, at de i stigende grad outsourcer transport og logistik til tredjepartsleverandører.

”Men selvom et flertal outsourcer stadigt mere, er kundevirksomhedernes omkostninger til logistikoutsourcing de senere år faktisk faldet 10-15 procentpoint og udgør nu kun 42 % af deres samlede logistikomkostninger,” siger principal consultant Christian Slott fra Capgemini Danmark på baggrund af rapporten.

”Den bagvedliggende forklaring er den turbulente økonomiske situation, verden har været igennem de seneste år, og som har afstedkommet markant lavere priser på transport og logistik.”

Christian Slott peger på, at det dog ikke er alle virksomheder, der har outsourcet mere. 24 procent af kunderne har nemlig i stedet valgt at insource og varetager derfor nu i højere grad selv deres egen logistik og transport. Så udviklingen går begge veje, omend to ud af tre er gået mod mere outsourcing af transport og logistik.

Gode kunderelationer
Forholdet mellem kunde og udbyder af transport- og logistikydelser er godt. Ifølge den globale undersøgelse anser 89 procent af kunderne generelt deres forhold til logistikudbydere som velfungerende, ligesom 68 procent angiver, at tredjeparts logistikudbydere hjælper dem med at tilvejebringe nye og innovative metoder at forbedre driften på.

Imidlertid viser rapporten, at transport- og logistikkunderne fastholder deres tendens til at outsource især operationelle, tilbagevendende og transaktionsorienterede aktiviteter og i mindre grad de strategiske, kunderettede og it-intensive aktiviteter. Og det på trods af, at mange logistikudbydere tilbyder stadigt mere avancerede ydelser.

“Mange transport- og logistikkunder anser logistik og supply chain management som vitale for deres samlede forretningsucces. Øget brug af outsourcing og et højt tilfredshedsniveau antyder, at tredjeparts logistikudbydere bestemt kan tage en del af æren for at have hjulpet kunderne gennem det økonomiske stormvejr,” siger Dr. C. John Langley Jr., Professor i Supply Chain Management ved Georgia Institute of Technology.

Langley pointerer, at trods et vanskeligt økonomisk klima har tredjeparts logistikudbydere mulighed for fortsat at udvikle sig og skabe vækst ved at tilbyde flere værdiskabende ydelser til kunderne.

Præcis rapportering og analyse
Et af de områder, kunderne vægter højest hos tredjeparts logistikleverandører, er præcis rapportering samt analyse af de samlede omkostninger forbundet med fremstilling og distribution af produkter frem til salgsstedet, også kaldet Total Landed Costs (TLC).

Med pålidelig og præcis omkostningsinformation får virksomhedskunderne selvsagt et bedre og mere sikkert beslutningsgrundlag. Og virksomhederne opnår større indsigt i, hvordan de enkelte ydelser og involverede partnere bidrager økonomisk og værdimæssigt til forsyningskæden.

Selvom 45 procent af kundevirksomhederne i udstrakt grad kigger på TLC-omkostninger, er der stor forskel i nøjagtighed og beregningernes detaljeniveau.

”Det er ikke altid nogen nem opgave at beregne TLC for råvarer og færdigtforarbejdede varer. Udfordringen er især at definere alle de faktorer, der bidrager til det totale omkostningsbillede, samt at have relevante data for dette til rådighed. Ofte er data mangelfulde, hvorfor virksomheder må basere sig på estimater, der i sagens natur rummer en grad af usikkerhed,” forklarer Christian Slott fra Capgemini Danmark.

Kunderne vil ikke dele
Selvom kunderne gerne vil have et samlet omkostningsbillede, oplever 58 procent af logistikudbyderne, at det er svært at få kunderne til at dele økonomiske informationer med dem. Det er da også kun 23 procent af tredjepartsleverandørerne, der rent faktisk leverer omfattede omkostningsanalyser til deres kunder. At samarbejde så tæt kræver stor gensidig tillid og en god dialog mellem kunde og udbyder, hvorved alle bedre forstår hvilke faktorer, roller og KPI’er, der skal i spil for at få et helhedsbillede af omkostningerne.

“Total Landed Cost gør virksomheder i stand at overskue både de synlige og skjulte omkostninger og giver det reelle omkostningsbillede for frembringelse af varer,” siger Christian Slott fra Capgemini Danmark. “Hvis man skal gå fra basale til mere sofistikerede omkostningsapplikationer, kræver det involvering af topledelse, ændring af processer og udvikling af it-systemer. Fordi de totale transportomkostninger ikke bare er vigtige men også komplekse, skal man mere se udviklingen som en udviklingsproces i stedet for at prøve at ændre alting på en gang.”

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere