11.01.2021  |  Branchenyt

Konventionalbod - fordele og ulemper

Indhold fra partner Hvad er dette?

Brugen af konventionalbod er udbredt i kommercielle kontrakter som alternativ til en almindelig adgang til at kræve erstatning. Der er flere fordele ved dette, men man bør også være opmærksom på en række ulemper ved brug af konventionalbod.

En kontrakt består hovedsageligt af en beskrivelse af parternes rettigheder og forpligtelser, som ofte hænger sammen. For eksempel ved, at en part tillægges nogle rettigheder, hvis modparten ikke opfylder sine forpligtelser (dvs. misligholder kontrakten). 

I mange tilfælde vil konsekvensen af en parts misligholdelse af kontrakten udløse en ret for modparten til at blive kompenseret økonomisk for det tab, denne har lidt, på grund af misligholdelsen. Overordnet set kan den økonomiske kompensation ske på to måder: Enten ved at udløse en ret til at kræve erstatning eller ved en ret til at kræve en konventionalbod – hvis en sådan konventionalbod er aftalt på forhånd af parterne.

Erstatning

Når en part ønsker at kræve erstatning af sin modpart, forudsætter det blandt andet, at parten kan dokumentere det tab, der er lidt. Det er ikke nok blot at sandsynliggøre, at der er lidt et tab af en eller anden størrelse. Hvis f.eks. en part faktisk har lidt et tab på 200.000 kr., men kun kan dokumentere det halve, vil alene de 100.000 kr. kunne blive erstattet.

Dette forekommer umiddelbart rimeligt. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at dokumentationen af et tab i mange tilfælde kan være særdeles vanskelig, uanset at modpartens misligholdelse af kontrakten utvivlsomt har haft (eller får) negative økonomiske konsekvenser. Eksempelvis vil det være svært at opgøre et konkret tab, hvis misligholdelsen sker tidligt i et samarbejdsforhold mellem parterne, hvor samarbejdets eksakte potentiale endnu er usikkert, men hvor misligholdelsen ødelægger samarbejdet – som derfor aldrig når at udfolde sig. I denne situation vil den part, der kræver erstatning, med rette kunne sige, at misligholdelsen har haft en negativ påvirkning, men den økonomiske størrelsesorden er usikker. Tilsvarende kan det være vanskeligt at dokumentere et tab, hvis misligholdelsen alene har medført et øget internt ressourceforbrug, der ikke har resulteret i udgifter, som kan dokumenteres ved fakturaer, kvitteringer, mv.  

Konventionalbod

Derfor vælger parterne i et aftaleforhold nogle gange at aftale en konventionalbod. Når en konventionalbod er aftalt  i relation til misligholdelse af en forpligtelse i kontrakten, fastlægger parterne på forhånd størrelsen af den kompensation, som misligholdelsen skal udløse. Der er således ikke et krav om, at parten skal kunne dokumentere størrelsen af sit tab.

Konventionalboden vil i mange tilfælde fremstå fordelagtig, da den letter håndteringen af misligholdelsen af den del af kontrakten, som konventionalboden knytter sig til. Den misligholdende part ved på forhånd, hvad den økonomiske konsekvens af misligholdelsen vil være. Det kan have en præventiv virkning i forhold til misligholdelse af kontrakten. Samtidig skal modparten ikke bruge tid og ressourcer på at opgøre sit tab. Der er derfor flere gode grunde til at vælge konventionalboden.

Ulempen ved en konventionalbod kan imidlertid være netop det forhold, at kompensationen er fastlagt på forhånd, fordi parterne jo ikke ved, hvad den økonomiske konsekvens af en fremtidig misligholdelse af kontrakten vil være.

Dermed er der en risiko for, at boden bliver sat så lavt, at den ikke kompenserer for det tab, som parten har lidt. Omvendt er der også en risiko for, at boden bliver sat så højt, at en domstol senere finder den urimeligt meget højere end det mulige tab, der kan lides som følge af misligholdelsen. Domstolen kan så enten nedsætte boden eller helt se bort fra den, når en part forsøger at gøre den gældende.

Parterne skal derfor overveje, hvor stort et tab det er sandsynligt at lide ved misligholdelse af en forpligtelse, som de ønsker at sanktionere med en konventionalbod. Konventionalboden bør nogenlunde harmonere med dette tab.

Følges denne anbefaling, vil ulemperne ved en konventionalbod være fint håndteret, og dens fordele fremstår endnu klarere.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til partner Søren Hornbæk Svendsen (shs@horten.dk) eller senioradvokat Andreas Schønbeck (ash@horten.dk) for en uforpligtende snak om kontrakter.

Tags: Horten

Mere fra Horten

Horten

www.horten.dk

Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 60 års erfaring, 350 medarbejdere og med kontorer i Hellerup, Herning og Aarhus. Vi bruger vores solide baggrund og mange tværgående ekspertområder til at skabe resultater for vores kunder. Og vi er allerbedst i sektorer, der er præget af hastig udvikling og intensiv regulering. Som kunde hos Horten st…

Se virksomhedsprofil  

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere