20.10.2017  |  Branchenyt

Cobham Satcoms værdikæde skifter fra forsvar til angreb

Cobham Satcom, der leverer løsninger til satellitkommunikation, har lanceret en ny ambitiøs strategi for den globale Operations-funktion. Det indebærer skift fra et reaktivt omkostningsfokus til et mere aggressivt fokus på også at skabe vækst. Sigtet er at øge markedsværdien markant.

Forskning og udvikling inden for satellitkommunikation (satcom) vil formentlig inden for få år betyde, at kommunikationssatellitter vil flyve meget lavere end i dag. Det vil skabe helt nye standarder for bredbåndshastigheden på kommunikationen, og branchen forventer, at det vil vende op og ned på konkurrentbilledet, muligheder, teknologier, markeder og kundebehov.

Værdikædens svar på disruptions
”Fremtidens satellitkommunikation ser ud til at byde på noget, der ligner almindelig bredbåndshastighed. Hvis det sker, vil det være en radikal disruption af hele det marked, vi i dag opererer på, fordi det åbner op for helt nye muligheder. Det skal vi være klar til at håndtere både med ny teknologi, nye løsninger og nye måder at servicere kunderne på”, fortæller den nyansatte VP & Head of Operations i Cobham Satcom, Gustaf Høskuldsson.

Han kommer fra en stilling som VP for høreapparatvirksomheden Widex’ supply chain, som vandt Den Danske Supply Chain Pris i 2015.

Læs også: Nye datateknologier skal knække koden til fremtidens storbylogistik

En af de store udfordringer med et marked, der er udfordret af disruptive tendenser, er, at det kræver massive investeringer i R&D og nye produkter:

”Vi ønsker selv at finansiere vores udviklingsindsats, og eftersom værdikæden eller operations repræsenterer den største andel af virksomhedens omkostningsbase, skal vi også levere en markant del af finansieringen af R&D og vores fremtidige konkurrenceevne ved at øge lønsomheden”, fortæller han og tilføjer:

”Samtidig skal vi også vækste vores forretning. Det vil vi blandt andet gøre ved at blive meget mere kundefokuserede og investere i vores kunders værdikæder. Vi har altid været gode til stærke relationer med leverandører. I fremtiden skal vi være langt bedre til at forstå vores kunders behov og sammen med kunderne udvikle deres værdikæde og deres konkurrencekraft”.

Sådan gør de
Gustaf Høskuldsson og hans ledelseshold i Global Operations har lagt ud med at kortlægge og vurdere hele Cobham Satcoms værdikæde eller operations.

Holdet består af Henning Høgh, der er VP Manufacturing Engineering; Charlotte Steiness, som er VP Global Supply Chain; Martin Gottschalk, der er VP Sourcing samt Anders Andersen, som er Head of Quality. Det resulterede i identificeringer af et antal topudfordringer, der relaterer sig til:

 • Måltal og rapporteringer
 • Den fysiske struktur eller ”footprint”
 • Organisationen.

Udfordringerne er områder som fx forbedret forecast-proces, tydeliggøre organisatoriske roller og ansvar i en mere global organisation, omlægning af en række processer, reducere usund kompleksitet, forbedre de kundevendte dele af forsyningskæden etc.

Læs også: Supply chain skal tage ansvar for S&OP-processen

”Vi har blandt andet delt processerne op i strategiske, taktiske og operationelle processer, hvor de strategiske skal centraliseres, og de operationelle skal være lokale”, fortæller han og tilføjer: ”Et andet stort fokusområde er, at vores driftsstrategi skal være tættere integreret og synkroniseret med den overordnede forretningsstrategi”.

Tre fokusområder
Cobham Satcom planlægger mange tiltag og aktiviteter, der skal skabe markante forbedringer af operations, men der er særligt tre fokusområder, som ledelsesholdet for Global Operations prioriterer og forventer vil gøre en stor forskel. Det er:

 1. Maksimere profitten, så virksomheden kan investere i nye teknologier og være mere aggressiv i go-to-market. Det skal ske ved at etablere global strategisk sourcing, ved at redesigne produkter, ved fortsat at outsource og flytte produktion og ved generelle omkostningsreducerende tiltag.
 2. At blive ægte kundecentreret. ”Vores og vores kunders vision for fremtidens operations skal være den samme”, fortæller Gustaf Høskuldsson. Det skal ske ved at etablere en global sales, inventory & operations planning (SIOP) proces, en global forsyningskæde og en central/decentral organisation med vertikal integration. Målene er blandt andet at reducere lagerbinding, at forbedre leverandørpræstationer og at kortlægge globale kunders service level agreements.
 3. Højere kvalitet og frekvens i lancering af nye produkter. Det skal ske ved at skabe tættere kobling mellem R&D og operations, ved at rulle global kvalitetskontrol ud og ved at definere kvalitet samt kvalitetsprocesser. Målene er blandt andet at forbedre kvalitet og at forbedre ”First Pass Yield”.

Fem mål i 2017
Global Operations lederteamet har fastlagt fem såkaldte must-wins i 2017. De omfatter:

 • Global operations med fastlagte roller og ansvarsområder og mindre kompleksitet.
 • Etablering af global sourcing-funktion der skal reducere direkte samt indirekte omkostninger og forbedre betalingsbetingelser.
 • Etablere en downstream (kundevendt) forsyningskæde med en effektiv SIOP, ny ledelse og kortlægning af kundesegmenter, der er koblet op på supply chain kriterier.
 • Styrke den globale SIOP-proces med ny organisation og ny ledelse. Målet er markant reducering af lagerniveauer.
 • Udrulning af global kvalitetsstyring. Det skal ske ved at integrere kvalitetsorganisationen ind i den globale operations-organisation og klarlægge både lokale og globale roller samt ansvarsområder.

Helt ny organisation
”Vi implementerer i praksis en helt ny organisation for både industrialisering, produktion, logistik, planlægning, kvalitet og indkøb. Vi klarlægger roller og ansvar, og vi formulerer konkrete krav til organisationen omkring eksekvering.

Organisationens overordnede rolle bliver at oversætte kundebehov til krav til vores operations. Andre roller er driftssikkerhed, kvalitet, tempo og høj service. De roller har vi så operationaliseret gennem en lang række modeller og processer”, fortæller Gustaf Høskuldsson og supplerer:

”Grundværdierne for vores nye organisation er en kultur, hvor der er fokus på passion, kundefokus og tværfaglighed. Det er vigtigt for os, at alle forstår HVORFOR, vi gør, som vi gør; og at alle forstår hvordan, de skaber værdi for de næste led i værdikæden. Vi arbejder aktivt med at synliggøre og virkeliggøre disse værdier gennem workshops, charters og andre aktiviteter”.

60 procent højere markedsværdi
Cobhams operations-organisation har arbejdet meget med at synliggøre de finansielle konsekvenser af den ambitiøse transformation af operations. Ledelsesholdet for Global Operations har udarbejdet præcise måltal for konsekvenserne for:

 • COGS – cost of goods sold, direkte omkostninger
 • Opex – operational expenditure, indirekte omkostninger
 • Totalomkostninger
 • Net working capital – arbejdskapital

Måltallene er i detaljer delt ud på regnskabsårene 2018, 2019 og 2020, og de er præsenteret for topledelse og hele den øvrige organisation, som alt i alt beskæftiger cirka 11.000 medarbejdere.

”Den slags snak forpligter jo, så det er bare med at komme i gang med at eksekvere. Det er vi så også allerede godt i gang med, og indtil videre følger vi planen og lever op til vores delmål”, fortæller Gustaf Høskuldsson.

Læs også: Dansk startup tager kampen om med Amazon og Alibaba

SCM.dk/Erhvervsmagasinet SCM & Logistik vil følge udviklingen af Cobham Satcoms transformation af operations og præsentere erfaringer for læserne.

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere