15.06.2021  |  Lager & distribution

10 konkrete bud på grøn omstilling af transporten

I forlængelse af ITD’s klimaplan med blandt andet forslag om flere modulvogntog og en vægt- og dimensionskommission præsenterer ITD nu yderligere 10 helt konkrete bud på, hvordan politikerne bedst hjælper den grønne omstilling af den tunge transport på vej. Målet er at inspirere politikere og konkretisere indsatsen.

”Den grønne omstilling skal ske på den mest hensigtsmæssige måde også inden for vores område, hvor de alternative teknologier ikke er lige så markedsmodne som inden for fx personbilsområdet. På effektiviseringssiden har regeringen allerede sagt ja til at arbejde videre med flere af ITD’s forslag herunder at udvikle forsøg med dobbelt-trailere”, fortæller Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD, og fortsætter:

”Det er vi rigtig glade for, men vi kan også fornemme, at flere politikere gerne vil have konkrete input til, hvordan den meget svære og vigtige opgave med at udskifte de fossile brændstoffer bedst gribes an. Det behov har vi forsøgt at imødekomme med 10 bud”.

De 10 bud strækker sig vidt og har til formål både at inspirere politikerne, men også vise dem helt konkret, hvordan man bedst hjælper den grønne omstilling inden for den tunge vejgodstransport på vej.  

”Vores branche vil meget gerne bidrage til at nedbringe CO2-udledningen, men vi kan ikke gøre det alene. Vi har blandt andet brug for en større efterspørgsel efter klimavenlig transport, og her bør det offentlige gå foran ved at stille konkrete og ambitiøse klimakrav i offentlige udbud – og vel at mærke også være villig til at betale for den meromkostning, det medfører”, siger Henriette Kjær.

De ti bud lyder:  

  1. Omlæg afgifterne på alternative drivmidler, så der kommer reelle incitamenter til grøn kørsel, uden at transporten fordyres unødigt.

Konventionel diesel tegner sig fortsat for 99 procent af det samlede energiforbrug i vejgodstransportbranchen. Alternativer til diesel er i dag alt for dyre til, at der finder en større omstilling sted. Det er ikke en holdbar løsning blot at forhøje prisen på diesel, som fordyrer transporten for alle. I stedet bør man fremme konkurrencedygtige alternativer til den konventionelle diesel.

  1. Opret en pulje til støtte af indkøb af klimavenlige lastbiler.
  2. Giv vognmændene mulighed for selv at vælge grøn teknologi.

Biogas er ikke et entydigt godt valg for mange vognmænd, og der er en overvejende risiko for, at et ensidigt fokus på enkelt-teknologier som biogas eller brintteknologi vil fordyre den grønne omstilling af branchen. Der bør i stedet anlægges et teknologineutralt fokus, så vognmændene selv kan vælge de grønne løsninger, der fungerer bedst for virksomheden. Det vil samtidig bane vejen for, at der bliver skabt et konkurrencepræget marked for grønne alternativer, hvilket vil fremme innovation i nye teknologier.

  1. Gør støttemidler så lettilgængelige, ubureaukratiske og simple som muligt, så også små og mellemstore virksomheder får lettere adgang til den grønne omstilling.
  2. Indtænk den tunge transport i tanknings- og ladeinfrastrukturen, så infrastrukturen kommer til at passe til både personbiler og erhvervstransport.
  3. Brug det offentlige som omstillingsmotor ved at stille konkrete og ambitiøse klimakrav i offentlige udbud – også selv om prisen for opgaven stiger.

Det offentlige kan være omstillingsmotor for transportbranchen, hvis der stilles ambitiøse klimakrav i offentlige udbud. Dette skal ske i erkendelse af, at grøn transport er dyrere end konventionel transport, og at prisen på de offentlige transportopgaver derfor vil stige på den korte bane, men på længere sigt vil falde i takt med at udviklingen og anvendelsen af ny teknologi stimuleres.

  1. Tag stilling til omlastningen fra lastbiler til mindre effektive varebiler.

En typisk lastbil i København kan transportere den samme mængde gods som ti varebiler. Udenfor byerne er forskellen i kapacitet endnu større. Alligevel sker der i disse år en omlastning fra lastbiler til varebiler, og det er hverken til gavn for klima, trængsel eller for effektiviteten i transportsektoren. Der savnes en politisk stillingtagen til varebilernes rolle i transportsystemet.

  1. Sæt fokus på transportkøbernes rolle i den grønne omstilling ved at styrke den private efterspørgsel efter grøn transport.
  2. Hold vejtransportsektoren ude af det europæiske kvotehandelssystem, så omstillingen af sektoren ikke bliver vanskeliggjort.

Det er ITD’s vurdering, at man ved at inkludere vejtransportsektoren i EU’s kvotehandelssystem faktisk risikerer at modarbejde den grønne omstilling af sektoren ved at forhindre andre mere effektive reduktionsinstrumenter. Det skyldes blandt andet, at vejtransportsektoren har nogle særlige karakteristika, som gør, at branchen – i modsætning til for eksempel søfart og luftfart – allerede i dag er omfattet af en række indirekte klimaafgifter. Det drejer sig især om diesel- og benzinafgifter, men omfatter også vægtafgifter og kørselsafgifter, som medlemslandene har mulighed for at justere på.

  1. Lav en samlet plan for hele transportsystemet i Danmark, og skrot det ensidige fokus på overflytning af gods fra vej- til banetransport.

ITD har fremlagt en uddybning af forslagene her.

- KCP

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere