02.06.2014  |  Lager & distribution

Driv lageret selv eller læg det ud?

Indhold fra partner Hvad er dette?

Hvornår bør man outsource lageret, og hvornår bør man drive det selv? Tre eksperter går i dybden med fordele og ulemper. Det afhænger blandt andet af, om logistik er en kernekompetence eller ej.

Anker Nørlund, partner i Logio Consulting:

”Lav en ordentlig businesscase, og kend dine processer til bunds”
Det vigtigste, når du overvejer at outsource lageret, er at få lavet en ordentlig businesscase med et logistikregnskab inklusiv både lager- og transportomkostninger, samt at kende dine processer til bunds. Sørg for god dokumentation og få skabt en transparens omkring omkostningstilvæksten på lageret. Forhold dig desuden til valget mellem faste og variable omkostninger. Hvad koster hver enkelt pluk og forsendelse? Få et klart billede af baseline og potentialet, når I overvejer, om I skal drive lageret selv eller få andre til det.

Læs også: Flere virksomheder beskæftiger sig med logistik-løsninger

Kig også på jeres kapacitetsbehov. Hvor er lageret placeret, ligger det rigtigt i forhold til kunder og leverandører, har vi store sæsonudsving? Lego har eksempelvis cirka 60 procent af salget i fjerde kvartal, så her gav det god mening at outsource til tredjepart i Tjekkiet, som legetøjskoncernen gjorde for en del år siden. Blandt Legos fordele er, at lageret i Tjekkiet har tilstrækkelig kapaciteter til at klare de store sæsonudsving, de faste omkostninger er blevet variable, samt at lageret ligger i et område, i øvrigt godt i forhold til de europæiske kunder, hvor lønomkostningen er markant lavere end herhjemme. 

Generelt ser vi, at virksomhedernes egne lagerkapaciteter dækker den normale drift, og så supplerer man med tredjepart til at tage spidsbelastningerne.

Hvilken type lager har du?
Man skal også se på, hvilken type lager, man har. Er det råvarer, færdigvarer, er det et europæisk centrallager, et nationalt distributionslager? Mange driver eget centrallager og har to-tre stødpudelagre, som en tredjepart står for driften af. Men husk, at der skal være en margin for tredjeparten, så han også kan tjene penge.

Find desuden ud af, om du vil outsource, fordi der kan være god økonomi i det, eller om du omvendt har en strategi om, at lagerdriften er en kompetence, du vil bibeholde. I en medicinalvirksomhed, hvor produkter lagres under oparbejdning, giver det formodentlig ikke mening at outsource, fordi det er forretningskritisk at bevare kontrollen. Men er det en tømmerhandel, der køber store mængder træ til opskæring, kan råvarelageret godt ligge hos tredjepart indtil forarbejdningen.

Læg lageret ud på nye markeder
For en virksomhed, der vil starte op på et nyt eksportmarked, vil det ikke give mening at drive lageret selv. Mængden vil typisk være begrænset i starten, så der vil givetvis være en tredjepart, der er bedre til det end virksomheden selv, har et godt lokalkendskab med videre. Derved eksponerer man sig ikke for voldsomt på et nyt marked, man ikke har erfaring med, men kan koncentrere sig om kerneforretningen fremfor at bruge en masse energi på praktik som indfortoldning, lager, pluk, pak og distribution.


Lars Bek Jensen, partner i Langebæk Logistik:

”Der kan høstes stordriftsfordele ved at lægge lageret ud til tredjepart”
Hvis man har store volumener og specielle behov på grund af kundekrav, kan det ofte være uinteressant at lægge lageret ud til tredjepart. Har man derimod et rimelig simpelt flow og en lavere volumen, kan man have fordel af en tredjepart, der har andre kunder under samme tag. Derved kan man høste nogle stordriftsfordele, for eksempel at tredjeparten har nogle fornuftige procedurer, it-systemer med mere, som man ikke altid selv har i mindre virksomheder.

Læs også: Nyt WMS giver norsk 3PL stor fleksibilitet

Mange af vores mindre kunder kan ofte have svært ved at oppebære et stort lagerflow, hvilket betyder, at operationen ikke bliver effektiv nok. Det kan være lettere i et større setup hos en tredjepart. Desuden er mindre virksomheder nødt til at have en fast bemanding, der kan klare både store og små dage. Det er lettere at få synergi og stordrift, hvis lageret ligger hos tredjepart, der kan flekse rundt med arbejdskraften mellem forskellige kunder.

Hvis du har mange specielle krav fra dine kunder, for eksempel om pakning og mærkning, er det ikke altid, at en tredjepart kan være så fleksibel, som du selv kan være. Til gengæld har tredjeparten ofte en solid erfaring med at drive lagre og terminaler, set i forhold til mange mindre virksomheder, og det gør dem mere effektive. Det kan også være en god idé for en mindre virksomhed at outsource, hvis det kniber med lagerpladsen, man ikke har logistik som fokusområde eller i det hele taget mangler erfaring med at drive et lager.   

Find frem til din lagermargin
3PL’erne skal jo også tjene penge, så der er en margin for at drive et lager, så hvis man begynder at få større volumener, kan man spørge, hvem der skal høste fordelene. Hvis man er dygtig nok, kan man spare penge på selv at drive lageret.
Så generelt kan det være en idé for mindre virksomheder med tredjepartslogistik, mens større virksomheder, hvor logistik er en kernekompetence, som hovedregel ikke skal lægge lageret ud. Men har man valgt også at outsource sin distribution, og man kommer ind i huset hos en stor outsourcing-partner, der har lagerhotel og terminal, kan man opnå fordele ved, at 3PL’en både står for lager og kørsel.

Er logistik din kernekompetence?
Outsourcing eller ej afhænger desuden af om logistik en kernekompetence for virksomheden. For eksempel er det hos Carlsberg vigtigt at bevare den direkte kontakt til slutkunderne, så øllerne kommer på rette hylde, mens det for virksomheder som Novo ikke er essentielt at være repræsenteret i distributionsleddet.

Det kan også overvejes at outsource lageret midlertidigt, hvis man har et dårligt flow. Nogle gør det eksempelvis i en femårig periode, hvor de får driften op at køre, gør sig nogle erfaringer, og så kan man på sigt tage lageret tilbage igen. 


Jesper Thomsen, director for Industrial Operations hos Valcon:

”Outsourcing af lageret skal være forretningsmæssigt interessant for tredjeparten”   
Hvis man har et meget lille lager, er det normalt ikke forretningsmæssigt interessant for en tredjepartsleverandør. Businesscasen skal være interessant for tredjeparten. Hvis der ligger et vækstpotentiale eller tredjeparten er på vej ind i et nyt marked, kan det måske gå med en dårlig businesscase alligevel. Men som regel vil det være kroner og ører, der afgør, om det er en god idé eller ej.

Læs også: USA: Eksperter forventer høj vækst i 3PL

Vil man lægge sit lager ud til tredjepart, må man desuden spørge sig selv om tredjepartsleverandøren kan tilbyde noget, man ikke selv har i forvejen. For eksempel et bestemt geografisk setup, og/eller en større fleksibilitet, som det ikke vil være rentabelt og dermed realistisk at etablere selv. Hvis man har en meget svingende belastning på sit lager, kan det alene gøre en outsourcing attraktiv.

Outsourcing eller ej kommer desuden an på, om du har faciliteterne i forvejen, og om de kan afhændes. Altså om der vil være en kapitalfrigørelse, udover at du kan spare på driften af lageret? Det er især interessant for tredjeparten, hvis han kan skabe synergi med den forretning, han har i forvejen.

Outsourcing kan lægge afstand til kunder
En ulempe ved at outsource lageret, kan være, at det skaber en afstand til kunderne, der kan fremstå negativ. Foregår der et møde med kunden i forbindelse med transporten af ens varer, kan det i visse tilfælde være et argument for ikke at lægge lageret ud. For eksempel har jeg ved levering af byggematerialer set, at det at komme ud og møde repræsentanter for slutkunden, betyder rigtig meget for synligheden i markedet.

Man bør også overveje, om outsourcing giver nogle uhensigtsmæssige bindinger. Hvis man skal have flere tredjepartsleverandører involveret for at nå ud til slutkunden, kan det hurtigt blive besværligt. I det hele taget skal man passe på, at kæden ikke bliver for kompliceret. Stil altid spørgsmålet: Ender det med at blive for svært, eller kan vi stadigvæk have en enkel, robust og gennemskuelig supply chain?

Specielle varekrav og it kan være barrierer
I mindre virksomheder kan specielle krav til varehåndtering eller vanskeligheder med at få it-systemet til at snakke sammen med tredjepartens kan også være barrierer for at outsource. Men det er samtidigt vigtigt at understrege, at det i større virksomheder ofte kan lade sig gøre at standardisere lagerprocesserne og dermed muliggøre en outsourcing.

Generelt kan man sige, at hvis din kernekompetence ikke er logistik, bør du af den årsag alene undersøge, om det er en god idé at lægge lageret ud, fordi det i sidste ende ikke er det, du lever af. Så mit hovedbudskab er, at man altid skal tjekke, om det vil være fornuftigt at outsource. 

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere