29.03.2011  |  Sourcing

Danske virksomheder outsourcer som aldrig før

14.000 jobs forsvinder hvert år ud af landet. ”Forskellen på vindere og tabere beror imidlertid udelukkende på, hvor godt virksomhederne har forberedt sig”, siger Torben Pedersen, som er professor ved Center for Strategisk ledelse og globalisering ved CBS. Han mener, at det til dels er en myte, at det danske arbejdsmarked årelades på grund af outsourcingen. De tabte arbejdspladser erstattes nemlig i stort omfang af nye, lige som værditilvæksten øges.

Udflytningen af den danske produktion sker for øjeblikket i en hast, som aldrig før er set større. Allerede for flere år siden gennemførte Danmarks Statistik en undersøgelse, som viste, at 20 procent af alle virksomheder - uanset størrelse - havde flyttet aktiviteter til udlandet. Dette tal er uden tvivl steget yderligere siden.

Professor ved Center for Strategi og Globalisering ved CBS, Torben Pedersen, anslår således, at 14.000 danske jobs for øjeblikket årligt forsvinder til udlandet, hvilket er en fordobling siden 2008. Den accelererende udvikling skyldes ikke mindst finanskrisen, som har øget virksomhedernes kreativitet, når det gælder om at barbere overflødige omkostninger væk.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Sammen med fire internationale kolleger udgav Torben Pedersen for nylig bogen ”Global Outsourcing and Offshoring - An Integrated Approach to Theory and Corporate Strategy”. Bogen belyser blandt andet, hvilke mulige problemer, virksomheder skal søge at manøvrere udenom, hvis de vil flytte produktion og udviklingsopgaver til udlandet.

Torben Pedersen afviser dog, at årsagen til den øgede outsourcing udelukkende skyldes ønsket om at reducere omkostningerne, selv om dette fortsat synes at være det vigtigste incitament.

”Det er både dyrt og besværligt at flytte produktion ud af landet. En dokumenteret reduktion af omkostningerne er derfor under alle omstændigheder forudsætningen for, at det overhovedet kan svare sig at outsource. Af samme grund er det vitalt, at et sådant projekt forberedes ned i mindste detalje”, understreger han.

”Et nok så væsentligt motiv for at outsource, er imidlertid, at virksomhederne ofte kommer tættere på deres markeder, lige som det typisk viser sig, at der - også i den 3. verden - findes et overraskede stort antal veluddannede og kompetente specialister. Derfor er der en begyndende tendens til, at også mere specialiserede ekspertopgaver outsources. Ydermere er det muligt for virksomhederne at videreudvikle deres kernekompetencer her i landet, såfremt de processer, som ikke skaber værdi, flyttes til lavtlønslande”, siger Torben Pedersen.

Arbejdsdelingen skal organiseres
”Med mindre de vil risikere en række ubehagelige overraskelser, bør virksomhederne dog foretage nogle knivskarpe kalkulationer, inden de outsourcer. Én ulempe kan f.eks. bestå i at flytte opgaver, som har bedst ved at være lokaliseret tæt ved andre opgaver. Hvis produktionen f.eks. flyttes til udlandet, mens forsknings- og udviklingsopgaver beholdes i Danmark, kan vigtig viden risikere at gå tabt, hvilket på længere sigt svækker konkurrenceevnen. I nogle virksomheder er der således en meget tæt integration mellem forskning og produktion. Her skal man virkelig tænke sig godt om med hensyn til hvilke opgaver, som skal flyttes ud af landet, fordi disse virksomheder er dybt afhængige af dette samspil.”

Det er vigtigt at gøre sig klart hvilken arbejdsdeling, der er mellem virksomhedens aktiviteter. Når disse flyttes væk fra hinanden, bliver det straks vanskeligere at løse selv mindre koordineringsopgaver. Hvis arbejdstilrettelæggelsen derfor på forhånd er gennemtænkt, mindskes behovet for kommunikation tilsvarende.

Gør brug af andres viden
En anden udfordring kan bestå i at finde tilstrækkeligt kompetente underleverandører, specielt i Østeuropa og Asien. Af samme grund bør virksomheden sikre sig, at der indgås præcise og veldefinerede kontrakter, lige som man bør sikre sig, at de stillede kvalitetskrav kan honoreres. Her kan det være en god idé at sikre sig den nødvendige konsulentbistand, som både private konsulentfirmaer og Udenrigsministeriet tilbyder.
”Det er selvfølgelig ikke gratis, men det kan hurtigt vise sig at blive endnu dyrere, hvis man ikke søger den nødvendige ekspertrådgivning”, mener Torben Pedersen.

I øvrigt er det en udbredt misforståelse, at de øgede omkostninger til transport og logistik vælter korthuset. De fleste virksomheder har nemlig på forhånd planlagt sig ud af disse potentielle problemer. Det er snarere de usynlige omkostninger i form af f.eks. mangelfuld kommunikation, som underminerer den økonomiske gevinst, der sædvanligvis er forbundet med udflytningen.

Generelt mener han dog, at danske virksomheder griber outsourcingen ganske fornuftigt an. En undersøgelse, som sammenligner omfanget af outsourcing for henholdsvis danske, norske, svenske og hollandske virksomheder, viser således, at danske virksomheder kommer ind på en klar førsteplads. Blandt de sammenlignede lande er det da også Danmark, som har størst erfaring på området.

”Men forskellen på vindere og tabere beror udelukkende på, hvor godt man har forberedt sig, inden opgaverne flyttes til udlandet, og øvrigt synes der ikke at være nogen brancher, som klarer sig dårligere end andre, når det gælder outsourcing”, vurderer Torben Pedersen.

Øget værditilvækst
Han mener også det til dels er en myte, når det hævdes, at det danske arbejdsmarked årelades som følge af outsourcingen.

”I nogen grad vil tabet af danske arbejdspladser naturligvis øges, når produktionen flytter ud af landet. Men erfaringen viser, at dette tab langt hen ad vejen opvejes i form af etablering af nye danske virksomheder. Landet mister for øjeblikket ca. 250.000 arbejdspladser om året, men antallet af nyoprettede jobs er indtil videre nogenlunde lige så stort. Den teknologiske udvikling har sammen med en række andre faktorer langt større betydning for forskydningerne på det danske arbejdsmarked, end outsourcingen har”, mener han.

”Nok så interessant er det i øvrigt, at den samlede værditilvækst typisk er meget større end andelen af jobs, som en given virksomhed har i Danmark”. Som eksempel nævner Torben Pedersen, at ECCO i dag har mindre end fem procent af sine ansatte her i landet. Til gengæld er det op mod halvdelen af virksomhedens værditilvækst, som lander i Danmark.

Globale virksomheder vælger Danmark fra
”Indtil videre ser det altså ud til, at Danmark vinder som følge af denne udvikling. Vores beskæftigelse og velstand ligger fortsat på et relativt højt internationalt niveau. Derimod er det fortsat uvist, i hvor høj grad de vellønnede og videntunge jobs i fremtiden også forsvinder ud af landet. Endelig tvinger udviklingen også mange underleverandørvirksomheder til enten at flytte med ud af landet sammen med deres kunder eller at fusionere med konkurrenter. Outsourcingen er således et vilkår, som underleverandørerne er tvunget til at forholde sig til”.

Et af de mest bekymrende faresignaler består imidlertid i, at udenlandske virksomheder i stigende grad fravælger Danmark, når de skal investere og oprette arbejdspladser, mener Torben Pedersen.

”Derfor skal vi stramme os an, når det gælder forskning, uddannelse, innovation og kreativitet. Det er ganske vist noget, som politikere og erhvervsledere har talt om i mange år. Men alligevel sker der ikke rigtig noget. Imens buldrer de derudaf i Kina og Indien.”

Mere fra SCM.dk – forum for ledelse af forsyningskæden

SCM.dk – forum for ledelse af forsyningskæden

www.scm.dk

SCM.dk – forum for ledelse af forsyningskæden – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på optimering af forsyningskæden. Medlemmer på SCM.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af SCM.dk. Vi udkommer dagligt på SCM.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt ni gange om året med magasinet SCM+LOGIST…

Se virksomhedsprofil  

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere