07.04.2008  |  Strategi & ledelse

Danske logistikkøbere tøver med ansvarligheden

Indhold fra partner Hvad er dette?

En rundspørge til 11 af de største danske transport- og logistikvirksomheder viser, at danske logistikkøbere tøver med at stille krav om social, etisk og miljømæssig ansvarlighed, når de køber logistik- og transportydelser. Prisen er fortsat den dominerende parameter - men der er undtagelser.

Der står klima, miljø, etik, social ansvarlighed og bæredygtighed med store bogstaver henover den offentlige dagsorden i øjeblikket. Uanset hvor man vender blikket i den aktuelle medieverden, støder man på ord og begreber som CO2, den grønne bølge, vedvarende energi, CSR og Triple Bottomline. Jyllands-Posten og Rambøll Management præsenterede den 2. januar 2008 en undersøgelse, hvor 4 ud af 10 virksomheder har en nedskreven politik for etisk adfærd, hvor EPN.dk i den anledning citerede statsautoriseret revisor og partner Preben J. Sørensen fra Deloittes globale afdeling for CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility) for at sige: ”CSR vinder mere og mere indpas. For 10 år siden blev det moderne, at man skulle være miljøansvarlig. Men det gik noget i sig selv igen, da konjunkturerne blev dårligere efter årtusindeskiftet. Nu er det kommet tilbage igen – og agendaen er ikke længere kun miljø, men også social ansvarlighed”.

Danske transportkøbere fokuserer på pris
I en anden artikel i denne udgave af Supply Chain Magasinet redegør vi for, hvordan en større international undersøgelse viser, at der på globalt plan er en tendens til, at virksomheder vægter miljømæssig ansvarlighed højt, når de køber logistik- og transportydelser. Vi har gennemført en rundspørge til 11 af de største transport- og logistikvirksomheder i Danmark, og besvarelserne tyder på, at bølgen med ansvarlighed ikke når 100 % frem til køb af transport- og logistikydelser. Der er klare undtagelser; men transport- og logistikvirksomhedernes besvarelser tyder på, at danske virksomheder generelt set fortsat har prisen som den altdominerende parameter, når der skal købes ind hos transport- og logistikvirksomhederne. Der er ellers god grund til at fokusere på området, eftersom 18 % af verdens CO2-udslip kommer fra transportbranchen.

Stor variation i svar
I rundspørgen har vi stillet fire spørgsmål til 11 transport- og logistikvirksomheder. Fem ud af 11 har valgt at svare på spørgsmålene, fire har valgt at sige nej tak til at svare, mens to – nemlig Danske Fragtmænd og Frode Laursen - slet ikke har reageret på henvendelsen. Besvarelserne tegner et diffust billede, hvor transport- og logistikvirksomhedernes oplevelser af kundernes fokus på ansvarlighedstemaet er meget forskellige. Der er generelt stor variation i besvarelserne, nogle siger ja, andre nej og atter andre ”måske” til de samme spørgsmål.
To ud af de fem respondenter taler om, at de oplever kunderne i stigende takt vægter bæredygtighed og ansvarlighed, når de køber logistikydelser. To andre respondenter peger på, at det særligt er de store virksomheder, som selv er miljøcertificerede og arbejder bevidst med ansvarlighedsdimensioner, der stiller krav til leverandørerne om forskellige former for dokumentation for miljø- og klimabelastninger. Èn respondent siger ligeud, at de ikke har haft succes med at skabe fokus hos kunderne på miljørigtige transportløsninger ud fra emissionstal.

Kunder stiller ikke krav om bæredygtighed
Salgschef for divisionen Post Danmark KEP (Kurer, Ekspres, Pakker) Kurt Madsen giver udtryk for, at kunderne har meget forskellige tilgange til ansvarlighedsdimensionen: ”De mindre kunder har det største fokus på, at den aftalte håndtering sker til den rigtige pris og med den bedste kvalitet, og de fokuserer derfor ikke på ansvarlighedselementerne. De største transportkøbere stiller i nogen grad krav om fokus på arbejdsmiljø internt i virksomheden og til dels også hos transportører; men de er bestemt ikke villige til at betale en højere pris alene med udgangspunkt i højere ansvarlighed”.
Kurt Madsen fortsætter: ”Det sker sjældent, at virksomheder efterspørger eksempelvis vores grønne regnskab, hvor man på vores hjemmeside kan udregne miljøbelastningen på den enkelte pakke, ligesom kunderne heller ikke efterspørger elementer af bæredygtighed, social ansvarlighed eller etik”.
Kurt Madsen mener, at den manglende efterspørgsel muligvis kan hænge sammen med, at Post Danmark historisk set bliver opfattet som en ”ordentlig” og troværdig transportør. Men faktum er, at Post Danmark KEP sjældent oplever konkrete krav til dokumentation om bæredygtighedselementer.

Fragtprisen dominerer billedet
Direktør Jørn Bøllund fra Blue Water oplyser, at Blue Water har svært ved at overbevise kunderne om, at miljø- og klimaaspekter skal spille en rolle, når kunderne køber transport.
”Allerede for mange år siden prøvede vi omkring opstarten på vores miljøcertificering at skabe fokus hos vores kunder om miljørigtige transportløsninger ud fra emissionstal. Men det har ikke været nogen stor succes. Meget få af vores kunder er villige til at fravige prisen som det altdominerende parameter”, fortæller Jørn Bøllund.

Nordiske kunder fokuserer på miljø
Hos Freja Transport & Logistics A/S gør administrerende direktør Jesper E. Petersen og salgskoordinator Finn Aarestrup opmærksom på, at de oplever, at kunderne i stigende grad spørger ind til bæredygtighedselementer hos transportleverandøren.
”Vi oplever det mest hos vores svenske kunder, lidt mindre hos vores norske kunder og mindst hos danske kunder. I Sverige har vi set en ganske voldsom vækst i fokus på miljøet i slutningen af 2007. De svenske kunder spørger ind til og kræver dokumentation for elementer som økonomisk kørsel, alkoholpolitik og genanvendelighed. I Danmark er det særligt fødevare- og farmabrancherne, der fokuserer på miljøet”, lyder det fra Jesper E. Petersen og Finn Aarestrup.

Voksende globalt fokus på miljøet
Salgs- og marketingdirektør for TNT Nordeuropa Martin Brandstrup er ikke i tvivl om, at ansvarlighed over for miljøet, sociale elementer, etik og arbejdsmiljø er en voksende international tendens – også blandt købere af transport og logistik.
”Vi gennemførte i 2007 en salgskampagne, hvor vi donerede 5 øre til World Food Programme for hver kroner, kunderne købte ind for. Det er selvfølgelig ikke et videnskabeligt bevis; men vi kan konstatere, at salgskampagnen slog alle tidligere salgskampagner. Det er min oplevelse, at ansvarlighedselementet appellerer til transportkøbernes ønske om at påtage sig et medansvar for verdens udvikling. Jeg er ikke i tvivl om, at det gør en forskel, at vi som transport- og logistikvirksomhed gør en indsats for at tage ansvar”, fortæller Martin Brandstrup.
Martin Brandstrup peger på, at miljøet særligt spiller en rolle i forhold til TNT’s mellemstore og store kunder, og han nævner Grundfos og Motorola som eksempler.
TNT lancerede i 2007 Planet Me, der er et omfattende miljøprogram. Programmet skal synliggøre de CO2 fodspor, som TNT sætter gennem den daglige drift. Målet er at reducere CO2-udslippet samt opfordre TNTs 159.000 medarbejdere verden over til også at reducere CO2-udslip i deres privatliv.

60 % af kunder vægter miljøet
”Vores kundetilfredshedsundersøgelser viser, at cirka 60 % af vores kunder tillægger miljøet en vis eller større betydning. Tallet har været relativt stabilt siden 2000, så vi har altså endnu ikke mærket nogen udvikling, men vi forventer klart, at kunderne vil fokusere endnu mere på miljøet i fremtiden”, fortæller kvalitets- og miljøchef Frank Heide fra Schenker A/S.
Han tilføjer: ”En mindre gruppe af vores kunder, hvilket særligt er dem, der som for eksempel Grundfos og Alfa Laval er miljøcertificerede, stiller deciderede krav om miljøberegninger og lignende – og kræver løbende forbedringer”.
Schenker i Danmark arbejder sammen med en række vognmænd og foretager hvert år en detaljeret ”leve­ran­dør­vurdering”. Her undersøger Schenker nøje, hvilke typer lastbiler (Euro-norm etc.), virksomhedens vognmænd råder over, da det er Schenkers erklærede mål at øge brugen af miljøvenlige lastbiler med 10 % om året.
”Derudover deltager vi i forsøgsprojekter, herunder det kommen­de modulvogntogs­forsøg, som på sigt også vil have en positiv effekt på miljøet. Vi er desuden hele tiden på udkig efter nye muligheder for at optimere energiforbruget i forbindelse med vore transporter”, fortæller Frank Heide.

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere