08.01.2013  |  Strategi & ledelse

Sådan går det med SCM i 2013

SCM kommer mere og mere i fokus, når virksomheder skal forbedre deres konkurrencekraft. Vi har spurgt en række engagerede fagfolk fra virksomheder, universiteter og konsulentfirmaer om, hvad du som supply chain-leder kan forvente at støde på i det nye år.

Erhvervsmagasinet SCM har spurgt 13 passionerede fagfolk om, hvad du som supply chain-leder kan forvente at støde på i det nye år.
 

Bjarke Roost, Vice President, Customer Supply Chain, Carlsberg UK

Største udfordring(er) i 2013?
Vores væsentligste udfordring er hele tiden at forbedre service og leveringskvalitet over for vores kunder. Vi leverer mere end 3000 varenumre til store og små pubber, restauranter og butikker i hele UK. Vi ikke bare leverer på mere og mere præcise tidspunkter, vi håndterer også hele baglokalet for kunderne og roterer produkterne efter datomærkning etc. Målet er at lette kundernes logistikbyrde, så de kan bruge kræfterne på at servere fadøl etc. for deres kunder.

Væsentligste værktøjer i 2013?
Mennesker. Vores primære virkemiddel er, at vores 1500 medarbejdere bruger så meget af deres samlede arbejdstid på værdiskabende opgaver. De skal virkelig føle og forstå, at deres rolle er et vigtigt bidrag i vores samlede værdikæde. Indstillingen gør forskellen.
 

Bjørn Vang Jensen, VP, Global Logistics, Electrolux

Største udfordring(er) i 2013?
Som i 2012 vil den største udfordring være, hvordan vi tilpasser virksomhedens SC-omkostninger og -planer til den usikre verdensøkonomi, uden at udsætte os for unødvendige risici. Den europæiske økonomi vil spille den største rolle i den forbindelse både for globale aktører og for virksomheder med et mere snævert geografisk fokus.

Væsentligste værktøjer i 2013?
En robust S&OP proces, benhård fokus på lagerstyring, disciplin på tværs af funktioner, konstant kommunikation med service-leverandører, et top-tunet team, is i maven, og en veludviklet sans for humor.
 

John Carstens, konsulent, Langebæk Logistik

Største udfordring(er) i 2013?
Supply Chain lederens største udfordring i 2013 bliver at eftervise og konsolidere kundernes øgede krav om leveringspræcision i supply kæden frem for de seneste års fokus på kostoptimering.

Væsentligste værktøjer i 2013?
Derfor vil stærke og operationelle KPI'er omkring leveringsservice og præcision og fastholdelse heraf være i fokus uden at den gennemgribende økonomiske fordel opnået sættes over styr.
 

Nis Kampp, Director Global Supply Chain, Sauer-Danfoss

Største udfordring(er) i 2013?
Vi skal som supply chain ledere i 2013 forstå at navigere i et meget ustabilt marked. Alle markeder er meget følsomme. Det amerikanske marked kan gå i både vækst og recession, Europa er heller ikke stabilt, og Kina har vist sig mindre forudsigeligt. Derfor er risikominimering nok den største udfordring, og her er det specielt balanceposterne i form af omsætningsaktiver og tilgængelighed / leveringskvalitet, der er i spil.

Væsentligste værktøjer i 2013?
Det at kunne balancere leveringsservice i forhold til kapitalbinding i blandt andet lagre er nok det vigtigste for at navigere sikkert gennem 2013 med en økonomi, der kan gå begge veje. Fokus vil nok være på, hvordan man positionerer sig fysisk i forhold til de markeder, man er aktive på, både på den korte bane og i det mere strategiske perspektiv.
 

Jesper Thomsen, director, Valcon

Største udfordring(er) i 2013?
Kvalificeret anvendelse af sales & operations planning processen med beslutningsdygtig deltagelse fra alle funktioner – og nyttiggørelse af outputtet i den videre planlægning på kort, mellem og lang sigt. En anden udfordring er kompetenceudviklingen, herunder etablering af en mere kommerciel tankegang, der skal sikre koordinerede strategier på tværs af virksomheden og supply chain’en.

Væsentligste værktøjer i 2013?
Forecasting modeller til at forudsige variabiliteten i afsætningen samt policy deployment værktøjer, der skal sikre sammenhæng mellem virksomhedens overordnede mål samt strategier og indsatserne i supply chain området. Et tredje værktøj, der vil vinde frem i 2013, er nye og bedre risk management værktøjer, der kan gøre den supply chain ansvarlige i stand til kvalificeret at identificere og vurdere risici i forhold til supply chain’en – og hermed aktivt forebygge og etablere relevante beredskaber.
 

Jacob Leth Nielsen, partner, Logio Consulting

Største udfordring(er) i 2013?
Den største udfordring er fortsat at få skabt fælles fodslaw og gennemsigtighed på tværs af virksomheden og i den samlede supply chain. Præcis viden om alle cost drivers, ”cost-to-serve” på kunde- og produktniveau, de vigtigste KPI’er og kundernes reelle behov. Potentialet er der, og ressourceknapheden ansporer til ”do more with less”.     

Væsentligste værktøjer i 2013?
Et stærkt team af medarbejdere med fælles klare mål og dagsorden. Integrerede systemplatforme med overskuelige masterdata, styringsparametre og nøgletal. Bevidst fravalg af aktiviteter, der ikke skaber værdi og løbende reduktion af kompleksiteten.
 

Richard Wilding, Professor of Supply Chain Strategy, Cranfield School of Management

Største udfordring(er) i 2013?
2013 kommer til at stå i likviditetens tegn. Vi skal indse, at ”cash is king” og ”service is sacred”. Supply chain lederens udfordring bliver at forstå, hvordan forsyningskæden påvirker regnskabet og i sidste ende frigiver likviditet, så forretningen kan investere og vækste.

Væsentligste værktøjer i 2013?
Udvikling af cost-to-serve modeller. Cost-to-serve er en metode til at synliggøre procesbaserede omkostninger på tværs af forsyningskæden. Metoden supplerer traditionelle regnskaber og relaterer informationer tilbage til forretningens omkostningsbase. Informationen kan etablere benchmarks for forretningen og derved skabe opmærksomhed om de strategiske perspektiver i kunde- og produktvariabilitet, forsyningskædedesign samt kommercielle og servicemæssige vilkår.
 

Thomas G. Holm, senior partner, Implement A/S

Største udfordring(er) i 2013?
Den store markedsmæssige usikkerhed kombineret med et forsat pres for at reducere omkostninger og kapitalbinding er forsat den største udfordring. Og de seneste års fokus på reduktion af omkostninger og kapitalbinding gør dette endnu svære. Der er ikke mange quick wins tilbage, og kapitalbindingsreduktionen i forsyningskæden gør afhængighederne større, og dermed øges konsekvensen af forsyningsusikkerhed/svigt.

Væsentligste værktøjer i 2013?
Sikre en bred forståelse i organisationen af årsags- virkningssammenhængene, således at root causes (f.eks. faldende forsyningssikkerhed) fjernes eller eskaleres hurtig. Dette kræver tydelige KPI’er og en stærk SCM ledelse. Topledelsen skal samtidig tage rettidige og faktabaserede beslutninger på tværs af organisationen gennem en stærk Executive S&OP inkl. risk management. Differentierede supply chains, som forenkler og skaber fokus, understøtter ligeledes ovenstående.
 

Birthe Elkjær, Partner & Head of KPMG Management Consulting

Største udfordring(er) i 2013?
Grundet den finansielle krise er omkostningsreduktion fortsat i fokus, hvorfor lederen ser på alternativer til den nuværende sourcingmetode. I den anden retning trækker øget krav om risikostyring, som lægger op til øget styring og multisourcing for udvalgte kategorier. Dette kalder på differentierede leverandøraftale med fokus på Total Cost of Ownership.

Væsentligste værktøjer i 2013?
Det kræver nytænkning samt de rigtige kompetencer at balancere disse krav. For lederen er det vigtigt, at det er varige forbedringer, hvorfor arbejdet med tankesæt og værdier er vigtige i hele forsyningskæden. Værktøjer fra finansiel risikostyring vil vinde indpas i supply chain området.
 

Britta Gammelgaard, professor, Copenhagen Business School/CBS

Største udfordring(er) i 2013?
Konkurrenceevne og produktivitet står stadig øverst på dagsordenen i dansk erhvervsliv. Krisen er ikke ovre endnu. Supply chain lederens største udfordring er derfor også i det kommende år at skabe værdi. Trimmede vare- og pengestrømme i egen virksomhed er et must. Men potentialerne i udvikling af kunderelationerne skal høstes.

Væsentligste værktøjer i 2013?
Supply chain lederen skal tænke og handle i forhold til værdiskabelse snarere end omkostninger. Og værdien skal skabes i samarbejde med kunderne. Kunderne skal ikke længere adlydes; udtrykket ”kunden er konge” er forældet. I stedet skal virksomhed og kunde i samarbejde udvikle værdi i den indbyrdes relation i en såkaldt ”value co-creation process”.
 

Antony Paulraj, professor, Syddansk Universitet/SDU

Største udfordring(er) i 2013?
Forsyningskæden skal skabe værdi gennem strategiske sourcing innovationer fra globale partnere.

Bedre gennemsigtighed i den samlede kæde for at forbedre S&OP og evnen til at reagere på forandringer samt risici i kæden hurtigt og præcist.

Væsentligste værktøjer i 2013?
Værktøjer til at skabe all-inclusive gennemsigtighed der kan skabe et holistisk overblik over globale netværk med partnere, der anvender forskellige teknologier og datasystemer.
 

René de Koster, professor, Rotterdam School of Management

Største udfordring(er) i 2013?
Håndtering af:

  • Den økonomiske krise med større usikkerhed i forsyning og efterspørgsel samt faldende markedsefterspørgsel i mange områder.
  • Stigende priser på brændstof og råvarer.
  • Mangle på kvalificeret arbejdskraft.
  • Kundekrav om voksende opmærksomhed på bæredygtighed og CSR.

Væsentligste værktøjer i 2013?
De to væsentligste virkemidler vil være:

  • Kend dine kunder og overgå deres forventninger.
  • Tættere vertikalt samarbejde med nøglekunder og –leverandører, men fokusér også på tættere horisontalt samarbejde – det sidste gælder særligt for mindre virksomheder.
     

Thomas Touborg, Senior Vice President, Group Supply Chain, Pandora A/S

Største udfordring(er) i 2013?

At sikre et produktflow, der understøtter de muligheder, som opstår for en forbedret toplinje – men med en minimal binding af likviditet/risiko. En præmis for succes med denne svære øvelse er fortsat udvikling og drift af et demand sensing/forcasting setup, som giver relativt præcise forudsigelser. Et misforhold mellem reel efterspørgsel og virksomhedens taktiske planlægning kan koste dyrt på likviditet og/eller tabt toplinje.

Væsentligste værktøjer i 2013?
Den samlede S&OP proces er afgørende for både en effektiv udnyttelse af virksomhedens ressourcer og for en optimal toplinje med en hensigtsmæssig leveringssikkerhed til virksomhedens kunder. Kapitalisering på outputtet fra S&OP processen forudsætter, at hele forsyningskæden er designet til at optage variationer i efterspørgslen - ikke mindst at produktionsleddet har indbygget passende agility, der matcher de konkrete markedssegmenter.

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere