27.10.2014  |  Lager & distribution

Produktivitet, præstationer og plukkeproces

Plukkeprocessen er nøglen til at forbedre produktivitet på et lager. Læs om hvordan du kan simulere dig frem til bedre resultater af manuelle plukkeprocesser på lagre, hvor plukkeren opsøger varen.

Et moderne lager bliver i stigende grad en strategisk vigtig, men også kompleks enhed, hvor højteknologiske systemer, et stort antal medarbejdere, kapitalbinding og kundeservice stiller voksende krav til de beslutninger, lagerledelsen træffer. Der er mange aspekter og interesser at tage med i betragtning, når man skal gennemføre ændringer og optimere.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

”Ordreplukning er – målt på både tid og omkostninger – uden sammenligning den dyreste aktivitet på et typisk lager. Det er samtidig den aktivitet, der har den største betydning for kundetilfredsheden for lageret – og i sidste ende for hele forsyningskæden”, fortæller professor René de Koster. Forskere estimerer, at 55 % af et lagers omkostninger i gennemsnit går til ordreplukning, og at det mindste dyk i plukkepræstationerne med det samme medfører fald i kundetilfredshed og vækst i omkostninger.

René de Koster: ”Forskning i områder som optimal lagerdesign, lagringsmetoder, ruteoptimering, ordreopsamling, plukkezoner etc. er vokset kraftigt de senere år; men der er fortsat et stort potentiale for at kombinere de ovenfor nævnte delområder”.

Plukning bliver mere kompleks
Professoren peger på, at nye tendenser inden for både produktion og distribution gør ordreplukning endnu mere kompleks og dermed endnu dyrere, hvilket forstærker behovet for at optimere plukkeprocesserne.

Læs også: Driv lageret selv eller læg det ud?

Inden for produktion omfatter det en udvikling hen imod mindre seriestørrelser, direkte levering til brugsstedet, kundetilpasning af ordre og produkt samt forkortede produktlevetider. Inden for distribution omfatter de nye tendenser accept af senere ordretidsfrister samtidig med, at virksomheder tilbyder hurtigere og mere præcise leveringsservice. Det sidste sætter tidsintervallet for plukning under pres.

”Organiseringen af ordreplukningen har en direkte og kontant effekt på lagerets og derved hele forsyningskædens præstationer. Fra det tidspunkt hvor kundeordren bliver tilgængelig for lageret til tidspunktet, hvor ordren bliver leveret til rette destination, er der masser af fejlmuligheder. Men der er samtidig også masser af muligheder for forbedringer”, fortæller René de Koster.

Mål for lagereffektiviteten
Det mest almindelige mål for ordrepluk-systemer er en forbedring af forholdet mellem serviceniveau og ressourcer anvendt til lønninger, teknologi og kapital. Serviceniveauet består af en række faktorer såsom gennemsnitlig ordregennemløbstid, variation i ordreleveringstiden, ordreintegritet og ordrepræcision.

En kritisk kobling mellem plukning og serviceniveau er den hastighed, hvormed en ordre er tilgængelig for lageret. Jo tidligere ordren er tilgængelig for lageret (ordreopsamlingstiden), jo hurtigere kan den være klar til afsendelse. Korte ordreopsamlingstider øger også lagerets fleksibilitet i håndtering af sene ændringer af ordrer.

Figur 1 viser fordelingen af en plukkers tid i et typisk plukker-til-vare lager, og vi ser her, at transporttiden udgør 50 % af en plukkers arbejdstid, mens selve plukkeaktiviteten kun udgør 15 % af tiden. Plukker-til-vare lagre er lagre, hvor plukkeren opsøger varen. Vare-til-plukker lagre er lagre, hvor plukkeren er stationært placeret og varer kommer til plukkeren.

”Det er min erfaring, at mere end 80 % af alle lagre i den vestlige verden er plukker-til-vare lagre”, fortæller Rene de Koster og tilføjer:

”Reducering af transporttiden er et oplagt mål for at optimere lagerproduktiviteten. Et andet vigtigt mål kunne være at reducere plukaktivitetens totale omkostninger, hvilket kan inkludere både investerings- og driftsomkostninger”. Han nævner en liste af andre relevante mål:

 • Minimering af en ordres gennemløbstid
 • Minimering af den overordnede gennemløbstid (altså den tid, der går med at færdiggøre et parti ordrer)
 • Optimere udnyttelsen af lagerplads
 • Optimere udnyttelse af udstyret
 • Optimere udnyttelsen af medarbejderressourcer
 • Optimere varernes tilgængelighed

Beslutningsniveauer
”Virksomheder kan træffe beslutninger om design og kontrol af ordresystemer på både forskellige niveauer og med forskellige tidshorisonter”, fortæller René de Koster og lister de mest typiske niveauer:

 • Layout design og dimensionering af lagersystemet - taktisk niveau
 • Fordeling af modtagne varer på lagerlokationer (lagring) – taktisk og operationelt niveau
 • Tildeling af ordrer til plukke-batches og gruppering af lagergange i arbejdszoner (batchning og zoning) – taktisk og operationelt niveau
 • Ruteplanlægning for plukkeren (routing) – operationelt niveau
 • Sortering af plukkede enheder efter ordre – operationelt niveau

”Det er klart, at beslutninger foretaget for hvert af disse niveauer i høj grad påvirker de andre niveauer. Et givent layout eller lagringsprincip vil måske fungere glimrende for visse ruteplanlægningsstrategier, men dårligt for andre. Det er dog ikke realistisk at inkludere alle beslutningsniveauer og dimensioner i én model, og forskere, konsulenter og praktikere begrænser sig derfor i praksis til nogle udvalgte beslutningsniveauer ad gangen”, fortæller René de Koster.

Læs også: Automatisering medvirker til at bevare lagre i Danmark

Professor Koster har sammen med kollegaer på Erasmus University udviklet The Interactive Erasmus Logistica Warehouse Website, som er en udførlig webbaseret guide eller simulator til optimering af plukkeprocessen.

Simulér plukkestrategier på nettet
Det er altid sjovere at lære af fejl på tegnebordet end at lære af fejl begået i virkelighedens verden. Simulering er et nemt og effektivt beslutningsværktøj, hvor lagerledelsen kan teste, hvilken betydning en ændret vareplacering, indførelse af nye trucktyper eller helt andre tiltag vil få for lageret. Simulering er samtidig et yderst pædagogisk og visuelt virkemiddel til at forklare ændringer for både direktion og medarbejdere.

På adressen http://www.fbk.eur.nl/OZ/LOGISTICA er det muligt at afprøve forskellige optimeringscenaria for dit lager på din computerskærm og derved høste en masse erfaringer, uden at betale prisen for en real life implementering.

På The Interactive Erasmus Logistica Warehouse Website er det muligt at opstille og afprøve forskellige scenaria med hensyn til:

 • Lagertype (wide aisle pallet, narrow aisle pallet, shelf area)
 • Layout (antal gange og tværgående gange, længden af gange, placering af depot)
 • Lagringsstrategi (ABC, random)
 • Ordremønster
 • Materialehåndteringsudstyr
 • Rutestrategi (S-Shape, Largest Gap, Combined, Optimal)

…og deres effekter på plukketiden.

I webguiden kan du udfylde en række spørgsmål om dit lager, trykke på ”Calculate order picking time” og modtage resultatet af, hvordan et specifikt scenario påvirker din plukkeproces. På den måde er det muligt at gennemleve forskellige scenaria og få viden om, hvilken effekt de har på din plukkeproces.

Mere fra SCM.dk – forum for ledelse af forsyningskæden

SCM.dk – forum for ledelse af forsyningskæden

www.scm.dk

SCM.dk – forum for ledelse af forsyningskæden – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på optimering af forsyningskæden. Medlemmer på SCM.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af SCM.dk. Vi udkommer dagligt på SCM.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt ni gange om året med magasinet SCM+LOGIST…

Se virksomhedsprofil  

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere