27.06.2012  |  Lager & distribution

Picking the right solution

Indhold fra partner Hvad er dette?

Få teknologiske løsninger inden for logistikområdet har fået så meget opmærksomhed som Automated Picking Systems (APS).

Få teknologiske løsninger inden for logistikområdet har fået så meget opmærksomhed som Automated Picking Systems (APS). Dels fordi løsningerne åbner helt nye muligheder for at optimere logistikken, dels fordi en række højtprofilerede projekter ikke indfriede forventningerne. I dag er APS-teknologien imidlertid blevet moden og en af de investeringer med størst potentielt udbytte.

Plukning er en af de mest kritiske processer i den interne logistik. Det er under plukningen, at der sker flest fejl i ordresammenstillingen, og hvor der er størst svind i form af beskadigede varer. Og det er plukning, der kræver mest arbejdskraft og tid. Tilsammen betyder det, at plukning er særdeles omkostningskrævende for de fleste virksomheder. Men det betyder samtidig,at plukning er et af de områder, hvor der er størst effektiviseringspotentiale. Erfaringer fra ind- og udland peger bl.a. på en reduktion af fejlrater med op til 90% samt en reduktion af personaleomkostninger med mellem 70% og 90% som nogle af fordelene ved at investere i Automated Picking Systems (APS).

På trods af dette, er plukning den proces, færrest virksomheder har automatiseret. I de seneste år har APS-leverandørerne med udtalt succes investeret store beløb i at forbedre deres systemer. APS-teknologien er med andre ord blevet moden, hvorfor Langebæk Logistik oftere anbefaler APS som en relevant teknologi til virksomheder med et vist vareflow og et egnet sortiment. Netop nu er vi således involveret i APS-projekter for bl.a. Carlsberg og Coop i Norge samt Netto i Danmark.

Udviklingen taler for APS
Flere faktorer har betydning for, at virksomheder i stigende grad investerer i APS-projekter. En af dem er omkostningseffektiviteten af logistikoperationen, der til stadighed har stor betydning for konkurrenceevnen. Effektivisering af driften igennem automatisering vil i mange tilfælde, hvis ikke i de fleste, vise sig at være den mest rentable løsning. En anden faktor er tendensen mod stramninger i arbejdsmiljøloven, i særdeleshed hvad angår ergonomi. Det presser virksomheder til at eliminere fysisk krævende og ensidigt gentaget arbejde, hvilket blandt andet har indflydelse på plukningen. Fortsatte stramninger af lovgivningen kan på længere sigt betyde, at APS-teknologien bliver det eneste reelle alternativ.

Forudsætninger for succes
Langebæks erfaringer peger på to fundamentale forudsætninger for at få succes med et APS-projekt. Den første er, at virksomhedens varesortiment og -flow skal være egnet til en APS. Jo mere standardiserede varerne og emballagerne er, jo større kontrol virksomheden har med vareindleveringen, jo højere volumen virksomheden ekspederer, og jo højere omsætningshastigheden er på lageret, desto større er fordelene ved en APS. Det betyder med andre ord, at APS særligt er relevant for blandt andre dagligvarekæder, grossister og farmaceutiske virksomheder. Den anden forudsætning er, at opgavens omfang bliver korrekt vurderet. Implementering af et APS griber ind i hele virksomhedens logistikoperation og kræver derfor stor indsigt i logistikken som helhed. Godt nok er teknologien klar, men en lige så vigtig forudsætning er, at virksomheden er moden til teknologien rent organisationsmæssigt. I et APS-projekt gennemgår Langebæk derfor en proces med særligt fokus på foranalyse, prototypetests, planlægning og operationelle tests. Det tilbundsgående forarbejde og den trinvise implementering afklarer projektets omfang og sikrer, at investeringen bliver profitabel.

Fremtidig konkurrenceevne
Vores øjne er APS en strategisk investering, som med god tilbagebetalingstid og i det rigtige setup kan medføre klare forbedringer af konkurrenceevnen på sigt. Set i det lys, er et APS muligvis den helt rigtige plukløsning for fremtiden.

Mere fra Langebæk A/S

Langebæk A/S

www.langebaek.com

Langebæk er et supply chain-konsulenthus med stærke operationelle kompetencer. Hos os får du rådgivning om optimalt vareflow i forsyningskæden på alle niveauer og i øjenhøjde. Har I brug for sparring til effektivisering af jeres virksomhed inden for SCM, lagerindretning, produktion, materialeflow, distributionsnetværk og de derti…

Se virksomhedsprofil  

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere