30.04.2012  |  Lager & distribution

Operationel SCM - En praktisk tilgang til udvikling og drift af forsyningskæden

Indhold fra partner Hvad er dette?

Den traditionelle logistik, er i takt med indførelsen af Supply Chain Management (SCM)-begrebet blevet en strategisk konkurrenceparameter for mange virksomheder. For at lukke hullet mellem fremtid og nutid har Langebæk Logistik udviklet ”Operationel SCM” - en praktisk tilgang til SCM, der optimerer udbyttet af investeringer i forsyningskæden.

I løbet af de sidste 15 år har den traditionelle tilgang til logistik været under hastig forandring. Med indførelsen af Supply Chain Management som ledelsesbegreb måtte det indadvendte perspektiv og operationelle fokus vige for en mere helhedsorienteret tilgang med et mere udadvendt perspektiv og strategisk overblik. Den fornyelse af logistikfunktionen har haft enorm indflydelse på konkurrenceevnen for en stor del af de virksomheder, der har taget den til sig. For andre har SCM, som endnu et i rækken af populære managementbegreber, været et dyrt og knapt så succesfuldt bekendtskab. Ifølge John Carstens, partner hos Langebæk Logistik og ekspert i SCM, er det en af de mulige konsekvenser af, at virksomhederne har flyttet fokus fra det operationelle til det strategiske. Men de to aspekter kan kombineres. 

”De strategiske tanker er naturligvis uundværlige, i og med de angiver retningen for virksomhedens overordnede udvikling, og for hvordan forsyningskæden underbygger forretningen,” siger John Carstens. ”Men der skal mere til for rent faktisk at flytte virksomheden i den ønskede retning. Det kræver et tilbundsgående kendskab til detaljerne. Og det er afgørende at indse, at strategi, struktur og styring ikke er separate områder men derimod indbyrdes afhængige ledelsesopgaver. Hvis der mangler sammenhæng, kan selv den mest omhyggeligt lagte strategi vise sig at være utilstrækkelig. Målet med Operationel SCM er at skabe en dynamisk balance mellem strategi, struktur og styring, der opfylder virksomhedens væsentlige succeskriterier, hvad enten det er fleksibilitet, effektivitet eller kundeorientering. 

Strategi, struktur og styring 
”Operationel SCM er helt grundlæggende en systemisk tilgang til SCM med fokus på de tre førnævnte niveauer,” fortsætter John Carstens. Det handler om at forstå, hvordan beslutninger på det ene niveau, påvirker mulighederne på de andre niveauer. Denne tilgang gør det muligt for os at klarlægge, hvordan en virksomhed præsterer igennem hele forsyningskæden og at identificere de områder, hvor en koncentreret indsats vil give den største gevinst i forhold til virksomhedens væsentligste succeskriterier.” 

”Helt overordnet er det et spørgsmål om at afdække ressourcekravene – medarbejdere, teknologier, anlæg og kapital – i forbindelse med forestående beslutninger ved at skabe gennemsigtighed over de  forskellige flows i forsyningskæden. Desuden at identificere de relevante mål og implementere de nødvendige målesystemer. Vores erfaring er, at Operationel SCM øger sandsynligheden for at realisere de ønskede resultater af en givet investering. Fordelene er til at føle på: større indsigt i virksomhedens ressourcebehov, større overblik igennem præcise performancemålinger, optimal prioritering af indsatsområder samt en komplet implementering af konkrete tiltag.”

Fra tanke til handling 
”Vi udviklede Operationel SCM, fordi vi erfarede, at virksomheder kun sjældent har behov for rene strategiydelser. I de fleste tilfælde er deres erkendte behov af meget praktisk karakter,” fortæller John Carstens. ”Ved nærmere eftertanke giver det god mening. Virksomheden er motiveret af en problemstilling, hvor løsningen ikke ligger lige for. Ofte har virksomheden en idé om, hvordan problemet skal løses, men mangler selv redskaberne eller ressourcerne til at komme videre fra tanke til handling. De henvender sig således med temmelig konkrete forventninger til udfaldet af samarbejdet, hvad enten det er nyt lager eller optimerede vareflow. I den situation er det vores ansvar som rådgivere at åbne virksomhedens øjne for de muligheder, de ikke selv har set, og sætte dem i stand til at træffe den optimale beslutning i forhold til forretningsvilkår og forventninger til fremtiden. Det var tilfældet for både Bacardi-Martini Danmark og for Bisca, selv om deres konkrete udfordringer nærmest var diametrale modsætninger.” 

Outsourcing hos Bacardi-Martini 
Hos Bacardi-Martini var det netop detaljerne, der viste sig at have afgørende betydning for beslutningen om at indføre en ny logistikstruktur ved at outsource lageret. I modsætning til den dominerende trend blandt de store, kendte mærkevarevirksomheder, opererede Bacardi-Martini Danmark med eget lager frem til 2010 på trods af koncernens overordnede politik om generelt at outsource logistikfunktionen. Den specielle situation i Danmark var resultatet af den indbyrdes påvirkning af to faktorer. For det første at virksomhedens fleksibilitet ift. ordreopfyldelsen var et afgørende succeskriterium. For det andet, at virksomheden udover domesticmarkedet servicerede duty-free–markedet. Det var derfor hensigtsmæssigt i forhold til kundeservice og økonomi at operere med eget lager. Så da Bacardi-Martini i 2006 analyserede lagerdriften var konklusionen på det tidspunkt, at outsourcing ikke var et rentabelt alternativ. 

En ny forsyningsstruktur i 2009, hvorefter dutyfree-markedet ikke længere skulle serviceres fra Danmark, ændrede dog situationen, og gjorde det aktuelt at genoverveje outsourcing. ”Vores analyse viste i 2009 med al tydelighed, at outsourcing nu var en reel mulighed for Bacardi-Martini,” siger John Carstens. ”Men forudsætningen var, at der blev sat fokus på at definere procedurer og processer for at forhindre, at der senere dukkede overraskelser op. Som sagt, er det de udefinerede opgaver, der kan komme til at koste.” 

”Fleksibilitet i forhold til ordreopfyldelsen er af afgørende betydning for rigtig mange virksomheder,” fortsætter John Carstens; ”men det kan nemt komme til at koste på bundlinien. Virksomheder, der fokuserer på fleksibilitet, har en tendens til at acceptere særordrer fra kunderne i vidt omfang. Det er ikke så gennemskueligt, når logistikfunktionen indgår som del af de faste driftsomkostninger. Men når en virksomhed vælger at outsource, bliver omkostningerne med ét variable og meget synlige. Dermed kan timebetalingen for særopgaver, der ikke er veldefinerede i outsourcingkontrakten, hurtigt underminere det økonomiske grundlag, som lå til grund for beslutningen om at outsource. Samtidig er der en høj grad af uigenkaldelighed i beslutningen; bl.a. mister virksomheden interne kompetencer ved afvikling af logistikfunktionen. Og opmærksomhed på, at integrationen af forretningsprocesser og -systemer mellem virksomheden og den tredjepartsleverandør, der outsources til, er helt afgørende.” 

Bacardi-Martini traf beslutningen om at outsource efter grundig analyse, og Langebæk har været involveret i at identificere og beskrive alle relevante opgaver, så outsourcingkontrakten med tredjepartsleverandøren dækkede bedst muligt. Resultatet af den grundige forberedelse og valget af en tredjepartsleverandør med erfaring inden for håndtering og distribution af vin og spiritus var, at Bacardi-Martini Danmark allerede fra dag ét efter outsourcing leverede varer med det samme høje serviceniveau, som da virksomheden selv varetog logistikfunktionen. 

Insourcing hos Bisca 
For Bisca var det ligeledes i detaljerne, at løsningen på en mere optimal logistikstruktur og operation lå gemt. Men i modsætning til Bacardi-Martini var Biscas udfordring, hvordan virksomheden kunne insource et eksternt lager, der lå i Vordingborg; et stykke vej fra produktionen og de øvrige lagre i Stege på Møn.

Peter Gyldendal, administrerende direktør for Langebæk Logistik og ansvarlig rådgiver på projektet, forklarer; ”Opgaven bestod i at komme med en operationel løsning på at integrere aktiviteterne i Vordingborg inden for rammerne på Møn. En væsentlig del af opgaven, og i det hele taget en forudsætning for insourcing af så stort et lager med egen lagerfunktion, gik ud på at optimere flowene på de eksisterende faciliteter i Stege. Det handlede bl.a. om at gennemskue mulighederne i de eksisterende faciliteter og få udnyttet den givne indretning optimalt.

Hvilke optimeringer kan lade sig gøre? Hvad er mulighederne for omlægning af driften?” ”Scenariet med mange, spredte lagre er velkendt, og er for mange virksomheder resultatet af periode med høj vækst. I disse situationer har logistikfunktionen nok at gøre med den daglige drift og er nødsaget til at træffe kortsigtede beslutninger for at sikre den nødvendige kapacitet og leveringssikkerhed. Situationen er et symptom på, at virksomheden et eller andet sted ikke helt har overblik over afgørende detaljer, som f.eks. samspillet mellem servicegrad, vareflow og lagerkapacitet, og derfor påtager sig nogle unødvendige omkostninger.”
I Biscas tilfælde var det netop svarene på de grundlæggende spørgsmål i Langebæk Logistiks analyse, der viste vejen frem. ”Vores operationelle tilgang til SCM er afgørende for at afdække alle de relevante detaljer,” siger Peter Gyldendal. Vi stiller spørgsmål, der virker ligetil, men som virksomhederne alligevel kan have svært ved at svare på: Hvad er vores varers beskaffenhed? Har vi plads til dem i de eksisterende faciliteter? Hvordan skal vareflowet være? Hvor mange medarbejdere skal vi bruge? Hvad vil der ske over de næste tre til fem år, som vi skal tage højde for allerede nu? Svarene er indbyrdes afhængige, hvilket er den primære grund til, at beslutninger og strategi og struktur i forsyningskæden nødvendigvis skal være funderet i en dyb forståelse for detaljerne i driften.” På baggrund af analysen, udviklede og præsenterede Langebæk sidste år forskellige konceptløsninger, der bl.a. varierede ift. investeringsbehov, automatiseringsgrad og driftsomkostninger. Bisca har valgt at gå videre med den relativt enkleste løsning, der kræver færre investeringer og mindre automatisering på kort sigt.

Mere fra Langebæk A/S

Langebæk A/S

www.langebaek.com

Langebæk er et supply chain-konsulenthus med stærke operationelle kompetencer. Hos os får du rådgivning om optimalt vareflow i forsyningskæden på alle niveauer og i øjenhøjde. Har I brug for sparring til effektivisering af jeres virksomhed inden for SCM, lagerindretning, produktion, materialeflow, distributionsnetværk og de derti…

Se virksomhedsprofil  

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere