19.03.2012  |  Strategi & ledelse

Forstå kompleksiteten for at begrænse den

Indhold fra partner Hvad er dette?

Complexity management kræver forståelse for helheden, fastslår konsulenthuset Logio Consulting, som Produktion 360 har bedt om en opskrift på at sætte complexity management i system.

Det hjælper ikke bare at ”klippe halen” af et alt for bredt produktsortiment for at reducere kompleksitet. En række andre parametre skal i spil, og en klar forudsætning for Complexity Management er, at virksomheden forstår helheden og sine begreber.

Man begriber nemlig med sine begreber. Det er vise ord, udtalt af Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori på Institut for Ledelse, Aarhus Universitet. Lean-filosofien opererer også med begreber, som værktøj til at begribe eller ”Leaning to see”, som en af klassikerne i Lean-litteraturen kalder det. ”Value Stream Mapping” og optegning af værdikæden hjælper til at skabe overblik og forståelse af de enkelte processer, indbyrdes afhængigheder og kædens samlede præstation.

Det tror vi også på i Logio Consulting, og selvom vi på ingen måde er et hard core Lean-konsulenthus, så giver mange Lean værktøjer og begreber god mening til at forstå den kompleksitet mange har fået skabt i de forsyningskæder, deres virksomhed indgår i.

Skab transparens
Når vi hjælper en kunde med complexity management, starter vi med en dataindsamling – en foranalyse - for at få skabt overblik. Den proces har to indsatsområder – tal og mennesker. Kunde- og varestamdata bliver sammen med transaktionsdata analyseret for at kunne opstille centrale omkostningselementer i et logistikregnskab, der også afdækker, hvilke kunder og produkter virksomheden tjener penge på, og hvilke der er tabsgivende.

”Menneskedelen” af foranalysen består af en række interviews og besøg på tværs af virksomheden. Ikke to virksomheder er organiseret ens, så vi skal sikre, at vi kommer rundt om alle de centrale funktioner lige fra ledelsen, salg, indkøb, produktion, planlægning, HR, finans, IT til logistik – lager, transport og distribution. Spørgerammen er ens, hvilket sikrer, at vi får belyst de samme problemstillinger og potentialer set fra forskellige vinkler.

Det giver også god mening at tale med de største leverandører, så man får en god forståelse for problemstillinger og potentialer op i kæden mod leverandørerne. Vi taler naturligvis også med kunderne, men først i en senere fase.

I kombination med interviews skaber analysen af stam- og transaktionsdata gennemsigtighed og overblik på tværs af hele kæden og giver næsten altid en række a-ha-oplevelser i en eller flere funktioner i virksomheden.

Virksomheden får helt grundlæggende en meget bedre forståelse af, hvad den er god til, og hvor der er potentiale. Analysetilgangen med kildehenvisninger og fakta i stedet for fornemmelser bidrager til at sikre konsensus – at man på tværs af virksomhed ”ser verden ens”. Det styrker forankringen af de nye løsninger, som skal i spil, når også kunderne er blevet hørt.

Denne artikel er fra scm.dk’s samarbejdspartner p360.dk.

Læs resten af artiklen på:

http://www.p360.dk/?p=forst-kompleksiteten-for-at-begrnse-den-110&elq=ce...

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere