30.05.2012  |  Lager & distribution

Direkte distribution til hele verden

Indhold fra partner Hvad er dette?

Bang & Olufsen har etableret nyt centrallager og distributionsanlæg i Herning, der servicerer forhandlere og kunder over hele verden.

Herning er ikke umiddelbart det indlysende valg som det centrale led i en global forsyningskæde. Ikke desto mindre er det netop i denne midtjyske by, at Bang & Olufsen har etableret nyt centrallager og distributionsanlæg, der nu servicerer forhandlere og kunder over hele verden. Langebæk Logistik, der har været B&O’s partner på logistikområdet i tre årtier, står bag løsningen, som krævede stor forståelse for og indsigt i, hvordan B&O’s forretning har udviklet sig i de sidste 15 år.

For mange år tilbage havde Bang & Olufsen en meget decentral logistikstruktur. Produkterne blev produceret i Struer og distribueret til lagre over hele verden med udgangspunkt i de lokale salgsselskabers bestillinger. Men for ca. 15 år siden valgte B&O at nedlægge lagrene i Europa og etablerede i stedet et centrallager i Struer. Den nye, direkte distributionsmodel viste sig hurtigt at have store fordele frem for den gamle, decentrale struktur. Da Peter Bogh Lindgaard, Head of Logistics and Distribution, kom til B&O i 2001 var det for blandt andet at gennemføre strategien på virksomhedens oversøiske markeder, i særdeleshed USA, Australien og Japan. ”Men det var udviklingen i Kina, der blev udslagsgivende for den løsning, vi valgte. Vi fik til opgave at etablere distribution til Kina på meget kort tid. For at komme i gang hurtigst muligt etablerede vi en luftbro. Vi vidste, at der var stor forskel på eksport- og importvolumen mellem Europa og Kina, og kunne udnytte den frie kapacitet til at flyve produkterne til Kina til meget fordelagtige priser. Selv i dag, ca. fem år senere, er det langt mere omkostningseffektivt at benytte luftbroen, end det er at etablere og drifte et lager i Kina.”Luftbroen viste sig at være et afgørende gennembrud for indførelsen af den direkte distributionsmodel på B&O’s oversøiske markeder. ”Vi stillede en business case op for hvert eneste land, og luftbroen viste sig at være det bedste alternativ i hvert eneste tilfælde,” siger Peter Bogh Lindgaard. Strategien for den direkte distributionsmodel med udgangspunkt i luftfragt blev godkendt af B&O’s øverste ledelse. Men at realisere den krævede store ændringer af den eksisterende logistikstruktur, ikke mindst fordi centrallageret i Struer ikke havde den fornødne kapacitet. Lageret var allerede blevet for lille ift. efterspørgslen i Europa, hvorfor B&O havde etableret tre bufferlagre med alt, hvad det medfører af øget kompleksitet og transport. Samtidig var processerne og arbejdsgangene hovedsageligt manuelle, hvilket påvirkede produktiviteten på lageret. Den næste udfordring blev således at finde en optimal placering til et nyt centrallager og distributionscenter.

Forandringer i forretningsmodellen
At finde frem til den optimale placering for centrallageret og distributionsanlægget i en direkte distributionsmodel kræver en indgående forståelse for forretningen som helhed, forklarer Peter Bogh Lindgaard, der understreger, at centraliseringen af logistikstrukturen ikke alene var motiveret af det høje omkostningsniveau forbundet med en decentral model, men at den var en del af fundamentale forandringer i virksomhedens forretningsmodel. ”Vores produktprogram er i dag langt mere komplekst end for 15 år siden,” siger Peter Bogh Lindgaard.”Tag f.eks. BeoVision 7, der et af vores væsentligste produkter. BeoVision 7 fås i ca. 700 varianter, afhængig af kundens valg af alt fra størrelse til højttalere og farve. En decentral logistikstruktur kræver alene af den grund, at vi lagerfører et stort antal produkter for at kunne opfylde efterspørgslen. Derudover er teknologien blevet mere avanceret, og udviklingen går hurtigere. Jo flere produkter vi har på lager, desto større og mere omkostningskrævende er det at opgradere de lagerførte varer med den nyeste software. Konsekvensen er, at B&O i det store hele er gået væk fra at producere til lager og i stedet er blevet ordreproducerende.” ”Ændringerne har også medført en ny tilgang til forhandlere og kunder,” fortsætter han. ”B&O er et premium brand, som forhandlere og kunder har store forventninger til. Et af vores væsentligste succeskriterier er vores leveringspræcision. At opretholde den nødvendige præcision med en central logistikstruktur er langt mere krævende, idet det indebærer mere kommunikation og koordinering i forhold til forhandlere, installatører og kunder.” ”Vi valgte distributionsmodel og placering af det nye centrallager ud fra en samlet vurdering af alle disse faktorer. Centrallageret ligger tæt på produktionen i Struer - det er lige op ad motorvejen med nem adgang til de europæiske markeder og lufthavnene i Frankfurt og Amsterdam, der er de vigtigste knudepunkter for luftfragten ud af Europa.”

Fem fejl i 18.000 forsøg
I 2007 henvendte B&O sig til Langebæk Logistik for at få designet den mest optimale løsning på centrallageret og distributionsanlægget. Med et indgående kendskab til B&O’s forretning baseret på 30 års samarbejde, var Langebæk det naturlige valg. Ikke desto mindre forelå der en stor udfordring, særligt set i lyset af at B&O havde en meget ambitiøs tidsplan. Den første opgave bestod i at analysere B&O’s behov og dermed kravene til det nye anlæg i mindste detalje, inkl. kapaciteten - på lageret, for pluk & pak og i distributionen - samt vare-, informations- og workflow på tværs af den interne logistik. Analysen og koncept for design af løsninger blev leveret efter blot en måned. Med bestyrelsens accept tog Langebæk derefter ansvar for selve projekteringen og udbuddet samt for projektstyringen i forbindelse med realiseringen af løsningen. Konstruktionen af bygningerne, der skulle huse centrallageret og distributionsanlægget, var aftalt med bygherre på forhånd. ”Vores første prioritet,” fortæller Peter Bogh Lindgaard, ”var at få lageret op at stå, at få det indrettet og få styr på de interne processer. Da lageret stod klart, tog det os med Langebæks assistance kun seks måneder at gøre det fuldt operationelt og yderligere 18 måneder at optimere driften. Langebæk har været en uvurderlig partner igennem hele projektet, der har været en af de største teknologiske og organisatoriske udfordringer hos B&O inden for de seneste år.” Den endelige overlevering af anlægget til B&O skete i december 2010. Det består nu af et 20.000 kvm lager, der er blevet automatiseret i vid udstrækning samt et distributionsanlæg, hvorfra B&O servicerer 1.000 forhandlere over hele verden. I yderste konsekvens svarer det til ca. 2.400 produktleverancer om ugen, enten leveret til forhandlerens adresse eller direkte på kundens adresse. ”Resultatet er en imponerende leveringspræcision,” understreger Peter Bogh Lindgaard. ”I januar og februar var kun fem fejl i 18.000 leverancer forårsaget af distributionscentret i Herning.”

 

 

 

 

Mere fra Langebæk A/S

Langebæk A/S

www.langebaek.com

Langebæk er et supply chain-konsulenthus med stærke operationelle kompetencer. Hos os får du rådgivning om optimalt vareflow i forsyningskæden på alle niveauer og i øjenhøjde. Har I brug for sparring til effektivisering af jeres virksomhed inden for SCM, lagerindretning, produktion, materialeflow, distributionsnetværk og de derti…

Se virksomhedsprofil  

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere