Annonce

Opret nyhed

Nye regler fra EU skal styrke sporbarheden og åbenheden omkring indkøbet af konfliktmineraler fra kilder som denne guldmine i Tanzania. Arkivfoto.

EU: Virksomheder skal kunne spore konfliktmineralimport

Europa-Parlamentet har vedtaget et lovudkast, der skal forpligte importører af konfliktmineraler til at udvise rettidig omhu og have tjek på deres leverandører og forsyningskæder, når det kommer til overholdelsen af regler og rettigheder.

INDKØB & LEVERANDØRER

Import af konfliktmineraler fra specielt Afrika har i årevis givet virksomheder verden over store problemer med både omdømme, sikkerhed og lovgivning i adskillige lande. Brud på menneskerettigheder, børnearbejde og generel udnyttelse af kaos og krige har præget sektoren.

Læs også: Rapport: Leverandøraudits virker ikke som de skal

Fra overstatsligt niveau søger EU nu at regulere værdikæder med en ny model, der vil forpligte alle importører af mineralerne, bortset fra de allermindste, til at udvise rettidig omhu – due diligence – i forhold til deres leverandører, ligesom de større producenter skal offentliggøre strategier for, hvordan de vil monitorere deres kilder og sikre, at de overholder regler og rettigheder.

Modellen er det centrale element i et lovudkast, der med et stort flertal blev vedtaget i Europa-Parlamentet midt i marts, og sigter efter at dække 95 procent af importen af konfliktmineralerne (tin, tungsten, tantal og guld) til Europa. Kun de absolut mindste aktører, såsom juvelerer og tandlæger, får lov at gå fri, så de ikke bliver ramt af ”urimelige bureaukratiske byrder”, som det hedder.

Som en del af forhandlingerne sikrede Parlamentet sig, at store virksomheder (500+ ansatte), der køber mineralerne til deres produktion, bliver opfordret til at rapportere om deres indkøbspraksisser, og at de vil kunne gå med i et EU-styret registreringssystem.

Måske udbredt til andre industrier
Reguleringen lægger op til at anvende eksisterende kontrolinstanser, igen for ikke at skabe unødige byrder, mens Parlamentet forsikrede om, at disse instanser vil blive tjekket jævnligt for at sikre, at de lever op til OECD’s guidelines.

Ifølge CSR Chef i Dansk Erhverv, Morten Lehmann, har ”de nye omfattende krav været mødt med en vis skepsis fra industrien”. For at imødekomme dette, har man besluttet, at Europa-Kommissionen skal kunne vurdere, om en due diligence-ordning lever op til kravene i forordningen. Kommissionen kan så på den baggrund tage stilling til ansøgninger om ordninger fra både myndigheder og virksomheder.

Den model mener Dansk Erhverv kan sprede sig til andre industrier, der kæmper med diverse udfordringer i forsyningskæderne, eksempelvis beklædningsindustrien, som ofte omtalt her på CSR.dk.

”Dansk Erhverv ser dette som en reguleringsmodel, der muligvis vil kunne lægge pres på at få udbredt til andre globale værdikæder, såsom tekstiler og skotøj”, skriver Morten Lehmann.

Læs også: Risikostyring og teknologi hænger sammen i forsyningskæden

Når aftalen om de nye regler er blevet godkendt i Ministerrådet, vil den blive publiceret i EU’s såkaldte Official Journal. Due diligence-forpligtelserne skal så være gældende fra d. 1. januar 2021, således at unionens medlemsstater har tid til at gøre det nødvendige forarbejde inden da.

-AK

Bring en kommentar

God kommentarskik. Hold en god tone i kommentarerne, undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter. Læg kun link på din kommentar, såfremt det er relevant for debatten. Vær opmærksom på, at debatten modereres af portalens redaktion.

Annonce

Relaterede virksomheder

Relaterede artikler

Annonce

Annonce

Annonce