Annonce

Opret nyhed

Coop Norge har bygget et nyt distributionscenter ved Oslo, som er et eksempel på et meget fuldautomatiseret lager. Foto: Coop Norge.

Lagerstyring 4.0 er på vej til et lager i din nærhed

Industri 4.0 breder sig og har naturligt også effekter på lagerstyring. Hvad er Warehousing 4.0, hvorfor kan det være en fordel, hvornår vil vi se det, og hvem er de første til at tage 4.0 i brug? Vi har talt med en af Europas førende eksperter.

LAGER & DISTRIBUTION

Om Industri 1.0, 2.0 og 3.0

Den første industrielle revolution kaldes ofte mekaniseringen. Den foregik i slutningen af 1700-tallet og tidligere og havde vandmøller og dampmaskiner som drivkraft.

Den anden revolution, elektrificeringen, foregik i begyndelsen af 1900-tallet og havde decentraliseret energigenerering med samlebånd og fabrikken som drivkraft.

Den tredje revolution, som vi kan kalde automatiseringen, tog sin start i 70’erne og havde samspillet mellem central og lokal kontrol som en drivkraft. Den bragte robotter og automatiserede anlæg ind på linje med mennesket.

Omtale af den fjerde industrielle revolution fylder meget i diskussioner, konferenceoplæg, analyser, rapporter, fremtidsscenarier og faglige artikler inden for produktionsindustri. I Tyskland går revolutionen under navnet Industri 4.0, og Tyskland er lokomotivet i udfoldelsen af denne tendens.

Læs også: Rapport: Industri 4.0 trives fornuftigt i Danmark – de store er bedst

Industri 4.0 er en fælles betegnelse for, at det fysiske og det digitale smelter sammen, hvor fysiske elementer i produktion, lager og mange andre steder begynder at kommunikere og interagere med hinanden på en autonom måde.

Sværme af selvstyrende elementer
Vi har fået en snak med en af Europas førende eksperter inden for lager, logistik og supply chain management, nemlig professor René de Koster fra Erasmus University i Rotterdam, Holland om warehousing 4.0.

De tre kendetegn ved warehousing 4.0 er ifølge den hollandske professor:

 1. Decentraliseret beslutningstagen: Det er fx AGV’er (førerløse trucks) der orienterer sig i forhold til andre AGV’er, ændrer rute og justerer på joblisten i interaktion med andre AGV’er.
 2. Autonom beslutningstagen: Det er fx Kiva robotter, som Amazon gør brug af på mange af virksomhedens distributionscentre, der løbende forhandler med andre robotter på lagergulvet om rute og jobfordeling: Hvem kører hvor hen og henter hvilke varer til hvilken destination?
 3. Elementer er indbyrdes forbundne: Der foregår en digitalt baseret trådløs kommunikation mellem alle elementer – som medarbejdere, trucks, transportkasser, palleløftere, conveyorbånd etc. - på lageret.

Om Industri 4.0

Den fjerde industrielle revolution er ifølge Teknologisk Instituts definition integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Det er ideen om, at intelligente, samtænkende produktions- og servicenetværk kan selvstyre elementer på kryds og tværs af industrielle værdikæder.

Det er visionen om på én og samme tid – uanset hvor på kloden de findes – at integrere unikke kompetencer og viden i produkter og processer og samtidig udvikle, drive og markedsliggøre autonome, selvstyrende, videnbaserede og sensorstøttede produktionssystemer på hvilken som helst lokalitet.

Det er den nu realistiske idé om realtidsproduktion og produktudvikling ved hjælp af efterhånden kendte fænomener som big data, internet of things, avanceret og automatiseret produktion – som fx ved brug af 3D-printere – samt levering af ydelser fra et cloud-baseret serviceinternet. 

Lager 4.0 er her allerede
”Lager 4.0 er ikke en fjern fremtidsvision, det sker allerede nogle få steder. Kiva robotterne på Amazons distributionscentre er et godt eksempel på decentraliseret kontrol, hvor en del af beslutningstagningen foregår hos den enkelte robot i samspil med de andre robotter, den møder på sin vej gennem lageret. Mange lagre anvender i dag intelligente førerløse trucks, der ”samarbejder” med plukmedarbejdere og for eksempel sørger for, at der altid er tomme paller til rådighed for plukmedarbejderen. Robotter sørger for plukkasser til plukmedarbejderne, og lagermedarbejdere er udstyret med intelligente handsker, der kan kommunikere med robotelementer”, fortæller René de Koster.

Han tilføjer: ”Der er ingen tvivl om, at Lager 4.0 er på vej, og at det indebærer store muligheder for at forbedre effektiviteten. Men det vil ikke ske hurtigt, og vi vil i lang tid kun se elementer blive implementeret. Vi vil først se en kraftig tendens til endnu mere automatisering på lagre i områder, hvor omkostninger til løn og land er høje. Det er lande som Tyskland, Holland og Skandinavien og senere Frankrig samt dele af USA. Lager 4.0 vil være relevant for de samme områder, men bevægelsen vil også stille krav om god internetforbindelse. Vi ser allerede nu 30-40 fuldautomatiske lagre i Europa, men kun cirka fem i USA. COOP Norges nye distributionscenter ved Oslo er et godt eksempel på et gennemautomatiseret lager”, fortæller han.

Lagre bliver ”smartere”
Rapporten ”Industry 4.0 and distribution centers” fra Deloitte University Press fra efteråret 2016 er enig med professor René de Koster i, at Lager 4.0 er stærkt på vej, og at mulighederne er store.

Lager 4.0-teknologier

Lager 4.0-teknologier – eller teknologier der muliggør 4.0 - omfatter fx:

 • Sensorer til lave priser
 • Computer vision
 • Augmented reality (AR)
 • Wearables (handsker, briller m.m.)
 • Internet of things (IoT)
 • Robotter med avancerede gribeegenskaber
 • Menneske-robot sikkerhed
 • Analytics
 • Høj computerkraft

Forfatterne skriver: ”Brugen af avanceret og forbundet teknologi i DC’er er ikke ny. Men hidtil har brugen været begrænset til automatiserede systemer, der har øget materialehåndteringsproduktiviteten, og systemer har været holdt adskilt fra medarbejdere af sikkerhedsgrunde. De har krævet høj grad af standardisering af processer og produkter og har været præget af lav tilpasningsevne. Systemerne er ikke særligt fleksible i forhold til at tilpasse sig nye efterspørgselsmønstre”.

Læs også: Fremtidens transport: mere asfalt og gang i havnene

Rapporten peger videre på, at Lager 4.0 netop tilfører en ny form for ”smartness”, der gør teknologien meget bedre til at interagere med mennesker og mere fleksible i forhold til skiftende krav og behov.

Bring en kommentar

God kommentarskik. Hold en god tone i kommentarerne, undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter. Læg kun link på din kommentar, såfremt det er relevant for debatten. Vær opmærksom på, at debatten modereres af portalens redaktion.

Annonce

Relaterede virksomheder

Relaterede artikler

Annonce

Annonce

Annonce