Annonce

Opret nyhed

Blockchain-teknologi har potentiale til at styrke samarbejdet i distributions- og værdikæder. Kender du teknologien?

Blockchain viser vejen for next generation distribution

Der er meget, der tyder på, at blockchain teknologi vil komme til at spille en stor rolle for fremtidens supply chain management og distribution. Det gælder særligt, når vi taler global distribution med komplekse informations- og pengestrømme.

IT & DATAFANGST

Teknologigiganten IBM har annonceret samarbejde om blockchain-løsninger til at understøtte internationale supply chains og distributionskæder med Maersk Line, Nestlé, Unilever samt Walmart; og konsulenthuset Deloitte forudsiger på vegne af World Economic Forum, at mindst 10 procent af verdens bruttonationalprodukt i 2025 vil være lagret på blockchain-platforme.

Læs også: Blockchain på vej ind i logistikken

Rapporten ”Supply Chain Hot Trends Q2 2017” fra Eyefortransport fastslår, at andelen af supply chain-organisationer, der undersøger brugen af blockchain-teknologien, er kraftig på vej op.

Rapporten er baseret på respons fra mere end 300 supply chain-ledere, og den konkluderer, at 36 procent af respondenterne forventer, at blockchains – eller distribuerede ”ledgers” – vil have stor indflydelse på dataoverførsel i forsyningskæden, og at 17 procent forventer, at blockchains vil have stor effekt på gennemsigtighed og sporing i kæden.

Andre potentielle anvendelsesområder er opbygning af smarte og automatiserede kontrakt- samt betalingsnetværk. Rapporten peger også på, at 16 procent ikke havde tilstrækkelig viden om blockchains til at kunne vurdere anvendelsesmuligheder.

Hvad er blockchain for en størrelse?

Blockchain er en offentlig tilgængelig ”ledger” eller ”regnskabsbog”, som alle deler og alle kan læse, men som en individuel enhed ikke kan manipulere. Det er en slags database, der gør rede for, hvad der sker i de enkelte led, typisk i forbindelse med transaktioner.

Blockchain er teknologien bag bitcoin, som er en digital valuta, men det er hurtigt blevet klart, at blockchain har mange andre perspektivrige anvendelsesmuligheder end blot at understøtte bitcoins. Det kan for eksempel være intelligente kontrakter og/eller samarbejder i et distributions- eller værdikædenetværk, hvor alle, der er med i blockchain-netværket, har en kopi af den delte ledger, som kun kan ændres af en majoritet af enheder i netværket.

Amerikanske 3PL’er er i gang
Den udvikling bliver hilst velkommen af en af USA's store logistikkoncerner eller udbydere af logistikservices (3PL): ”Blockchain-teknologien kan forbinde alle transaktioner i distributions-økosystemet. Det åbner for store forbedringer af arbejdsprocesser og den måde, aktørerne i økosystemet driver forretning på”, udtaler Mauricio Paredes, vice president of technology hos PS Logistics til netmediet Flipboard.

Han bliver bakket op af sine kollegaer fra en anden større amerikansk logistikudbyder, Paper Transport, der opererer en flåde på 700 lastbiler. Peter Covach og Ben Schill udtaler til Flipboard, at de anser blockchain-teknologien for at være en potentiel disruptiv teknologi, der kan skabe meget større transparens, radikale procesforbedringer og mere effektivt samarbejde i distributionskæderne, der ofte involverer mange parter, som alle arbejder på forskellige systemer med begrænset integration.

”Jeg mener blockchain har potentialet til at samle logistikindustrien og skabe et fælles netværk på en effektiv platform, der gør, at traditionelle logistikselskaber kan gå sammen og konkurrere med nye aktører som Uber Freight”, siger Ben Schill.

Barrierer blokerer
Men der er lang vej igen. Den anerkendte supply chain-konsulent og såkaldt thought leader Lora Cecere skriver i sin blogpost ”Why is blockchain Not Hotter?” i sit eget medie Supply Chain Shaman om fire barrierer, der står i vejen for, at blockchain kan komme ud og arbejde for udvikling af forsyningskæder. De fire barrierer er:

 1. Der er meget nyt at overskue.
  Hvad er for eksempel en node eller et knudepunkt? Blockchain er en brik i et større teknologisk puslespil eller en platform. Det er afgørende at definere afsender-modtager mekanismerne, dataarkitekturen samt gennemtænke knudepunkterne (the nodes).
  Blockchain er nemlig et decentraliseret system baseret på knudepunkter. Knudepunkterne muliggør replikering og autentificering af dataene. Hvem skal være knudepunkt(er), og hvordan skal vi strukturere offentlige datadeling på tværs af forsyningskæden? Det er uafklarede spørgsmål.
 2. Sikkerheden i mange-til-mange-arkitekturer
  De fleste fungerende blockchains er i dag en-til-mange og ikke mange-til-mange-netværk. Supply chain-driftsnetværk som Elemica, GT Nexus (nu Infor) og SAP Ariba er mange-til-mange-netværk.
  Kompleksiteten i mange-til-mange-netværk er i særklasse større end kompleksiteten i en-til-mange. Sikkerheden, datahåndteringen og ledelsen blockchains i mange-til-mange-netværk er stadig på et eksperimenterende stadie.
 3. Den organisatoriske parathed halter
  Lora Cecere mener ikke, supply chain organisationerne er parate. Medarbejdere med dyb forståelse for EDI – altså udveksling af elektroniske data – er placeret andre steder i organisationen end forretningsudviklingsfolkene og den kommercielle ledelse.
  I mange organisationer kender de ikke hinanden. Virksomheder efterspørger definitive RoI-beregninger, der sort-på-hvidt kan fortælle hvornår og hvordan en given investering giver gevinst på top- og bundlinje.
  De store aktører med stor ”buying power” har endnu ikke sat blockchain på agendaen – med undtagelse af Maersk og Walmart, der ifølge Lora Cecere tager den nye teknologi alvorligt.
 4. Flere stokke end gulerødder
  Supply chain-ledere og -meningsdannere har ifølge Lora Cecere i mange år talt om samarbejde samtidig med, at procesbyrder og spild stille og roligt er blevet skubbet bagud i kæderne. Omkostningerne for leverandører fire eller fem led bagude i værdikæden er langt tungere i dag end de var tidligere. Der er sket en skævvridning, og det er reelt stokkenes sprog, der bliver talt og ikke gulerøddernes sprog.

BASF bruger blockchain
Den tyske kemikoncern BASF er en af pionererne inden for blockchain i distributionskæden. Som så mange andre virksomheder ønsker BASF at forbedre transparensen i supply chain, og virksomheden har erkendt, at én måde at gøre det på er at gøre brug af blockchain-teknologien til at holde bedre styr på de store mængder af paller, der flyder rundt i de forsyningskæder, BASF er en del af.

Rapporten peger også på, at 16 procent af lederne ikke havde tilstrækkelig viden om blockchains til at kunne vurdere anvendelsesmuligheder

BASF’s paller er ikke almindelige paller. De er såkaldt ”smart pallets” skabt af den hollandske startup Ahrma Holding BV, og de er udstyret med aktive, batteridrevne og trådløse transpondere. Transponderne kan registrere og transmittere informationer til skyen om pallens position, bevægelser, temperatur, lastbyrder samt eventuelle accelerationer eller påvirkninger, som pallen har været udsat for. Pallerne er en del af BASF’s ”industriens internet of things”.

BASF er indtil videre ikke villig til at frigive præcise data om, hvordan og hvor godt systemet virker, men virksomheden forventer, at kombinationen af IoT-paller, cloud og blockchains vil gøre det nemmere og mere automatiseret at lokalisere og optimere brugen af pallerne, ligesom BASF vil få mere gennemsigtighed i de vilkår, som pallerne oplever undervejs.

Læs også: Din virksomhed er på vej til at blive en data-virksomhed

Det handler først og fremmest om temperaturer, der kan have indflydelse på de varer, pallerne transporterer. Løsningen har ifølge BASF potentiale til at afsløre om, varerne har taget skade før levering til slutkunden, så det vil være muligt at foretage korrigerende handlinger, før kunden modtager varerne.

Bring en kommentar

God kommentarskik. Hold en god tone i kommentarerne, undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter. Læg kun link på din kommentar, såfremt det er relevant for debatten. Vær opmærksom på, at debatten modereres af portalens redaktion.

Annonce

Relaterede virksomheder

Relaterede artikler

Annonce

Annonce

Annonce