Annonce

Opret nyhed

Den moderne SCM-medarbejder skal både forstå sin egen funktion og den proces eller værdistrøm, han eller hun er en del af.

SCM-talenter skal være tværfaglige

Virksomheder, HR-afdelinger og måske også supply chain ledelser mangler forståelse for, hvilke kompetence en moderne SCM-profil skal besidde. SCM kræver mere tværfaglig viden og relationskompetence end andre funktioner. Det er en af konklusionerne i ny Ph.d.-afhandling.

LEDELSE & HR

”Supply chain funktionen skal i endnu højere grad end andre funktioner forstå og arbejde med end-to-end flows i hele værdikæden. Det kræver en meget holistisk tilgang”, fortæller Ph.D. Christoph Flöthmann, Kühne Logistics University i Hamburg. Foto: Privat.

Der er problemer med SCM-talentet i virksomheder. Mens funktionsledere og specialister i andre funktioner bruger kræfterne på at udvikle særlige ekspertiser og kompetencer, som gør dem endnu stærkere til finans, salg, marketing eller udvikling, så burde det forholde det sig næsten modsat i supply chain funktionen.

Det gør det bare ikke. Det påviser Christoph Flöthmann, der er studerende fra Kühne Logistics University i Hamburg, i en dugfrisk Ph.d.-afhandling leveret til CBS.

”Supply chain funktionen skal i endnu højere grad end andre funktioner forstå og arbejde med end-to-end flows i hele værdikæden. Det kræver en meget holistisk tilgang, hvor fokus først og fremmest bliver at facilitere et afstemt og tæt samarbejde på tværs af siloerne i en organisation – og på tværs af virksomheder i et værdikædenetværk”, fortæller han og tilføjer:

”Det stiller krav om det, man kunne kalde T-formede frem for I-formede kompetenceprofiler, som er et koncept udviklet af de engelske professorer J. Mangan og M. Christopher”.

Hvad skal en supply chain professionel være god til?

Christoph Flöthmann mener, at supply chain funktioner er gode til at løse fagtekniske opgaver, men at de skal blive meget bedre til følgende typer opgaver:

 • Facilitere samarbejde på tværs af funktioner, hierarkier og faggrupper
 • Balancere forskellige interesser og KPI-fokuser i en virksomhed og en værdikæde
 • Udøve diplomati i en organisation og mellem organisationer
 • Skabe et fælles sprog og fælles standarder på tværs af siloer.

Og at det kræver kompetencer i stil med:

 • Interpersonel kommunikation
 • Sociale kompetencer
 • Interkulturel forståelse.

På tværs af siloerne
De fleste virksomheder er struktureret i funktioner eller siloer. Det skaber ifølge de engelske professorer medarbejdere, der kompetence- og fokusmæssigt er I-formede. Det er mennesker, der i overført betydning står med hænderne tæt inde til kroppen og er orienterede mod sit eget lille hjørne af verden.

I-formede medarbejdere er meget specialiserede i deres egen funktion, mens T-formede medarbejdere forstår egen funktion OG den proces eller værdistrøm, de er en del af. Hvis en virksomhed skal have succes i nutidens og fremtidens marked, har virksomheden ifølge Mangan og  Christopher- og altså også Christopher Flöthmann - brug for at dosere op på T-formede medarbejdere på bekostning af I-formede medarbejdere.

Virksomheder… forsømmer at udvikle de bredere kompetencer inden for relationer, kommunikation og forretningsforståelse.

Christoph Flöthmann

Der er stadigvæk stort behov for den detaljerede viden, som I-formerede medarbejdere kan levere, men den globale dagsorden betyder, at der er behov for at skalere op med T-formede medarbejdere. Sådanne medarbejdere er stærke til relationer, så de kan indgå i sammenhæng og proces med andre dele af organisationen eller dele af andre virksomheder.

”Men man får ikke bare T-formede medarbejdere, fordi man siger, man gerne vil have det. Det kræver en seriøs og systematisk indsats inden for kompetenceudvikling og forandringsledelse”, fortæller Christoph Flöthmann og tilføjer:

”Mine undersøgelser tyder på, at virksomhedernes HR-afdelinger ikke har forstået dette behov, og at virksomheder derfor forsømmer at udvikle de bredere kompetencer inden for relationer, kommunikation og forretningsforståelse, ligesom der også mangler forskning på dette felt”.

T-formede supply chain-talenter

Læs mere om T-formede supply chain kompetencer i artiklen “Management development and the supply chain manager of the future".

Træningen halter
”Mine undersøgelser viser, at supply chain management gør en stor forskel for virksomhedernes konkurrenceevne, men de viser også, at virksomhederne ikke har succes med at kompetenceudvikle SCM talenter. Kvaliteten af kompetenceudviklingen er for lav, investeringerne er for beskedne, og der mangler samarbejde med universitetsmiljøer, som kan tilbyde viden og træning”, konkluderer Christoph Flöthmann.

Kommentarer
 • | 24.03.17 Christoph Flöthmann
  Reply

  Thank you very much for your comments and interest in this article. Poul has kindly summarized your question on what companies should to to hire capable SCM talent:

  In my opinion it comes down to close collaboration of SCM and HRM departments and a holistic recruitment, retainment, and talent development strategy.

  Both functions should work together closely to identify their needs, e.g. what positions have to be filled, what requirements does this position entail and what competencies match these requirements best. After that, HRM is able to post the specific job advertisements and solicit applications from qualified job candidates. Based on a comprehensive assessment center that identifies whether job candidates possess the required skills, best candidates are identified and can be hired. From now on, the company should work on developing their talents further by investing in training initiatives. Investments in the work force are also a strong driver of employee satisfaction, a strong enabler of talent retainment, which in times of war for talents, is a key success determinant.

 • | 24.03.17 Poul Breil-Hansen
  Rekrutteringsudfordringen

  Kære Søren / Tak for dine gode refleksioner. Jeg har oversat dit spørgsmål og inviteret Christoph Flöthmann, som ikke taler dansk, til at kommentere. Der er også gode input til emnet i artiklen på http://scm.dk/supply-chain-management-kr%C3%A6ver-flere-ekstroverte-profiler. Du er selv en erfaren supply chain leder, og det kunne være interessant at høre, hvad du vil anbefale virksomheder til at gøre for at ansætte og udvikle T-formede medarbejdere?

 • | 21.03.17 Søren Møller Sørensen
  SCM talenter skal være tværfaglige..

  Med al respekt for den unge Ph.D uddannede,så er det gammel vin på nye flasker, at SCM ansatte skal være tværfaglige.
  Det er naturgivent, at folk som arbejder med processer fra indkøb af råvarer fra start og til endelig levering til slutkunder, er nødt til at have visse andre evner og er nødt til at være "relationsskabende", som andre silo baserede kolleger ikke behøver. En opremsning af hvad der bliver nødvendigt i fremtiden og en beklagelse/eller snarere blot kun en konstatering af HR afdelinger, som ikke forstår sammenhængen og derfor efterspørger de forkerte kompetencer når de ansætter til SCM afdelinger, kan da ikke overraske og er slet ikke nok.
  Personer som til daglig og tidligere (for problemet er mindst 25 år gammelt) har arbejdet i dette spændingsfelt mellem dikterede forkerte indkøbsmønstre i den siloafdeling - og alt for korte deadlines lovet af salg i den anden ende (endnu en siloafdeling), ved udmærket at hvis blot man arbejdede lidt sammen i stedet, så kunne virksomheden sælge sine produkter billigere og være frem for alt meget mere konkurrencedygtig uanset hvilken branche man arbejder i. De bliver bare ikke hørt for topledelsen forstår ikke problematikken heller.
  Problemet ligger ikke i medarbejderne og deres evner men hos ledelsen og måden man er overbevist om der skal budgetteres og sidst men ikke mindst den næsegruse beundring og fokusering man efterhånden har fået på begrebet "LEAN".
  LEAN er perfekt i et produktionsmiljø, hvor man arbejder sammen under samme tag og i nærværende teams og faktisk kan se hinanden. Så snart man skal involvere afdelinger og partnere udenfor fabriken fysisk, så fungerer LEAN ikke længere og kontrollen forsvinder. Der skal helt andre evner for ikke at nævne teknologier til.
  Hvad er kendetegnede for SCM ? Samarbejde på tværs af faggrupper, lande og partnere som måske aldrig ser hinanden. Derfor skal budgetter i virksomheder, som har en supply chain for at levere til kunder (hvem har ikke det?), budgettere helt anderledes end det gøres i dag.Her ligger faktisk kimen til hele problemet. Mere kompleks er det heller ikke.
  Til sidst - hvad foreslår Christopfer Flöthman, Ph.D så der skal gøres for konkret for at få virksomheder til at ansætte og udvikle T- medarbejdere ?
  En opremsning af hvad der ser ud til at være galt er ikke nok.

Bring en kommentar

God kommentarskik. Hold en god tone i kommentarerne, undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter. Læg kun link på din kommentar, såfremt det er relevant for debatten. Vær opmærksom på, at debatten modereres af portalens redaktion.

Annonce

Relaterede artikler

Annonce

Annonce

Annonce