Annonce

Opret nyhed

En ny rapport konkluderer, at biogas kan blive et billigt og mere klimavenligt brændstof til tung transport.

Ny rapport peger på biogas til tung transport

Biogas kan forventes at blive et billigere og mere klimavenligt brændstof til tung transport end flydende biobrændstoffer. Det konkluderer en ny rapport fra Ea Energianalyse og SDU.

LAGER & DISTRIBUTION

En ny rapport fra konsulentfirmaet Ea Energianalyse og Syddansk Universitet (SDU) konkluderer, at biogas er ideelt til tung transport på den lange bane. Dermed afskriver de to instanser flydende biobrændstoffer som den bedste løsning.

Læs også: 'Magisk fabrik' i Norge laver biogas til lastbiler

Rapporten er udfaldet af et nyt projekt, hvor EA Energianalyse og SDU har analyseret tre scenarier for en fremtidig transportsektor i 2050 uden fossil energi:

  • Første scenarie omhandler ”den flydende vej”, hvor den tunge transports brændstofbehov primært dækkes af flydende biobrændstoffer.
  • Andet scenarie tager udgangspunkt i ”gas-vejen”, hvor brændstofbehovet i højere grad dækkes af biogas.
  • Tredje scenarie undersøger ”gas-metan-vejen”, hvor biogassen hydrogeneres med brint til metan.

Hele transportsektoren og samspillet med det øvrige energisystem, herunder det nordeuropæiske el-marked, er medtaget i analysen. Det antages, at 1. g. biobrændstoffer udfases inden 2040, og at den lette transport og dele af den tunge transport elektrificeres.

En billigere løsning på lang sigt
EA Energianalyse og SDU konkluderer i rapporten, at biogasløsningen på kort sigt er dyrere end løsningen med de flydende brændstoffer, da der er meromkostninger ift. at etablere den rette infrastruktur – heriblandt gastankstationer.

På længere sigt er løsningen dog fordelagtig, da det bl.a. er billigere at distribuere biogas frem for flydende brændstoffer, når gastankstationerne er bygget.

Biogassen er samtidig langt mere klimavenlig end de flydende brændstoffer, da biogas anvender husdyrgødning og således bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser.

Læs også: Fremtidens lastbiler skal vinke farvel til diesel

Rapporten konkluderer desuden, at der skal markante økonomiske virkemidler til, hvis biogas og andre grønne gasser skal kunne udkonkurrere naturgas. Hvis naturgas skal udskiftes med biogas i energi-og transportsektoren, har det en fortrængningsomkostning på op til 2000 kr. pr. ton CO2.

- KLZ

Bring en kommentar

God kommentarskik. Hold en god tone i kommentarerne, undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter. Læg kun link på din kommentar, såfremt det er relevant for debatten. Vær opmærksom på, at debatten modereres af portalens redaktion.

Annonce

Relaterede virksomheder

Relaterede artikler

Annonce

Annonce

Annonce