Annonce

Opret nyhed

Der skal skabes større gennemsigtighed om, hvorvidt der muligvis gemmer sig børnearbejde i nogle virksomheders forsyningskæde, mener den hollandske regering.

Hollandsk lov skal afsløre børnearbejde i forsyningskæden

Det skal være nemmere for de hollandske forbrugere at gennemskue, om et produkt har været i berøring med børnearbejde. Derfor indføres ny lovgivning der forpligter virksomheder til at gennemføre og rapportere på due diligence-processer.

INDKØB & LEVERANDØRER

Tendensen til mere og bindende lovgivning for virksomheders påvirkning af menneskerettigheder fortsætter. En ny, hollandsk lov skal således gøre det nemmere for forbrugerne i landet at skelne mellem de produkter, der involverer børnearbejde et sted i forsyningskæden, og de, der ikke gør, ved at forpligte virksomheder til at implementere due diligence-processer, skriver konsulentfirmaet Human Rights Work.

Den nye lov er det første eksempel i Holland på lovgivning, der forpligter virksomheder til at arbejde med due diligence ift. menneskerettigheder. Og det gælder ikke kun alle virksomheder, der er registreret i landet, men også virksomheder som sælger varer til de hollandske kunder, endog hvis det foregår online. Loven forpligter dem ikke bare til at undersøge, men også til at indsende en erklæring af  resultaterne til tilsynsorganet. Erklæringen vil efterfølgende blive offentliggjort.

Hvis det på baggrund af undersøgelsen kan formodes, at børnearbejde finder sted i et af kædens led, skal den pågældende virksomhed lave en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse ud fra de internationale vejledninger fra eksempelvis UNGP eller OECD.

Læs også: Rapport: Tekstilproduktion i Myanmar langt fra fair

Den nye lov træder i kraft den 1. januar 2020. Hvis en virksomhed undlader at indsende deklarationen, vil det koste en bøde på 4.100 euros svarende til over 30.000 danske kroner. Hvis det fortsætter i fem år, kan bøderne lede til fængselsstraf. Loven gør det også muligt at klage til myndighederne over navngivne virksomheders manglende due diligence, hvilket også kan lede til både bøde- og fængselsstraf. 

Human Rights Work er ikke overraskende begejstrede for loven, men advarer dog mod den mulige udvikling, at virksomheder trækker sig fra lande med høj risiko for børnearbejde, for at undgå at få sit brand sat i forbindelse med problemet, mens det NGO'er typisk gerne vil have, er at virksomheder bruger deres påvirkningskraft til at forbedre forholdene i disse lande.  

-CHM

Bring en kommentar

God kommentarskik. Hold en god tone i kommentarerne, undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter. Læg kun link på din kommentar, såfremt det er relevant for debatten. Vær opmærksom på, at debatten modereres af portalens redaktion.

Annonce

Relaterede artikler

Annonce

Annonce

Annonce