26.10.2010  |  Lager & distribution

Skar en tredjedel af lagerværdien væk på to år

På usædvanlig kort tid er det lykkedes Eva Solo at nedbringe sin lagerværdi med 35 procent. Ikke mindst via brug af ABC-software - og dermed bedre systematik - er det lykkedes at skabe overblik over hvilke varer, der skal satses flest ressourcer på at markedsføre. Det giver logistik- som salgsafdeling et solidt fælles redskab, som de kan planlægge ud fra.

I december 2008 besluttede design- og grossistvirksomheden EVA Solo A/S at oprette en ny funktion. Hidtil havde produktudvikling og logistikfunktioner været samlede under én hat. For første gang i firmaets 96-årige historie søgte man imidlertid en logistikchef, hvis primære opgave skulle bestå i at nedbringe de efterhånden alt for store lagre, som hæmmede muligheden for at skabe et tilstrækkeligt overskud.
Manden, som fik det ikke helt nemme ansvar, er Niels Erik Andersen.
På mindre end to år er det da også lykkedes for virksomheden at reducere sin lagerværdi med omkring 35 procent. Men nogen hel nem proces har det ikke været. Resultatet skyldes først og fremmest en kombination mellem ny IT, som kunne skabe det nødvendige overblik, bedre systematik samt et langt tættere samarbejde mellem salgs- og logistikfunktioner. Og det var primært den nye IT, som banede vejen for en tættere dialog i organisationen.
Fra hovedsædet i Måløv markedsføres to hovedprodukter: EVA Trio, som består af en række køkkenprodukter samt EVA Solo, som repræsenterer andre designprodukter til hjemmet, og som virksomheden for nylig tog navn efter.
Da EVA blev stiftet i 1912, var det en typisk produktionsvirksomhed, som fremstillede skruer, bolte og beslag. Senere udviklede det sig til et handelshus, der med stor styrke slog sit navn fast på markedet via sin EVA-brødmaskine. Millioner af skiver brød og pålæg blev gennem 1950’erne og 60’erne skåret på dette køkkenredskab. Det banede vejen til udvikling af en række andre produkter til køkken og bord, og i 1975 skabte man sammen med designeren Ole Palsby serien EVA Trio
Den dobbelte ABC-kode
Selv om Danmark fortsat er virksomhedens primære marked, har man en betydelig eksport til det øvrige Skandinavien og Nordeuropa. Siden 1999 er EVA Solo-produkterne i øvrigt udelukkende blevet designet hos virksomheden Tools Design, hvorimod EVA Trio-produkterne udvikles i samarbejde med en række andre designfirmaer.
I april 2009 - kort efter at Niels Erik Andersen var blevet ansat som logistikchef - begyndte virksomheden at kategorisere sine varer ved brug af ABC-software. Via valgfrie parametre inddeles samtlige produkter i en dobbelt ABC-kode ud fra omsætning og afsætning.
Niels Erik Andersen lægger ikke skjul på, at det var finanskrisen, som tvang virksomheden til at tænke i nye baner - ikke mindst når det gælder om at banke lagerstørrelsen ned til et niveau, som passer til den reelle afsætning.

Tæt dialog med salgsfolk
”Via denne kategorisering tager vi udgangspunkt i, at A-varerne - de vigtigste varer - udgør 80 procent af omsætningen. Og 80 procent af vores afsætning er den dobbelte ABC-kode.
Før vi indførte dette IT-redskab, havde vi vanskeligt ved at skabe overblik over, hvor vigtig en vare var, og derfor kunne vi heller ikke prioritere, hvilke varer vi for alvor skulle satse på”, forklarer logistikchefen.
”Det har nu vist sig, at kun 20 procent af vores varenumre repræsenterer ikke mindre end 80 procent af omsætningen. Derfor er det disse 20 procent, som vi gennem de seneste par år har valgt at fokusere hårdt på, hvilket er forklaringen på, at det inden for kort tid er lykkedes at reducere lagerværdien med mere end en tredjedel.”
Da EVA Solos logistikchef gradvis fik det nødvendige overblik over varemængden, havde han samtidig et mere solidt og håndfast udgangspunkt for at komme i dialog med salgsafdelingen.
”I fællesskab fastlagde vi servicegraden på de forskellige varekategorier. Den ligger nu stabilt på 95 procent. Herudfra fastlagde vi nogle procedurer for, hvordan og hvor ofte der skulle disponeres, hvilket er en helt nødvendig forudsætning, hvis virksomheden fortsat skal udvikle sig”, erkender Niels Erik Andersen.
Ni varegrupper er i dag kogt ned til fem. A-varerne disponeres to-tre gange om måneden, og der købes typisk ind til én måneds forbrug ad gangen, hvorimod andre varegrupper styres efter et minimumslager.

Nyudviklet IT-system
Siden stillingen som logistikchef blev oprettet, har EVA Solo ligeledes indført KPI (Key Performance Indicator) for hver af virksomhedens indkøbere, således at de enkelte varegrupper én gang om ugen måles efter, hvordan de udvikler sig. Ydermere er IT-systemet - baseret på Navision - blevet rettet til og på nogle områder nyudviklet, så det kan fungere i samspil med ABC-softwaren.
Niels Erik Andersen vurderer, at ca. 70 procent af den lagerreduktion, som foreløbig er opnået, skyldes den forbedrede indkøbsdisponering. De sidste 30 procents reduktion skal ses i lyset af, at virksomheden også bruger sin ABC-software til at vurdere, hvornår de forskellige produkter bør udgå af sortimentet. Endelig kan EVA Solo bruge softwaren til at skabe sig overblik over, hvor man har for mange ”døde” varer på lager. I sådanne situationer kan det i samarbejde med salgsafdelingen besluttes at skubbe de pågældende varer ud på markedet via kampagner eller udsalg. Endelig har virksomheden øget sin fokus på varernes livscyklus, som generelt bliver kortere.

Bredere sourcing i fremtiden
”Vores mål er, at lageromsætningshastigheden skal firedobles i løbet af de kommende år, hvilket vil kræve fortsat arbejde med ABC-softwaren og forecasting-systemerne samt ikke mindst en fortsat tæt dialog mellem logistik- og salgsfunktionerne. Men det forudsætter, at der hele tiden arbejdes med ændring af vaner og procedurer”, siger Niels Erik Andersen.
Logistikchefen tvivler imidlertid på, at virksomhedens supply chain-strategi vil ændre sig voldsomt de kommende år.
”Men formentlig vil der komme nye og endnu mere effektive IT-værktøjer til, lige som vi i fremtiden muligvis vil source flere steder fra. Samtidig bliver det nødvendigt at få leverandørerne integreret i vores supply chain, så de til stadighed kan følge afsætningen og levere i forhold til behov og ikke efter ordre”.

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere