06.01.2014  |  Strategi & ledelse

Indspark: Sådan skaber du værdi med rette serviceniveau og kapitalbinding

Indhold fra partner Hvad er dette?

Hvordan kan kapitalbinding i lagrene optimeres med metoder, der understøtter de mere kortsigtede taktiske beslutninger og samtidig styrke grundlaget for virksomhedens værdiskabelse og konkurrencekraft?

I en række artikler sætter vi fokus på de operationelle forbedringers betydning for virksomhedens økonomiske værdiskabelse, og vi ser nærmere på nogle af de mest effektive metoder til at skabe operationelle forbedringer samt effekten på virksomhedens evne til at skabe værdi og styrke konkurrencekraften.

I denne artikel ser vi på, hvordan kapitalbinding i lagrene kan optimeres med metoder, der understøtter de mere kortsigtede taktiske beslutninger og samtidig styrker grundlaget for virksomhedens værdiskabelse og konkurrencekraft. 

Groft sagt vil mindre lagre betyde mindre kapitalbinding og dermed højere afkast på de investerede midler. Så enkelt er det imidlertid sjældent i virkeligheden. Mange virksomheder oplever de udfordringer, der er forbundet med på den ene side at levere det rette serviceniveau overfor virksomhedens kunder i form af leveringstider og på den anden side undgå at binde unødig kapital i virksomhedens varelagre. 

Læs også: Optimering af salgs- og produktions-planlægning

Den stigende globalisering både upstream omkring  sourcing og downstream på kunder/markeder har generelt øget kompleksiteten i styringen. Flere producerende led i værdikæden giver længere leveringstider og forstærker derved behovet for at koordinere og balancere værdikæder overfor et forventet salg til slutbrugeren. Lagre er her et af de håndtag, som vi anvender til at binde værdikæderne sammen og til at absorbere varians i aftræk. Balancen er så at trimme lagrene optimalt i forhold til markedsbehovet, behovet for at optage uforudset varians i kundeefterspørgsel og det samlede antal lagre i værdikæden.

Lageroptimering bør altid ske med udgangspunkt i den strategisk besluttede kundeservice. Heri indgår leveringstid og servicegrad (procentvis opfyldelse). To yderpunkter for at imødekomme denne leveringstid er make-to-order (MTO) eller make- to-stock.(MTS). I praksis normalt en kombination heraf, som vi ikke vil behandle yderligere her. Trade-off af disse vedrører den økonomiske ordrestørrelse (EOQ) i fremstilling og transport samt beslutninger om, hvor i værdikæden varians skal optages - optimalt så langt tilbage i værdikæden, som leveringstiden giver mulighed for.

Antallet af lagerpunkter i værdikæden skal søges begrænset mest muligt, både ud fra et styringsperspektiv (Forrester-effekten), ud fra et omkostningsperspektiv (reduktion af håndteringsomkostninger), og ud fra et kapitalperspektiv (reduktion af NWC).  Heroverfor står behovet for optimal drift (EOQ) og jævn produktion d.v.s. mindst muligt kapacitetsbehov. Men modsat, jo større agilitet der skabes i fremstilling og transport, jo større mulighed er der for at producere ’just in time’. Kravet hertil er stor kapacitetsfleksibilitet og små seriestørrelser. [Kilde: Dr Martin Christopher, Cranfield School of Management. Hent yderligere inspiration i Martin Christophers indlæg på: http://www.implementconsultinggroup.com/events/].

En optimeret lagerstyring er med til at realisere værdien af den valgte strategi for salgs- og produktionsplanlægningen
Som beskrevet og illustreret i den første artikel i denne serie kan niveauet for en virksomheds økonomiske værdiskabelse i en given periode udtrykkes ved følgende sammenhæng:

Økonomisk værdiskabelse = (ROIC i % – WACC i %) * Den investerede kapital.

De to væsentligste værdidrivere er således afkastet på den investerede kapital og – hvis dette afkast er højere end afkastkravet – den yderligere vækst, der kan skabes i virksomheden. 

Baseret på disse årsager til uhensigtsmæssig lagerbinding, er der typisk en række forbedringsinitiativer i forhold til lagerbindingen, der kan igangsættes – med signifikante forbedringer af værdiskabelsen til følge. Det drejer sig f.eks. om: 

  • Fastlæggelse af ”det rette” serviceniveau vil i forhold til en underestimering øge omsætningen og indtjeningen ved at skabe optimale forudsætninger for salg og bedre udnyttelse af kapitalapparatet – højere indtjening og bedre afkast på den investerede kapital.   
  • En bedre nivellering af efterspørgslen vil øge effektiviteten og reducere omkostningerne igennem den samlede forsyningskæde – bedre indtjening og højere afkast på den investerede kapital.        
  • Reducerede varelagre vil frigive kapital og reducere lageromkostningerne – øge likviditeten og reducere behovet for ekstern finansiering.    
  • Hvis lagrene for sæsonrelaterede produkter øges rettidigt, vil dette øge salget og reducere spild – øget vækst og reducerede omkostninger.   
  • En optimeret forsyningskæde med afsæt i ovenstående vil ligeledes øge mulighederne for at optimere på sourcingsiden (bedre leverandørkontrakter) samt i forbindelse med indgåelse af salgsaftaler - optimere de øvrige arbejdskapitalposter og frigive yderligere kapital.  

Ved at træffe en strategisk beslutning om det rette serviceniveau og efterfølgende optimere lagerbinderne igennem den samlede forsyningskæde, er der derved mulighed for at optimere en række driftsmæssige forhold, der enten vil kunne skabe vækst, reducere kapitalbinderne og frigive likviditet og/eller udnytte den investerede kapital mere optimalt. Det er forhold, der alle er værdiskabende og styrker virksomhedens konkurrencekraft.

Læs også: Optimering af produktions- og distributionsstrukturen

Følg med i den sidste artikel om operationelle forbedringers indvirkning på den økonomiske værdiskabelse
Dette er den fjerde artikel i en serie på fem artikler om betydningen af operationelle forbedringer på virksomhedens værdiskabelse og dermed afkast til ejerne:

Introduktion til økonomisk værdiskabelse gennem operationelle forbedringer

Optimering af produktions- og distributionsstrukturen

Sales & Operations Planning

Optimering af kapitalbinderne i varelagrene

Kommende artikel: Lean/Process Improvement

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere