25.10.2016  |  Strategi & ledelse

Indspark: Quick Guide til EU’s transport-område

Indhold fra partner Hvad er dette?

Transportområdet i EU spænder vidt og handler om energi, droner, bæredygtighed og meget mere. Her får du en hurtig guide til, hvordan du får overblik over mulighederne indenfor EU’s transportområde.

548 mia. euro. 4,8 procent af bruttoværditilvæksten. Eller 11 mio. job. Den værdi udgør det samlede transportområde på tværs af EU’s 28 medlemslande. Transport er en vigtig sektor i Europa og EU ønsker at udvikle og fremme en transportpolitik, der er effektiv, sikker og bæredygtig på tværs af landegrænser. Desuden skal den bane vej for en konkurrencedygtig industri, arbejdspladser og vækst.

Mit navn er Lars Berg Schovsbo, og jeg arbejder som EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles. Sammen med min kollega Thomas Jensen hjælper jeg syddanske aktører, der har fokus på energi og transport, med at finde vej til de programmer og partnerskaber, der matcher det, der kan være med til at udvikle deres organisationer, forretninger og samfundet omkring dem.

For at få løst de transportmæssige udfordringer, som vi har i Europa, har EU lavet indkaldelser, som er interessante for virksomheder. Indkaldelser er definerede rammer for projekter og partnerskaber, som kan udvikle regionale indsatsområder indenfor transport, fx når det gælder offentlig transport, trængsel, værfter, droner og mere.

Fakta: Transport i Europa

  • Trængsel: Årligt koster trængsel på veje og i luften i Europa omkring 1 procent af det årlige BNP – og eksperter forventer, at både gods- og passagertransporten vil stige yderligere over de kommende år.
  • Olieafhængighed: Transportområdet er blevet mere energieffektivt, men olien tegner sig stadig for 96 procent af det samlede energibehov. Olie bliver en knap ressource i de kommende årtier og kommer i stigende grad fra ustabile dele af verden. I 2050 forventer man, at prisen på olie vil være over dobbelt så høj som i 2005.
  • Drivhusgasemissioner: Inden 2050 skal EU reducere emissionerne med 60 procent for transportsektoren – sammenlignet med 1990 – hvis vi skal begrænse stigningen i den globale opvarmning til kun 2º C.
  • Konkurrence: EU's transportsektor står over for stigende konkurrence på andre regionale transportmarkeder, der er i rivende udvikling.
  • Infrastrukturen er meget forskellig på tværs af Europa. Indenfor togdrift bliver der fx anvendt forskellige elektriske systemer, og andre steder anvender man diesel på forskellige strækninger. Der er også forskel på sporvidderne på tværs af de europæiske lande.  

Konkret er der fx et transportprojekt i gang i Esbjerg Kommune. Her er man netop nu ved at gentænke hele måden, som byens busdrift er sat sammen på. Skal man tænke i nye former for drivkraft af busser, kan der fx indgås samarbejde med universiteter, der kan koble evidensbaseret forskning op på et transportprojekt. Af andre eksempler, hvor arbejde med EU-indkaldelser giver mening, er der større anlægsprojekter, fx af letbaner, hvor assistance og støttemidler fra European Investment Bank kan være relevant at se på.

Tænker man transport lidt bredere, er der mulighed for at få støtte fra EU til projekter, der forbedrer sociale forhold til borgerne i Europa. Fx kan en transportinvestering gøre udsatte grupper mere mobile ved øget fokus på transport til uddannelse eller arbejdspladser. Her kan transport i mere end én forstand flytte folk fra et sted til et andet.

Energi og EU
Hele energiområdet hænger også tæt sammen med EU’s prioriteter indenfor transport. Det gælder både i forhold til drivkraft, men også logistikken, bl.a. når det gælder offshore-sektoren, værfter og skibe. To konkrete projekter, der har fået støtte, er en kommende el-færge til Ærø, der vil blive søsat med 120 mio. kroner i ryggen fra EU og fynske Tuco Marine Group, der netop har fået 1,8 mio. euro i støtte til erhvervsbåde i kulfiber.

Innovative idéer får støtte
På tværs af de forskellige EU-programmer skal den enkelte idé være innovativ og have et sigte, der bidrager til et grønnere EU. Det er udgangspunktet for at få støtte. Konkret kan de følgende programmer være interessante for danske transportaktører:

Den europæiske investeringsbank EIB har iværksat ELENA-programmet, der fokuserer på transport.  EIB støtter opstarten af projekter indenfor grøn transport, der bidrager til at reducere CO2-udledningen. Støtten er på 90 procent af opstartsomkostninger, og bliver givet til blandt andet projektledelse, konsulentbistand, forundersøgelser og analyser.

Der er større mulighed for at få støtte via andre EU-programmer, som fx Horizon 2020, hvis man har fået godkendt støtte til et projekt i opstartsfasen. Horizon 2020 også et relevant program at se på, hvis man arbejder i transportsektoren – og hvis man ser EU-muligheder i et projekt.

Tags: , Transport, EU

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere