Nyhedsarkiv

Branchenyt

Ændring af udbudsloven

Den 9. juni 2022 blev forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og tilbudsloven vedtaget. Formålet med ændringerne er blandt andet at styrke muligheden for at udelukke virksomheder fra deltagelse i udbud og give en øget fleksibilitet i udbud.

Indhold fra partner

Branchenyt

Med i Skatteministeriets arbejdsgruppe om vurdering af erhvervsgrunde

Advokat og partner Thomas Booker er udpeget til Skatteministeriets nye arbejdsgruppe, der skal granske modeller til vurdering af erhvervsgrunde.

Indhold fra partner

Planlægning

Ny politisk aftale skal fremtidssikre elnettet

En bred politisk aftale tager første skridt i retning af at sikre, at det danske eldistributionsnet er gearet til fremtidens øgede forbrug af grøn strøm. Aftalen er en del af regeringens kommende elektrificeringsstrategi og skal bidrage til at indfri målet om en 70 procent reduktion i 2030.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Tag advokaten med på udebane

Der er flere gode grunde til at tage jeres danske advokat med, når I opererer internationalt, herunder uden for Danmark. Bl.a. bliver jeres risikostyring og den rådgivning I får mere omkostningseffektiv.

Indhold fra partner

Branchenyt

Når force majeure-klausulen er ubrugelig

Når ekstraordinære omstændigheder opstår og påvirker en kontraktpart negativt, vil en force majeure-klausul i flere tilfælde være ubrugelig. Denne risiko er ofte overset og skal derfor forsøges håndteret på en anden måde i kontrakten.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Når samarbejdet og kontrakten kommer under pres

Covid-19 har givet anledning til mange forudsigelser om dansk erhvervslivs økonomiske temperatur. Men hvordan forholder du dig som virksomhed, hvis dine samarbejdspartnere kommer under økonomisk pres, bliver nødlidende eller måske ligefrem går konkurs?

Indhold fra partner

Branchenyt

Lovforslag om geotermi og overskydende kvoter fra CO2-fangst

Energistyrelsen har sendt et udkast til lovforslag til ændring af lov om varmeforsyning i høring. Ændringen vedrører en særlig prisregulering for geotermisk fjernvarme og ændrede regler for tilbageførsel af overskydende CO2-kvoter opnået ved statsstøttet CO2-fangst. Høringsfristen var 24. juni 2022.

Indhold fra partner

Sourcing

Ledningsdeklarationer tilsidesat ved anlæg af ny jernbane

Østre Landsret afgjorde 13. december 2021, at to tinglyste deklarationer om fravigelse af gæsteprincippet var ugyldige.

Indhold fra partner

Branchenyt

Pligt for arbejdsgivere til at etablere whistleblowerordning

Nyt lovforslag forpligter arbejdsgivere til at etablere whistleblowerordning, hvis arbejdsgiverne har minimum 50 ansatte.

Indhold fra partner

Branchenyt

Konventionalbod - fordele og ulemper

Brugen af konventionalbod er udbredt i kommercielle kontrakter som alternativ til en almindelig adgang til at kræve erstatning. Der er flere fordele ved dette, men man bør også være opmærksom på en række ulemper ved brug af konventionalbod.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Håndterer I produktansvaret?

I forhandlinger af kontrakter om leverancer af produkter eller tjenesteydelser er parterne typisk opmærksomme på at regulere ansvaret for mangler. Det kan give en opfattelse af, at risikoen i kontraktforholdet er tilstrækkeligt håndteret.

Indhold fra partner

Branchenyt

Når kontrakten bliver international

Når kontrakten bliver international, skal flere forhold tages i betragtning, så uhensigtsmæssige risici undgås. Det kræver rettidig håndtering, og at de nødvendige kompetencer er til rådighed.

Indhold fra partner

SCM 4.0

Aftale om Power-to-X sikrer nye muligheder

En ny Power-to-X strategi skal bidrage til den grønne omstilling og accelerere udviklingen inden for Power-to-X ved blandt andet målsætninger, en ny støttemodel og ændringer til el-infrastrukturen.

Indhold fra partner

Branchenyt

ARAS Security A/S solgt til Lager¬crantz Group

Horten har bistået ejeren af sikkerhedsvirksomheden ARAS Security A/S med salget til Lagercrantz Group.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Likviditetsudfordringer: Tre gode råd til ledelsen

Virksomheder med likviditetsudfordringer skal træffe beslutninger, der kan have indvirkning på virksomhedens kreditorer og nærmeste stakeholdere. Bo Christensen, advokat og specialist i insolvensret, giver her tre gode råd til ledelsen.

Indhold fra partner

Branchenyt

Samarbejdets ophør skal håndteres – inden det indledes

At et samarbejde på et tidspunkt ophører, vil sjældent være det parterne fokuserer på, når samarbejdet begynder. Men det bør de, da samarbejdets ophør rummer mange potentielle konflikter, som parterne bør tage stilling til, før samarbejdet indledes.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Gør hjemmearbejde til en succes

Coronakrisen har betydet flere hjemmearbejdsdage for mange. Men hvad er de arbejdsmiljømæssige regler, og hvilke fordele og ulemper er der ved hjemmearbejde?

Indhold fra partner

Branchenyt

Hvad sker der efter force majeure?

Force majeure-klausuler er i fokus som aldrig før på grund af COVID-19. Men de fleste af disse klausuler mangler faktisk regulering, som har stor relevans i praksis. Denne regulering bør føjes til kontrakten.

Indhold fra partner

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere