Danske produktionsvirksomheder har en overraskende lav grad af investeringer i automation og digitalisering. Det viser en undersøgelse fra SDU, hvor forskerne konkluderer, at danske produktionsvirksomheder har et stort investeringsefterslæb.

Der bliver vendt op og ned på verdens forsyningskæder, hvor fokus indtil for få år siden var på pris, lønfordele og lean værdikæder. Det var efterspørgslen, der dikterede slagets gang. Pandemien, Suez-blokade, Ukraine-krigen, energi- og klimakrise, inflation, voldsomme prissvingninger, fragtkaos med mere har de seneste år sat en helt ny agenda, hvor fokus nu er på resiliens og forsyningssikkerhed. I dag er det i høj grad forsyningerne, der dikterer slagets gang.

En gruppe forskere fra Syddansk Universitet har derfor undersøgt, hvordan de store forstyrrelser påvirker danske produktionsvirksomheders sourcing og digitalisering praksis set i lyset af både pandemien og brug af nye digitale teknologier. Undersøgelsen omfatter 213 respondenter.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Det mest overraskende resultat af undersøgelsen er måske, at den viser en overraskende lav grad af automation og digitalisering i danske produktionsvirksomheder.
Respondenterne er i undersøgelsen blevet spurgt om i hvilken grad, de anvender nye væsentlige digitale teknologier i produktionsprocesserne. Her viser alle gennemsnitsværdierne en score på under 3,0 målt på Likerts skala, der går fra 1 til 5.

Markant investeringsefterslæb
Forskerne bag undersøgelsen Jan Stentoft og Ole Stegmann Mikkelsen konkluderer: ”Disse resultater indikerer et markant investeringsefterslæb. Dataene indikerer, at der fortsat er et uudnyttet digitaliseringspotentiale blandt danske produktionsvirksomheder”.

Forskerne fremhæver, at både akademisk og mere praksisorienteret litteratur i de senere år har vist stor interesse for værdien af automation og nye teknologier i produktionsvirksomheder, og at de derfor havde forventet en højere grad af investeringsniveau.

De påpeger, at anvendelsen af nye digitale teknologier i produktionsprocesserne i både forskning og praksis igen og igen bliver udråbt som en væsentlig løftestang for produktivitet i virksomhederne og forsyningskæderne. Men denne undersøgelse viser, at denne opmærksomhed ikke synes at være slået helt igennem endnu ude i virkeligheden.

Flest robotter og mindst AI
De tre største værdier er brugen af:

• autonome robotter med et snit på 2,27,
• big data og analytics med et snit på 2,16, og
• simulering med et snit på 2,12.

Respondenterne angiver også fire andre digitale teknologier, som de anvender i produktionsprocesser:

• Internet of Things (IoT) og brugen af sensorer: 2,05.
• Additive manufacturing (3D print): 1,92.
• Augmented reality (virtualitet): 1,51.
• Kunstig intelligens (AI): 1,39.

Barrierer for brug af I4.0
Forskerne henviser til tidligere studier af brug af Industri 4.0-teknologier (se faktaboks) i produktionsvirksomheder, og her fandt de frem til følgende almene barrierer for at tage 4.0 i brug:

• Mangel på standarder.
• For få finansielle ressourcer.
• Mangel på forståelse af den strategiske vigtighed af industri 4.0.
• For få menneskelige ressourcer.
• Mere fokus på drift end på udvikling.
• Mangel på databeskyttelse (cybersecurity).
• Mangel på kvalificeret arbejdskraft.
• Mangel på viden om industri 4.0.
• Kræver efteruddannelse af medarbejdere.
• Mangel på medarbejderparathed.
• Mangel på forståelse af samspillet mellem medarbejdere og teknologi.

Industri 4.0

Man taler om en industriel revolution i fire stadier. Den første industrielle revolution startede med mekanisering af produktion i det 18. århundrede. Denne blev efterfulgt af den anden industrielle revolution i det sene 19. århundrede med dampmaskiner, benzinmotorer, elektricitet og masseproduktion. Den tredje industrielle revolution tog fat i begyndelsen af 1970’erne, hvor man begyndte at anvende PLC’er og automation i produktionen. Den fjerde industrielle revolution finder sted netop nu, hvor man forbinder fysiske og digitale systemer. Eksempler på industri 4.0 teknologier er autonome robotter, big data & analytics, simulering, Internet of Things, additive manufacturing, augmented reality og kunstig intelligens.

Kilde: ”Danske produktionsvirksomheders sourcing praksis set i lyset af COVID-19 og brugen af nye digitale teknologier” udført af Ole Stegmann og Jan Stentoft, SDU, august 2022.

Torsdag den 13. oktober kl. 09:00 - 12:10 afholder Computerworld et online seminar, der sætter fokus på ERP i fremtiden, og der bliver tunet ind på forretningssystemerne, økosystemerne og mulighederne, de bringer med sig.

I løbet af formiddagen vil du kunne høre flere spændende oplæg. Et af disse bliver præsenteret af vores Nordic Partner Manager Uno Vinding, og MS Product Manager, Allan Kay, der vil fortælle om outsourcing af digitalisering - og et par andre markante trends i ERP-landskabet.

ERP-markedet er i forandring, og som leverandør af tredjepartssoftware til ERP-projekter vil Uno og Allan dele ud af de tendenser og best-practices, de oplever ude hos virksomhederne.

For eksempel:

Efter seminaret vil du have indsigt i de forskellige løsninger, der kan hjælpe dig med at træffe de rigtige strategiske valg og investeringer på området.

Der vil også være rig mulighed for at stille spørgsmål til erfarne folk inden for branchen.

Læs mere og tilmeld dig her!

First Installation of Dematic Micro-Fulfilment Solution Featuring AutoStore™ Technology to Deliver Four-Fold Efficiency Improvement from Manual Processes.

Intralogistics innovator Dematic today announced a new contract with Finnish retailing conglomerate, Kesko – the second largest grocery retailer in Finland with a 36.9% market share. During the pandemic, Kesko has seen demand for online grocery shopping grow exponentially. This prompted their interest in supply chain automation, and the Dematic Micro-Fulfilment solution featuring AutoStore technology that will be installed at a Kesko store in Helsinki within the first half of 2022.

This pilot installation is part of a multimillion-euro investment in automation technology by Kesko, which anticipates deploying additional micro-fulfilment solutions across its operations in the coming years. It is designed to address Kesko’s previous reliance on manual processes in high demand areas.

With two of AutoStore storage subsystems (one for ambient products and another for chilled goods), the installation will meet growing demand with a four-fold improvement in efficiency.

Steffen Thierfelder, Senior Sales Director for Northern Europe at Dematic, said, “We are delighted to start our partnership with Kesko to help them grow their share of the Finnish grocery market. Combining micro-fulfilment with AutoStore technology will provide Kesko with greater flexibility in fulfilling orders to meet the evolving needs of their customers.”

The Dematic Micro-Fulfilment solution answers the demands of the modern consumer – it allows grocers like Kesko to maintain control of the shopping experience, retain critical customer data and make rapid order fulfilment profitable. AutoStore is a high-density storage and buffering subsystem that provides flexibility and space-efficiency for order fulfilment to the solution.

Pekka Tala, Development Director at Kesko, added, “The Dematic solution will allow us to scale properly as we go through a period of growth. Understandably, we want to avoid any disruption to our grocery supply chain during this significant period of operational change. The solution will also enhance our customers’ instore experience with the majority of online order picking done outside the customer areas. Furthermore, the technology chosen can be utilized in a way which best supports our business model.”

Tala continued, “Thanks to Dematic’s highly professional team, the evaluation and purchasing process was extremely fluent. We are looking forward to working closely with Dematic to provide a high level of service to our customers, particularly through online fulfilment services such as click and collect.”

Hos Skamol handler intern logistik om gradvise forandringer, småjusteringer og løbende opdateringer af maskinparken. Derfor har Skamol og N.C. Nielsen indledt et samarbejde, som skal sikre en udviklingsproces med fokus på de langsigtede fordele, uanset om det gælder driftsomkostninger, servicekvalitet, grøn omstilling, sikkerhed eller fremtidig teknologi.

På de tre danske fabrikker i Branden, Rødding og på Fur havde Skamol gennem årene opbygget en blandet flåde af omkring 35-40 maskiner af forskellige fabrikater, konfigurationer og drivmidler. Det kunne ikke længere betale sig at holde disse maskiner kørende. Så der var et påtrængende behov for at få ryddet op i flåden og kigget nærmere på de samlede omkostninger:

Testkørsler
Skamol gik grundigt til værks for at finde frem til en gennemarbejdet løsning. Der blev udarbejdet nøje kravsspecifikationer, udført markedsresearch og lavet et bedømmelsesskema til tre udvalgte leverandører, der hver stillede en testmaskine til rådighed i 14 dage. Med skemaet i hånden kunne maskinførerne på de tre fabrikker vurdere sammenlignelige nøglepunkter og dermed levere et solidt beslutningsgrundlag.

"Den samlede testvinder blev Linde el-truck fra N.C. Nielsen. Blandt maskinførerne var der enighed om, at Linde el-truck præsterede bedst på alle de beskrevne parametre. Vores valg bygger på en samlet indstilling fra truckførerne, et konkret pristilbud og en forventning om et proaktivt samarbejde i fremtiden", fortæller Procurement & Logistics Manager Søren Axelsen fra Skamol.

Kun én leverandør
Valget af Linde og N.C. Nielsen er tænkt som et langvarigt samarbejde, der skal forløbe mange år frem i tiden. Med N.C. Nielsen som hovedleverandør regner Skamol med at høste en række stordriftsfordele, blandt andet ved at Skamol kun skal henvende sig ét sted, faktisk kun hos én Key Account Manager hos N.C. Nielsen og desuden med en direkte kontakt til en lokal servicemontør.

-

-

Som det første trin i aftalen har N.C. Nielsen leveret syv leasede Linde el-truck, hvoraf en kører på fabrikken på Fur, tre kører på fabrikken i Branden og fire er i sving på adressen i Rødding vest for Balling, hvor Skamol både har produktion og centrallager for de øvrige fabrikker. Sammen med flere indkøbte stablere fra N.C. Nielsen er alle Linde-maskiner nu i funktion og bidrager til den interne transport hos Skamol.

"Samarbejdet lever på alle måder op til vores forventninger. Vores maskinførere er yderst tilfredse med maskinerne, der fungerer upåklageligt med fuld oppetid hver eneste dag. Vi er også glade for N.C. Nielsens lokale servicemontør, som kommer med kort varsel, hvis vi har spørgsmål til teknikken eller ønsker at justere i nogle småting. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med N.C. Nielsen, hvor vi ser mange perspektiver i eksempelvis flådestyring, automatisering og flere miljørigtige løsninger", fortæller Procurement & Logistics Manager Søren Axelsen fra Skamol.

Hos N.C. Nielsen ser man også frem til at fortsætte samarbejdet med Skamol, hvis danske fabrikker i øvrigt ligger i ganske kort afstand fra N.C. Nielsens hovedsæde i Balling. Tanken om et langvarigt samarbejde, der gradvist udvikler sig, flugter med N.C. Nielsens filosofi om tætte kunderelationer:

"Vi har lært Skamol rigtigt godt at kende. Vi ser vores samarbejde som en spændende udviklingsrejse, hvor vi gensidigt kan inspirere hinanden til endnu bedre løsninger. Vi er glade for, at Skamol har valgt en rød retning med fokus på Linde og ser frem til at præsentere Skamol for yderligere teknologiske tiltag, der kan forbedre deres konkurrenceevne", udtaler Head of Key Account Allan Christensen fra N.C. Nielsen.

Over the last year, many of our clients have taken leaps in the IBP space, using the latest technology to integrate tactical planning all the way through Marketing, Sales, Supply Chain and Finance – in a single IT solution.

One of my colleagues recently said that there has never been a more interesting time to work with supply chain. I couldn’t agree more! The last couple of years, with first Brexit, then the pandemic, climate change and now military conflict, have caused multiple disruptions and impacts for most companies. Larger-than-normal demand swings, supply disruptions, additional costs and new sustainable legislation are adding an unprecedented pressure to the value chain.

There are a number of ways to mitigate these changes – or better, to get on top of them – but the most effective is without doubt the concept of Integrated Business Planning (IBP), which has moved to the top of the strategic agenda for many of our clients.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Now is the time to act
Having worked with supply chain planning for many years, I know that it’s an area where many companies have struggled for a long time to create the necessary transparency, agility and resilience.

Firstly, many companies still build their commercial, operational and financial plans in isolation, working off separate data sources. These plans may be aligned conceptually, but not truly integrated. So promotional plans get disconnected from inventory plans; sales and production forecasts might not line up; or strategic goals may be achieved without reaching the financial targets, to name a few examples.

Secondly, some companies have confused IBP with just expanding the S&OP process with revenue and gross profit estimation. But IBP is also about identifying risk and opportunities, assess scenarios and make pro-active decisions for the entire company. Therefore, IBP also involves participants from Innovation, Marketing, Procurement, Logistics and even HR. As an example; one thing, among others, that you should be discussing in your June cycle of IBP, is how you deal with the risk of many employees once again becoming sick with COVID, hence potentially leaving your production lines empty as we enter autumn. Or how you deal with possible restrictions on energy consumptions if Russia completely stops the gas export to Europe.

Finally, many organisations struggle to get value out of their S&OP and IBP process despite significant investments. Of course, Integrated Business Planning can be complex, but it shouldn’t be over-engineered if that means being inefficient and losing sight of the purpose. If the strategy gets ‘lost in translation’, you’re essentially losing the opportunity to become agile and resilient.

The problems are not new, but there is a new way to solve them
Building on a strong desire from top management to gain transparency and become agile and resilient for future disruptions, many companies are taking huge leaps in the IBP space right now.

Companies are approaching the challenge from two angles. Many companies are using the latest technology to integrate tactical planning all the way through Marketing, Sales, Supply Chain and Finance in a single IT solution – and thereby aligning the entire organisation behind one optimised plan.

Other companies have decided to approach it from the process side and are looking to transform their S&OP process into IBP, zooming in on risk and opportunity identification, scenario planning and decision making.

In both instances, Integrated Business Planning is a collaborative process where tactical plans across portfolio, customers, production- (or service-) resources are aligned and calibrated against business targets. At the same time, risk and opportunities are identified and evaluated in scenarios, providing the executive team with a transparent overview of the company’s situation and thus the opportunity to make the appropriate decisions to keep the company on track and aligned with strategic goals.

The upside is clear. Companies running Integrated Business Planning answers “strongly agree” to the following statements:

Next steps
For companies still thinking about how to start the IBP journey, and regardless of coming from a process or technology angle, here are some tips to get started:

In companies with mature IBP processes leaders typically achieve agility and build resilience.

Camilla Thuge Lund

By working with risks and opportunities proactively and collaboratively across functions, appropriate mitigative action plans are ready for execution, and ‘plan Bs’ are ready for unforeseen events. This means that the company can achieve a higher growth rate, be more profitable and deliver better return on invested capital.

Who knows what the next 12 months will bring? Hopefully peace in Ukraine and a pandemic that doesn’t once again get out of control. What’s sure is that agility in adapting to changed conditions, managing risk and being proactive in making the right decisions are some of the key differentiators between winners and losers in the marketplace. There are certainly many challenges in the global supply chains, but also many opportunities to forge a better, more enlightened future.

Read more about Integrated Business Planning here 

SMV:Digital har genåbnet den populære pulje, så danske SMV’er igen kan søge om 50.000 kroner til at styrke deres digitale sikkerhed eller ansvarlige dataanvendelse. Tilskuddet skal hjælpe virksomhedsledelserne mod ondsindede angreb, der koster dansk erhvervsliv dyrt.

Truslen mod de danske virksomheder fra cyberkriminalitet og cyberspionage er meget høj. Samtidig viser en analyse fra Erhvervsstyrelsen, at en ud af fire danske SMV’er ikke har implementeret de mest essentielle IT-sikkerhedstiltag: Opdatering af styresystemer og backup af data. Det gør dem sårbare over for IT-trusler som for eksempel phishing-angreb eller CEO-fraud.

Læs også: Hackerangreb vælter ind over danske virksomheder

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Derfor har SMV:Digital genåbnet puljen for digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse på 13,4 millioner kroner. Puljen giver danske SMV’er mulighed for at få op til 50.000 kroner i støtte til at beskytte virksomheden mod digitale trusler, eller til at anvende data mere ansvarligt.

”Truslen mod danske virksomheder er reel. Det sker alt for ofte, at små og mellemstore danske virksomheder bliver ramt af cyberangreb. Og det er rigtig dyrt – både for virksomheden der er blevet ramt, men også for samfundet omkring. Derfor genåbner vi nu den populære pulje, så vi på den måde kan være med til at hjælpe virksomhederne mod cybertruslerne,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

- PiB

Transport og bæredygtighed: Hvordan kan de arbejde sammen?

Join here >> Hear Ronald van Dodewaard, VP Logistics at Outokumpu answer a few quick questions related to their transformation journey and quest to become customers first choice in the steel industry. Blue Yonder’s Transportation Management System (TMS) enables Outokumpu to drive an environmentally friendly transportation program.

Blue Rigde Global

blueridgeglobal.com

Sider

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere