A.P Møller – Maersk annoncerer, at der netop er indgået aftale om opkøbet af distributions- og logistikvirksomheden Performance Team i USA. Handlen til knap 3,8 mia. kr. skal styrke Mærsks end-to-end-strategi i Nordamerika.

A.P Møller – Maersk er netop kommet til enighed i opkøbet af den amerikansk-baserede oplagrings- og logistikvirksomhed Performance Team.  

Peformance Team er en familieejet virksomhed, der specialiserer sig inden for B2B og B2C distributionsløsninger i detail, engros og e-commerce på 24 forskellige oplagringslokationer. Med aftalen ønsker A.P Møller – Mærsk at styrke sin position som en containervirksomhed, der tilbyder end-to-end supply chain-løsninger for kunderne.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Læs også: Mærsk indgår aftale med Rusland om blockchain-baseret platform

”Med denne overtagelse investerer vi i operationelle kapaciteter, der skal booste vores eksisterende lagrings- og distributionstilbud. Det vil styrke vores evne til at levere produkter og løsninger, der møder kundernes efterspørgsel af E2E supply chain. Med en stærk tilstedeværelse er Performance Team et godt match til A.P Møller – Mærsk, da de støtter vores eksisterende oplagrings- og distributions tilbud i Nordamerika, og vil derfor gøre fremtidig vækst mulig”, siger Vincent Clerc, der er CEO for ocean & logistics-division i Mærsk.

Den globale størrelse for oplagrings- og distributionssektoren estimeres til at være på mere end 200 milliarder dollars, hvor det nordamerikanske ligger på omkring $50 milliarder. A.P Møller – Mærsk ser derfor vækstmuligheder for i branchen, da kun en mindre andel af det totale marked i Nordamerika bliver outsourcet.

Læs også: Sporingsteknologi og blockchain-platforme vinder frem inden for shipping

”Vi går hele vejen for vores kunder, ved at tilbyde nye måder at optimere deres forsyningskæder, vækste deres forretninger og finde nye lager- og distributionsmuligheder. Vi glæder os især over at kunne styrke vores e-commerce kapacitet, da flere af vores detailhandlere forventer en vækst på onlinesalg i 2020 og fremadrettet”, siger Mærsks regional managing director i Nordamerika, Narin Phol.

Købet af Performance Team har en værdi af 545 millioner dollars (knap 3,8 mia. kr.). Selve overtagelsen forventes at være færdiggjort 1. april 2020. Indtil da vil de respektive virksomheder operere uafhængigt af hinanden.

- HCL

Vil du have en uddannelse, der åbner døren til det meste af verden? Drømmer du om at udfolde dine evner og indfri dine ambitioner i et unikt, internationalt miljø? Så søg ind som speditørelev og bliv klar til fremtidens udfordringer. Lige nu er vi på udkig efter to engagerede og ambitiøse speditørelever!

Jobbet

Vores elevprogram er designet til at klæde dig på fagligt og personligt, så du med tiden selvstændigt kan guide vores kunder og håndtere deres transporter på bedst mulig måde. Uddannelsens varighed er to år, og du veksler mellem undervisning på Roskilde handelsskole (10 uger) og speditionsarbejde hos os. Du vil blive en del af vores afdeling for vejtransport og vil igennem din uddannelse komme rundt i flere forskellige afdelinger, og i takt med at dine kompetencer udvikles, løbende få egne ansvarsområder. Forventet start er april 2020 eller hurtigst muligt. Elevuddannelsen sigter på, at vi efter endt uddannelse kan fortsætte samarbejdet og du kan sætte dit præg på vores fremtid og blive en del af DACHSERs fortsatte vækst.

Hvem er du?

For at blive optaget på elevuddannelsen kræver det at du har færdiggjort EUX, HHX, Logistikøkonom eller lignende med gode karakterer og er god til engelsk. Som person trives du med en vekslende hverdag med mange forskellige opgaver, og du bevarer altid overblikket. Du har teamspirit, er nysgerrig efter at lære mere, men har også forståelse for, at rutineopgaver er en del af hverdagen. Du tager ansvar og initiativ,  og er indstillet på en uddannelse i et internationalt miljø, hvor vi stiller gensidige krav.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende job med faglige udfordringer, hvor du vil få en bred kontaktflade til vores internationale organisation og indgå i forskellige tværfaglige teams. Du får gode kolleger, der skatter et godt og humørfyldt arbejdsmiljø, løn efter overenskomst, frihed under ansvar og mulighed for udstationering.

Er du interesseret?

Ansøgning vedlagt CV og uddannelsesbeviser uploades her hurtigst muligt og senest mandag den 16. marts 2020. Vi behandler ansøgninger løbende. Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Operations Manager Nicolai Poulsen på mobil tlf. 51 59 77 04. 

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du finde mere information på www.blivspeditør.dk.

 

Analyseinstituttet Vanson Bourne foretog i august 2018 en markedsanalyse på vegne af TrueCommerce. Her blev 300 europæiske detail- og produktionsvirksomheder spurgt til deres nuværende samhandelsprocesser.

Det kom der fire overraskende facts ud af, som vi bringer i dette whitepaper. Eksempelvis bruges fax stadig af 22% af de adspurgte 300 europæiske virksomheder.

Nysgerrig? Så download dette gratis whitepaper nu.

Det får du ud af det:

Hent whitepaperet her!

Hos Fyns Kran Udstyr tilbyder vi kurser i korrekt anvendelse og brug af løftegrej. Hør Frank fortælle mere om sikker anhugning i videoen herunder.

At løfte rigtigt og anvende det rigtige grej øger sikkerheden – og dermed trivslen på arbejdspladsen. Ulykker med efterfølgende skader og sygedage koster hvert år både virksomheder og hele vort samfund enorme summer.

Kontakt os og hør mere om vores kurser på:
- Tlf: 70 15 20 15
- Email: fku@fku.dk

Læs mere om vores kurser her: https://fyns-kran.dk/viden-og-raad

Internationale priser for design og kvalitet pryder væggene i udstillingsrummet hos den danske virksomhed Done by Deer, der hører hjemme nord for Silkeborg. Done by Deer er et brand, der designer, udvikler og sælger stort set alt hvad der skal bruges til børnene i deres første leveår. 

Hans-Kurt Bejer, Head of Purchase & Logistic hos Done by Deer, fortæller i videoen, hvad der gjorde samarbejdet med Axacon til en succes og hvilke resultater det har givet, at få digitaliseret deres lager. 

Ledelsesmæssigt sponsorskab, tidlig og løbende involvering af forretningsbrugere og en god plan for udrulning er nøglen til at få værdi af din investering i dataprojekter.

I Kapacity har vi opgaver, der strækker sig fra fulde projektleverancer over fælles leverancer sammen med vores kunders data team samt opgaver, hvor vi leverer delleverancer ind i større programmer. Planlægningen af projekterne foregår altid sammen med kundens team og temaet om, hvordan ”det succesfulde dataprojekt” skal gribes an, diskuteres både tidligt i et kundeforløb og undervejs.

Uanset om der er tale om et AI (Artificial Intelligence)-projekt eller et mere klassisk data- og visualiseringsprojekt – som f.eks. en analyseløsning til en salgsorganisation eller en finansafdeling – så er nøglen til et succesfuldt projekt funderet i en stærk involvering og forankring hos den del af forretningen, der skal bruge løsningen.

Vi har i et tidligere blogindlæg skrevet om vigtigheden af et godt samarbejde mellem dem, der laver analyseløsningerne og dem, der skal bruge dem. Ud fra vores erfaring er nøglen til at få værdi ud af et dataprojekt netop det gode samarbejde.

Den første vigtige faktor for et dataprojekt, som i sidste ende skaber værdi og gør, at organisationen takler opgaver anderledes, er et forretningsmæssigt ejerskab eller sponsorskab.

Sponsorskab

Når Kapacity laver strategiarbejde omkring data for en kunde, så er selve det organisatoriske ejerskab af et data team og en dataplatform ofte et emne, som er oppe at vende. Umiddelbart er det ikke selve det organisatoriske tilhørsforhold som f.eks. i finansafdelingen eller IT, som i sig selv afgør, om et dataprojekt bliver succesfuldt eller ej. Derimod er det forretningsmæssige sponsorskab – opbakningen til at ville en fælles dataplatform, en fælles analyse- og rapporteringssandhed og nogle fælles standarder for governance derimod meget afgørende.

Dette sponsorskab bør – hvis det skal have fuld effekt – deles af de vigtige forretningsmæssige interessenter. Dette kan f.eks. være i form af en dataplatform-styregruppe eller et Data Board, hvor ledelsen af det forretningsområde, som er i fokus i en konkret projektfase, træder frem og indgår i en projektstyregruppe for så at blive afløst af en anden, når den næste fase påbegyndes. Et sådan setup for sponsorskab sikrer både, at der hele tiden er fokus på den store sammenhæng, virksomhedens strategi og fokusområder og direkte involvering af det forretningsområde, som deltager i den konkrete leverance.

Involvering af forretningen

Vores anbefaling til vores kunder er altid at forsøge at lave en fast tilgang til de dataprojekt-faser, som skal leveres. Man kan derfor med fordel udarbejde en model for modtagelse af analyse/rapporteringsbehov, prioritering, specificering, leverance, test, uddannelse og go-live. Dette anbefaler vi, fordi både vi, kundens eget data team og de modtagende forretningsenheder har brug for en ramme for, hvordan man arbejder sammen omkring løsningen. Derudover sikrer det, at alle deltagere har forventningsafstemt både indsats, roller og ansvar samt leverancens indhold og tidsplan.

Når det er sagt, er det meget vigtigt. at samarbejdet mellem dem, der har brug for analyser og dem, der skal lave dem, baserer sig på direkte dialog. Skabeloner er gode som en hjælp i hverdagen, men direkte dialog – ikke andenhånds-overleveringer – er nødvendige for at sikre, at behovet bliver forstået rigtigt. Kun med det udgangspunkt kan vi sikre, at den løsning, der leveres, dækker behovet og samtidig også er designet til udvidelser og tilføjelser i fremtiden.

Med andre ord er det Kapacitys erfaring, at en detaljeret kravs-afdækning er lidt af en kunstart, som det betaler sig at bruge kompetencer på at opbygge og tid på at eksekvere.

Kapacitys anbefaling i forhold til udvikling af løsninger er en agil projekttilgang, hvor løsningen udvikler sig løbende. Det betyder derfor også, at involveringen af forretningen, som er så essentiel, vil være løbende, således at den endelige testede løsning fuldt ud afspejler den dialog og de ønsker, som forretningen har bidraget med undervejs i forløbet.

Udrulningsplan

I Kapacitys projektleverancemetode arbejder vi med to vigtige milepæle: Technical Go-live og Business Go-live. Det tekniske go-live er, når løsningen er færdigudviklet, testet, forretningen har godkendt løsningen, og den er flyttet over i produktionsmiljøet. Det forretningsmæssige go-live er derimod først, når brugerne har modtaget løsningen og kan bruge den til det, som var den oprindelige tanke fra forretningssponsoren. Derudover skal der være et support setup, som understøtter brugen. Med andre ord ligger der mellem de to milepæle en række uddannelses-, forankrings- og kommunikationsaktiviteter, som er en forudsætning for, at løsningen genererer den værdi, der har været det oprindelige ønske.

Kapacitys anbefaling er, at planen for udrulning laves og kommunikeres samtidig med opstarten af en projektfase – det giver tryghed for, at de fremtidige brugere kender til ”det, der kommer til at ske” tidligt, og også hvilken mulighed for support der findes, inden man springer ud i at bruge noget nyt. Har man i forvejen processer for Change Management, kan man trække på dem i den forbindelse, men ellers er en praktisk tilgang med en tidsplan for disse aktiviteter som en del af projektplanen også en måde at gå til området på.

Her betaler det sig også at investere i at udvikle en fast tilgang med skabeloner til f.eks., hvad der skal kommunikeres til hvem hvornår, hvordan uddannelse skal udvikles og afholdes, samt hvordan supporten skal håndteres både lige efter udrulningen og på sigt. Det koster lidt ekstra i forbindelse med den første fase, men det letter meget for de senere faser. Det er samtidig med til at udvikle en ”præcedens” for måden, som sponsorskabet, forretningsenheden og data teamet arbejder sammen, som gør forventningsafstemningen mere effektiv.

Roadmap

For mange virksomheder vil et roadmap for en dataløsning indeholde både strategiske og teknologiske overvejelser og betragtes derfor ofte som et større arbejde. Kapacity er fortaler for, at når man påbegynder arbejdet med en ny dataplatform, skal man udarbejde et ”Roadmap-light”. En overordnet plan, der sikrer etablering af en ledelsesmæssig governancestruktur, en leverancemodel og en tilgang til udrulning, så man sikrer, at arbejdet i sit udgangspunkt giver det bedste setup for den fremtidige succesfulde brug af data.

Et produkt der også er udviklet og produceret på vores eget værksted. Presenningen bliver monteret på en sættekasse, og vi lover ensartet dugkvalitet, der sikrer et godt resultat.

Vi tilbyder som med langt de fleste af vores presenning produkter, at skræddersy den specifikke løsning til netop dine behov.

Tekniske specifikationer

  • Fulddekoreret presenning med flerfarvet print (digitalprint)
  • Effektiv måde at lancere produkter/firmaer på (mobile branding)
  • Ensartet høj kvalitet
  • Sporbarhed på hver presenning
  • Fleksible monteringsmuligheder

Og med netop dette valg kan du også anvende din trailer som et rullende markedsførings koncept til lancering af nye produkter eller branding af eksisterende produkter og services.

Mulighederne er mange. I kraft af vores OneStop koncept kan vi også tilbyde vores assistance i forbindelse med design af presenningen.

Sider

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere