12.10.2010  |  Strategi & ledelse

Makroøkonomi og politik prægede verdens største SCM-konference

Den økonomiske krise kræver gentænkning af forsyningskædernes design, var konklusionen på CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) Annual Conference 2010, der fandt sted i september i San Diego. Et andet hovedtema var en refleksion over, om outsourcing og offshoring fortsat skal spille en lige så stor rolle som de sidste ti år. Et tredje hovedtema var, at kravet til bæredygtighed indeholder potentialer for at skærpe konkurrenceevnen.

Lad det være sagt med det samme: CSCMP konferencerne i USA er én af verdens største internationale supply chain management konferencer. Der var der ikke så meget tvivl om, hvad der bekymrer amerikanske virksomheder: den politiske dagsorden for at bevare arbejdspladser i USA i en tid, hvor man endnu ikke er helt sikker på, at den økonomiske krise er overstået. Men bæredygtige forsyningskæder er også i år på agendaen såvel på denne konference som i oktobernummeret af Harvard Business Review.

”Globalization has lost momentum”Konferencen åbnedes af tidligere departementschef for det amerikanske handelsministerium, Carlos Gutierrez. Hans hovedbudskab var en bekymring for protektionisme som reaktion på den økonomiske krise. Han så begrebet ”globalisering” forsvinde ud af det almindelige ordforråd i forbindelse med business; det mener han ikke kun er farligt, men også den forkerte strategi, da USA langt fra endnu benytter sig af de muligheder, internationale aftaler om frihandel faktisk giver landet. Gutierrez mener, at egentlig frihandel måske ville gøre diverse hjælpepakker i den hjemlige økonomi overflødige. Nu skal man selvfølgelig tage i betragtning, at Gutierrez tjente under Bush-regeringen, og vel skal man ikke se bort fra frihandelens negative sider, men for en lille, åben økonomi som den danske, er udsigten til spredning af protektionisme alligevel noget bekymrende.

Panama-kanalen udvidesDer arbejdes ihærdigt på en udvidelse af Panama-kanalen, som åbner i sin nye form i 2014, præcis 100 år efter sin første åbning i 1914. Herefter kan alle containerskibe i verden på nær 9 af Emma Maersk-typen gå igennem kanalen, der som bekendt forbinder Stillehavet og Atlanterhavet.
Udvidelsen af kanalen er en kæmpemæssig ingeniørmæssigt præstation, men for logistikere er det selvfølgelig udsigten til ændrede handelsmønstre og dermed varestrømme, som følge af reducerede omkostninger og lead time, der er interessant. Det bliver for eksempel billigere at sejle varer fra Stillehavet til USA´s østkyst, hvor varer fra Asien tidligere primært er gået til Los Angeles og derfra med tog eller bil til Østkysten. Det vil formodentlig ændre sig efter 2014. Desuden bliver det væsentligt billigere for kinesiske virksomheder at fragte råvarer fra det nordøstlige Sydamerika – f. eks. Brasilien – til Kina.
Ud fra et logistisk perspektiv er det desuden interessant, at Panama-kanalen arbejder sammen med MIT på at etablere et såkaldt logistics cluster i forbindelse med kanalens åbning. Det er første gang, jeg har set Porters begreb ”cluster” anvendt i forbindelse med logistik. Denne udvikling er interessant, fordi det giver mulighed for at diskutere logistik på en mere kvalificeret måde og som en særskilt del af en national og regional økonomi. Logistik er mere end blot og bar transport, som selvfølgelig er vigtig og nødvendig for et logistikcluster. Udover transportformerne og muligheden for at skifte transportform vil der i et logistikcluster indgå distributionscentre, value added aktiviteter såsom postponement og customization, returlogistik og reparation, logistikservice-udbydere og logistikintensiv produktion. Fordelene for kunderne ved et cluster er blandt andet muligheden for at dele transportmidler og lagerbygninger, men også at logistikkomptencer af enhver art er inden for rækkevidde. Logistikclusters giver forøgede muligheder for innovative forsyningskæder og processer.

”Manufacturing in America”?
I sessionen “Manufacturing i America” præsenterede den amerikanske producent af f.eks. vaskemaskiner og køkkenmaskiner Whirlpool deres beslutningsgrundlag for produktion i USA, primært i Ohio. Grundlaget for lokalisering af produktion var ifølge Whirlpool, at der ikke måtte være mere end 48 transportimer fra produktion til kunden. Dernæst var mottoet ”best cost, best quality og best delivery”; hvor ”best” skal forstås i forhold til kvaliteten af ydelsen. Dernæst var der 12 beslutningkriterier, der bliver taget i anvendelse i forbindelse med en lokalisering eller re-lokalisering af produktion.
I Whirlpools tilfælde pegende en samlet vurdering af disse kriterier lokalisering i Ohio, hvor der var flere og meget effektive fabrikker ikke mindst på grund af en høj automatiseringsgrad og veluddannede medarbejdere. Dernæst betød et cluster af leverandører i Ohio meget for forsyningssikkerheden, hvilket også pegede på en særlig del af USA som produktionssted. Da Whirlpool masseproducerer, betyder forbedrede transportforhold med jernbane i øvrigt også meget.
Endelig gjorde VP Supply Chain fra Whirlpool opmærksom på, at enhver beslutning om lokalisering af produktion skal være et led i virksomhedens overordnede strategiske proces, og at LEAN er et centralt princip i virksomheden, som design, indkøb, produktion og logistik indrettes efter.

Bæredygtige forsyningskæder: en kilde til innovation
Bæredygtighed er i stigende grad et krav, som virksomhederne må forholde sig seriøst til. Kravene kommer fra offentlige instanser i form af regulering, men også fra begrænsninger i forsyninger, fordi klodens ressourcer ikke er uendelige. Dernæst forventer omverdenen generelt, at virksomhederne opfører sig ansvarligt både med hensyn til arbejdskraft og miljøforhold i lande med en lavere grad af økonomisk udvikling. Det er nødvendigt for et positivt omdømme. Dertil kommer kundernes og aktionærernes stigende krav til bæredygtighed. Når krav til bæredygtighed kommer på banen, er der flere måder, man kan reagere på. MIT skitserer potentielle reaktionsmønstre – i bedste fald strategier – på følgende måde:

Når det gælder innovationsstrategien, er der en lang række uudnyttede muligheder for supply chain management. Uanset hvor kravene kommer fra, kan innovationsstrategierne bistå virksomheden med at komme på forkant i konkurrencen om stakeholdernes gunst og adgang til de fornødne ressourcer på kort og lang sigt. Alt i alt ser MIT sustainability som den nye innovationsbølge i økonomien. Behov for og krav om bæredygtighed vil forandre og transformere den måde, økonomi og industri udøves på.

Konklusion
Som nævnt bar konferencen præg af tidens udfordringer, men med en konstruktiv tilgang til at imødegå dem. Ikke mindst er troen på teknologi ikke formindsket. Forresten vandt Pepsi Bottling Group Innovationsprisen for en automatisering af leverancesystemet til detailhandelen. Men også øget konkurrenceevne ved hjælp af netop supply chain management var i højsædet. Ikke mindst selvfølgelig ved en gennemgribende gentænkning af supply chains til bæredygtighed, men også fordi supply chain management simpelthen er kilden til øget produktivitet.

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere