02.04.2013  |  Strategi & ledelse

Indspark: Indspark: Vi har brug for handling nu

Indhold fra partner Hvad er dette?

Initiativtageren til den nye grønne og energieffektive bevægelse Act NOW, som er udsprunget af Grundfos, opfordrer i denne blog alle ansvarlige til at implementere eksisterende teknologi, intelligente løsninger og derved mindske CO2 udslippet, spare energi og penge.

Verden har været vidne til to FN konferencer om bæredygtighed, den første i 1992 var fantastisk fremsynet og blev da også hyldet af det internationale samfund og medier. Den anden konference, FN’s klimakonvention, lagde grundlaget for Kyoto-aftalen i 1997.

Verden anerkendte hermed officielt sammenhængen mellem menneskeskabte aktiviteter og global opvarmning. Samtidig stod det helt klart, at det ville være yderst vanskeligt at opsætte fælles mål for en hel verden.

UN RIO+20 blev afholdt medio juni 2012 med to større temaer på agendaen, nemlig at fremme grøn økonomi og skabe rammen for en bæredygtig udvikling. “The Future We Want”, det officielle dokument, lægger op til, at det globale erhvervsliv er forpligtet til at gå i spidsen, når det gælder om at opnå målene. ”Politikerne alene kan ikke gøre det; vi har brug for de private investorer, de private innovative tiltag, det private engagement”. Der er ikke noget nyt i dette udsagn, og verden kommer ikke videre, hvis ikke vi alle, politikere, borgere og erhvervslivet, indleder et tættere samarbejde, indgår nye partnerskaber på tværs af brancher, på lokal og central plan, nationalt såvel som internationalt.

Vi skal positivt gribe chancen for at udvikle de nye muligheder, som en energieffektiv, bæredygtig fremtid kan byde på. Vi har ikke råd til mere snak, der skal handling NU. Lad os derfor accelerere vores indsats og lukke hullet mellem engagement og handling. Bæredygtighed skaber vækst og kan derved skabe grønne jobs. Europa befinder sig i krise, og europæerne har ikke råd til at afhænde flere arbejdspladser. Derfor skal vi omstille os til bæredygtighed NU!

Der er heldigvis mange virksomheder i dag, der tænker bæredygtighed ind i deres strategier. Ikke blot er dette en fornuftig tankegang, men det betaler sig også! For at opnå den maksimale effekt er det nødvendigt, at virksomhederne ibrugtager den såkaldte rapportering efter principperne for den tredobbelte bundlinje ”Triple Line Bottom Reporting”, TBL, der udover indtjening inddrager det sociale og miljømæssige aspekt. Ved hensyntagen til indtjening, miljøet og det sociale imødekommes en stadig mere ressourcebegrænset verden. Begrebet ”grøn økonomi” vinder indpas, men konceptet er langt fra fuldt udnyttet.

I krisetider er der en risiko for, at konceptet “grøn økonomi” nedprioriteres. Det var således meget opmuntrende, da den britiske avis The Guardian fornylig kunne berette, at virksomheder, som beskæftiger sig med miljø og reduceret CO2 forbrug, nu udgør 8 procent af Storbritanniens BNP. Næsten en million britere er ifølge dagbladet The Guardian ansat inden for grønne jobs (biobrændstof, produktion af el-biler og installation af vindmøller) med over 25.000 jobs skabt i 2011. Den britiske grønne sektor er nu større end bilproduktion, aerospace eller telecom.

Dette er meget opmuntrende, men udgør kun den indledende fase, eftersom meget mere bør og skal gøres på såvel kort som lang sigt.

Så hvad kan vi gøre på kort sigt?
Den gode nyhed er, at det faktisk er muligt at gøre noget NU ved at implementere eksisterende teknologi, intelligente løsninger og derved mindske CO2 udslippet, spare energi og penge. Erhvervslivet spiller en vital rolle i og med, at virksomhederne udvikler teknologien og dermed løsningerne til at mindske eller bremse klimaændringerne. Det er erhvervslivet, som har den nødvendige viden til at gøre det.

Hvad der er endnu mere vigtigt er at ved at samarbejde, udveksle teknologisk know-how og indgå partnerskaber vil vi uden tvivl kunne accelerere udviklingen, men også styre i retning af en banebrydende innovativ fremtid, der byder på ny teknologi og lavt forbrugende CO2 bekvemmeligheder. Kommunikation og det at skabe opmærksomhed om de eksisterende energieffektive løsninger er yderst vigtig, hvis vi ønsker at bevare miljøet og bekæmpe klimaændringerne. Det er essentielt at øge fokus på dets årsager og effekt.

Act NOW er et partnerskab, en forening, som fokuserer på kortsigtede løsninger. Vi har ikke alle svarene, men vi tror at ved at dele best practice cases, deltage i eksekutive mødefora og engagere sig i internationale netværk på tværs af brancher, kan man inspirere og motivere beslutningstagere til at implementere bæredygtige løsninger.

Act NOW blev lanceret som en ekstern pilot platform af Grundfos i 2011, der har til formål at tiltrække ligesindede partnere. Enhver, der deler Act NOW’s agenda om energieffektivitet og bæredygtighed NU, og som kan bidrage med best practice cases, er velkommen i partnerskabet.

Act NOW har en meget enkel agenda, nemlig at udnytte de eksisterende energieffektive løsninger NU og at reducere CO2 udslippet ved at skære ned på energiforbruget for derved at opnå umiddelbare mulige besparelser for alle involverede parter.

Act NOW er stærkt dedikeret, når det gælder om at påvise best practice cases. Act NOW tror på, at vi gør en forskel ved at handle NU, når know-how og teknologien allerede er til stede. Tilbagebetalingstiden for energieffektive investeringer er ofte forholdsvis kort. Det er en “win-win” situation for alle implicerede parter, producenten sælger nyeste miljørigtige teknologi med fortjeneste, kunden implementerer nyeste miljørigtige teknologi og sparer samtidig penge, dette til gavn for samfundet og klimaet – og med mulighed for at skabe grønne arbejdspladser!

Således opfordrer Act NOW stærkt til – at vi alle – politikere, NGO'er, erhvervslivet og privatpersoner, bidrager med at implementere den gode teknologi og løsninger NU, tager aktivt del i og promoverer innovation for at imødekomme fremtidens behov!

Læs mere www.actnow-movement.com

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere