04.05.2015  |  Lager & distribution

Indspark: Hold balancen med otte lagerstyrings-principper

Indhold fra partner Hvad er dette?

Christian Guldager, management consultant hos Implement Consulting Group, anviser otte lagerstyringsprincipper, der kan simplificere og forbedre måden, lageret styres på.

Mange virksomheder starter lageroptimeringsprojekter, når lageret bliver alt for højt og/eller leveringsevnen for lav.

Alt for ofte oplever virksomheder begge udfordringer på samme tid, og der er behov for en balanceret tilgang, hvor både lagerbinding og leveringsevne er i fokus.

Baseret på erfaring fra en lang række projekter på tværs af virksomheder, brancher og nationaliteter er følgende otte lagerstyringsprincipper defineret med henblik på at simplificere og forbedre måden, vi styrer vores lagre på.

Læs også: Min vej til SCM-jobbet: Christian Guldager

1. Forstå dit lager i detaljer
Det kan næsten lyde banalt, men det første lagerstyringsprincip er, at du skal forstå dit lager.

Lageret består af en lang række af komponenter og faktorer, som alle påvirker lageret på den ene eller anden måde. Da ikke alle faktorer påvirker lageret i samme retning, findes der helt naturligt en række afvejninger, som du bør være opmærksom på.

Det er derfor essentielt at nedbryde lagrene i de forskellige komponenter; sikkerhedslager, cyklisk lager, varer under transport, strategisk lager osv., og herefter få listet de faktorer eller ”håndtag”, som påvirker de enkelte lagerkomponenter, se figur 1.

Nedbrydningen og synliggørelsen af lagerbindingen i de enkelte lagerkomponenter samt de tilhørende håndtag gør det muligt at igangsætte dedikerede indsatser på udvalgte og prioriterede områder.

2. Balanceringen er en topledelsesbeslutning
Lagerstyringen i din virksomhed bør foregå på flere niveauer, se figur 2.

På det operationelle niveau sikres det, at kundeordrer imødekommes og lagre opbygges eller reduceres rettidigt. Dette er en proces, som foregår dagligt eller ugentligt.

På det taktiske niveau, som foregår månedlig eller kvartalsvis, sikres det, at produktsortimentet bliver segmenteret således, at lageret kan styres differentieret (uddybet i princip 5).

Endelig defineres det på strategisk niveau, hvordan balancen mellem leveringsevne og lagerbinding skal være. Her kan du ikke udelukkende spørge salg. I stedet skal topledelsen tage beslutningen på baggrund af vægtningen mellem leveringsevne og lagerbinding, hvilket leder til det tredje lagerstyringsprincip.

3. Gennemsigtighed i balancen mellem leveringsevne og lagerbinding
I teorien kan den optimale leveringsevne udregnes ud fra omkostningerne ved at overlagre (lageromkostninger) i forhold til omkostninger ved ikke at kunne levere (tabt salg og goodwill).

I praksis er dette dog sjældent en mulighed, da de totale omkostninger ved tabt salg er meget svære at estimere, og afvejningen mod lageromkostningerne er en umulighed. I stedet bør du bestemme balancen ud fra:

  • Hvilken leveringsevne efterspørger dine kunder?
  • Hvilken leveringsevne er mulig under hensyntagen til dit lagerbudget?
  • Hvordan passer balancen med din virksomheds overordnede strategi?

Afvejningen mellem leveringsevne og lagerbinding bør altid afstemmes mellem salg, finans og produktion/indkøb, se figur 3.

Ved at synliggøre sammenhængen mellem leveringsevne og lagerbinding er det muligt at simulere konsekvenserne for, hvad en bestemt leveringsevne koster.

4. Forstå usikkerheden i aftrækket og tilgangene på lageret
Både efterspørgslen og tilgangene på dit lager varierer henover den leveringstid, som leverandører eller produktionen tilbyder for de enkelte produkter.

Fra en vare er bestilt, til den faktisk tilgår lageret, kan mængden af kundeordrer ændre sig – der kan bliver solgt mere eller mindre end forventet.

Samtidigt kan bestilte mængder afvige fra den mængde, du faktisk modtager, og endeligt kan leveringstiden variere. Jo længere leveringstid des sværere er det at forudsige aftrækket på lageret.

Det er derfor vigtigt at forstå størrelsen og konsekvensen af denne usikkerhed over leveringstiden med henblik på at have det rette niveau for sikkerhedslageret, se figur 4.

5. Behandl dit lager som dit køleskab
Du kan sagtens bruge din store lagerstyringshammer og behandle alt, som var det søm, men resultatet bliver i mange tilfælde grimt.

Det er derfor vigtig at lave en segmentering af varerne på lageret baseret på varernes forudsigelighed/varians (forecast-fejl, aftræksvarians, etc.) og aftrækshyppighed, se det pædagogiske eksempel i figur 5.

De fire segmenter styres med forskellige metoder, som sikrer, at du kan bruge tiden på de varer, der har behov for ekstra opmærksomhed og frigøre tid fra de varer, som mere eller mindre kan passe sig selv (i dit styringssystem).

6. Brug formler til udregning af sikkerhedslagre for stabile varer – ikke mavefornemmelser!
Det kan være kompliceret at udregne sikkerhedslagre direkte på baggrund af usikkerheden gennem forsyningskæden, og som et resultat af dette er mange sikkerhedslagre simpelt defineret med udgangspunkt i ordrestørrelser, lagerbudgetter eller mavefornemmelser.

Om skribenten

Christian Guldager er management consultant hos Implement Consulting Group og har specialiseret sig inden for supply chain management, taktisk og operationel planlægning.

Christian har tidligere arbejdet som it-forretningskonsulent og outsourcing-konsulent i Kina.

Han er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet og senere HD fra CBS.

I 2014 vandt han prisen ”Best HD Thesis 2014”.

Idet leveringsevne typisk er i fokus, kan der gå længe, inden du indser, at lagerbindingen er unødvendig høj (først når økonomichefen prikker dig på skulderen!), og når det sker initieres et lageroptimeringsprojekt, hvor lagrene nedbringes.

Herefter opbygges de igen stille og roligt efterhånden, som leveringsevnen svigter på de enkelte varer. Ved at bruge formler (fill-rate metoden anbefales) til udregningen af sikkerhedslagre for de stabile varer opnås den rigtige / ønskede balance mellem bunden kapital og leveringsevne jævnfør ledelsesbeslutningen fra lagerstyringsprincip nummer to – en balance der kræver vedligehold!

7. Brug andre metoder til udregning af sikkerhedslager for ustabile varer – stadig ikke mavefornemmelser!
For de ustabile varer vil det sjældent være muligt at anvende en standard formel til beregning af sikkerhedslagre. Reservedele er et typisk eksempel på varer, som ikke opfører sig stabilt.

Det kan være meget svært at forudsige, hvornår der kommer et behov, og dermed er det svært at sikre sig mod usikkerheden. For nogle af disse varer (værdifulde/vigtige) kan der være aftaler om at sætte et strategisk sikkerhedslager. Det klassiske eksempel er skibet, der ligger i havn på grund af en manglende reservedel.

Her kan dagsprisen på skibet ofte retfærdiggøre en ekstra lagerbinding på reservedelen. For andre mindre værdifulde varer er simuleringer et rigtig godt værktøj til at bestemme sikkerhedslagrene.

8. Brug de syv foregående principper i en standardiseret proces – gerne med systemsupport
Det ottende og sidste lagerstyringsprincip slutter ligeså simpelt, som det startede.

Det ottende princip er nemlig, at du skal bruge de syv andre principper i en standardiseret proces – gerne med systemunderstøttelse.

Du skal ikke tage til takke med de umiddelbare gevinster, der ligger gemt i en grundig lageroprydning. Efter en engangsoprydning vil lageret igen vokse, og leveringsevnen eventuelt falde efterhånden, som tiden går. I stedet bør lagerstyringen være en veldefineret proces, som gentages uge efter uge, måned efter måned, år efter år, se figur 6. 

Læs også: Priser til de to bedste HD SCM-opgaver fra CBS

Processen kan med fordel defineres ud fra planlægningstrekanten, beskrevet i lagerstyringsprincip nummer to.

Når du i nærmeste fremtid går i gang med at bruge de 8 lagerstyringsprincipper, vil du opleve at nogle varer skal have et højere lager, mens andre skal have et lavere lager sammenlignet med det nuværende.

Med al sandsynlighed ligger hovedparten af varerne i sidstnævnte kategori. Med dette i baghovedet skal du huske at en øgning af lageret kan gennemføres straks, mens nedbringelse må foregå over en periode (f.eks. efterhånden som efterspørgslen naturligt reducerer lageret).

Under alle omstændigheder vil du over tid høste betydelige gevinster ved at følge de otte lagerstyringsprincipper. Det er under hele processen vigtigt, at du holder formlen for lager i baghovedet (T2!).

Der findes ingen lagerstyringsprincipper og processer så avancerede, at en planlægger ikke kan overskrive resultatet, hvis han/hun ikke har tillid til resultatet.

Held og lykke.

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere