30.07.2020  |  Innovation

Indspark: Grøn omstilling styrker forsyningssikkerhed og reducerer omkostninger i supply chain

Ikke nok med, at de fleste forbrugere foretrækker bæredygtige varer, men nytteværdi og forsyningssikkerhed stiger også ved brug af cirkulære principper i værdikæden. Grøn omstilling i din supply chain kan udgøre forskellen mellem succes og fiasko i en krisetid og tilmed sikre virksomhedens fremtid på den lange bane.

Globale forsyningskæder har vist sig skrøbelige under en verdensomspændende pandemi.

Kapaciteten i alt fra materialer, til produktionsformåen og transport er i mange sektorer præget af store udsving og det viser med al tydelighed, hvor afhængige virksomheder er af det globale produktions- og forsyningsapparat i dag.

Annonce: (Artiklen fortsætter efter annoncen)

Tilbage i 2009 overskred den globale eksport af komponenter og såkaldte halvfabrikata mængden af færdigproducerede varer.

I detailhandlen og nogle dele af fremstillingssektoren, udgør udgifter til forsyningskæden op mod 80 procent af virksomhedens omkostningsbase. Det vil sige, en overordentlig stor andel af mange virksomheders eksistens beror på input udefra.

Det er derfor ikke så underligt, at så mange virksomheder kommer i vanskeligheder, når de pludselig enten ikke kan få leveret de input de behøver, eller ser enhedsomkostningerne stige til et tabsgivende niveau som resultat af knapheden.

Så hvordan kan den supply chain-ansvarlige sikre virksomhedens forsyninger og fortsatte vækst samt holde omkostningsniveauet tåleligt i krisesituationer? Grøn omstilling er en del af løsningen.

Fra lineært til cirkulært
I tiden efter krisen ramte har mange klimaforkæmpere udtrykt bekymring for, at det momentum, som var blevet skabt i kampen for at reducere klimaforandringer ville tabe pusten for at gøre plads til andre mere presserende prioriteter, såsom sundhed og økonomi.

Der var også nogle, der anlagde det mere positive synspunkt, at f.eks. oplevelsen af renere luft i byerne som resultat af nedlukning ville få flere til at indse vigtigheden af en grønnere økonomi. Det er dog nok tvivlsomt, at blot fordi Beijings indbyggere pludselig kan se den blå himmel igen, at så vil de største CO2-udledere i landet omlægge til grøn produktion. Der skal mere til.

Men hvad nu, hvis det ikke behøver at være et spørgsmål om enten eller, men snarere både og?

Et centralt begreb i den grønne omstilling er den såkaldte cirkulære økonomi. Det er kort sagt princippet om at erstatte en lineær ”producér – brug - smid væk” -tankegang med en cirkulær ”producér - brug – genanvend” mentalitet.

Udover genanvendelighedsprincippet dækker cirkulær økonomi også over en række andre relaterede idéer om reduceret forbrug og mindre spild i diverse afskygninger. Fælles for alle idéerne er dog, at nytteværdien ved et givent aktiv stiger.

Nytteværdi er et nøglebegreb i økonomi og er derfor grundlæggende foreneligt med grøn omstilling. Det er dén pointe, der er så vigtig at skabe en bred forståelse for.

Franske Renault er et godt eksempel med deres indsats for genfremstilling. Ved at oprette et returløb af komponenter fra udtjent maskineri, primært egenproducerede biler, såsom motorer og gearbokse kan de reparere og gensælge dele til en nedsat pris til reservedelsmarkedet.

Mens det kræver mere manuelt arbejde at genfremstille, end det gør at fremstille nye dele, er der stadig en nettofortjeneste, fordi der ikke er samme kapitaludgifter til maskiner og meget mindre skæring og bearbejdning af komponenterne.

Renault har opnået reduktioner på 80 procent på energi, 88 procent på vandforbrug og 77 procent på generelt materialespild fra genfremstilling sammenlignet med at fremstille nye komponenter.

The Ellen MacArthur Foundation har vurderet potentialet for genfremstilling i den danske maskinindustri, som inkluderer f.eks. pumper og vindmøller. Det estimeres, at ca. 65 procent af komponentværdien kan genfremstilles og totalt udgøre en besparelse på 150-250 millioner euro i 2035.

Udover at reducere omkostningerne ved lavere materiale- og energiforbrug, fremmer en cirkulær model også forsyningssikkerheden, da genanvendelse og genfremstilling i højere grad udgør et lukket kredsløb, som mindsker afhængigheden af eksterne input.

Jo kortere kredsløb, des mindre værditilførsel er påkrævet før en vare kan genintroduceres til kunderne. Det vil sige, hvis en vare nemt kan vedligeholdes af slutbrugeren, har man et kredsløb som er ultrakort – det kan f.eks. retfærdiggøre en højere pris.

På samme måde, hvis en vare nemt kan genfremstilles/repareres hos vareproducenten i stedet for at blive nedbrudt til et råmateriale og tilbageført til en komponentleverandør, afkortes værdikæden med et led og reducerer dermed den påkrævede værditilførsel.

Hvis kredsløbet så endda kan foregå indenfor et mindre geografisk område, bliver forsyningssikkerheden yderligere øget, da risikoen ved transporten alt andet lige bliver mindre.

Men værdien i en cirkulær supply chain stikker dybere end blot omkostningsreduktion og forsyningssikkerhed. Forbrugere foretrækker nu bæredygtige produkter. Undersøgelser af 2.000 individer på tværs af USA, Australien, Storbritanien og Kina konkluderer at 90 procent af forbrugere mener, at virksomheder har et ansvar for at forøge bæredygtighed og 83 procent vil foretrække et bæredygtigt produkt frem for et, der ikke er det.

Investorer har også fået præferencer, der peger i samme retning. Øget innovation, nye partnerskaber og tiltrækning af medarbejdere har ligeledes vist sig som positive effekter af virksomheders fokus på bæredygtighed.

Omstilling kræver omtanke
Selvom omlægningen til en cirkulær værdikæde er så intuitivt, indlysende fordelagtig, kan udfordringerne være mange. Genfremstilling kræver som eksempel ofte et komplekst returløb af komponenter, som involverer både slutbrugere og logistikpartnere.

Det kræver specialiserede medarbejdere, der er uddannet i genfremstillingsprocessen fra B til A, og det kræver kundeuddannelse og leverandørpleje at skifte til en forandret værdikæde.

Derfor er det særligt vigtigt, at man som supply chain- eller indkøbsorganisation prioriterer og udvælger initiativer, der giver mest værdi for besværet i netop den branche og det marked man agerer i.

Supply chain ledere bør derfor gøre følgende fem ting for at sikre bedst mulig værdi.

1. Afstem din bæredygtige supply chain strategi med forretningens overordnede mission
Hvad ønsker vores kunder fra os? Hvad er nuværende og fremtidige problemer og hvad driver dem?

2. Kortlæg de kategorier og led i din supply chain, som udgør størst risiko og potentiale for forbedring
Hvordan ser vores omkostningsmæssige, miljømæssige og sociale aftryk ud idag og hvilke dele af værdikæden er de største syndere?

3. Prioritér initiativer i forhold til værdi og gennemførlighed
Hvilke løsninger kan vi realistisk set gennemføre og hvilken værdi forudser vi de kan have? Lav en foreløbig business case.

4. Start småt og test din fremgangsmåde
Sørg for at teste og validere resultater af særligt velegnede kategorier for at opnå erfaring og support fra interessenter

5. Rul først bredere ud når du har taget ved lære
En bredere udrulning af flere initiativer kan finde sted når den første lærdom er opnået.

Der er stort potentiale i en bæredygtig omstilling af supply chains, men udfordringen kan være at demonstrere værdien, da bæredygtighed stadig associeres, i bred forstand, med højere omkostninger og overholdelse af regulativer. ¨

Supply chain organisationer kan være med til at ændre denne opfattelse og samtidig påvirke virksomhedens bundlinje og vækst positivt.

Lars er konsulent i PA Consulting med ekspertise i indkøb, transformation og bæredygtighed. 

Mere fra SCM.dk – forum for ledelse af forsyningskæden

SCM.dk – forum for ledelse af forsyningskæden

www.scm.dk

SCM.dk – forum for ledelse af forsyningskæden – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på optimering af forsyningskæden. Medlemmer på SCM.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af SCM.dk. Vi udkommer dagligt på SCM.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt ni gange om året med magasinet SCM+LOGIST…

Se virksomhedsprofil  

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere