Annonce

PostNord / Post Danmark

PostNord / Post Danmark

Adresse: Tietgensgade 37, 1566 København V,

Telefon: 7011 1230 Website: www.postdanmark.dk E-mail:

PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi er også stolte over at være betroet opgaven med at sikre postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige.

Vi udvikler med vores ekspertise og et unikt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik.

PostNord er vores fælles varemærke, og i kombination med de velkendte postsymboler tilbyder vi post- og kommunikationstjenester i Danmark og Sverige. Løsninger inden for logistik og relationsskabende kommunikation markedsføres under varemærkerne PostNord Logistics og PostNord Strålfors.

PostNord arbejder tæt på sine kunder, og koncernens landeorganisationer i Danmark, Sverige, Norge og Finland har det overordnede ansvar for salg, markedsføring og produktion. Inden for forretningsområderne Mail & Communication og Logistics udvikler vi nordiske tjenester og tilbud, som opfylder kundernes høje krav.

Datterselskabet PostNord Strålfors har ansvaret for både salg og forretningsudvikling inden for relationsskabende kommunikationsløsninger.

E-commerce er en særlig strategisk enhed, der sikrer et samlet og konkurrencedygtigt tilbud inden for e-handel på alle geografiske markeder.

PostNord AB blev etableret ved sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Moderselskabet PostNord AB er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. PostNord ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.). Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem ejerne. 

Kompetenceområder
  • Tredjepartslogistik,
  • Fragt + distribution

Nyheder og artikler

Artikler hvor virksomheden er omtalt

Kort

Navnenyt

Annonce