06.10.2009  |  Strategi & ledelse

Færre fejl med World Class Manufacturing

Indhold fra partner Hvad er dette?

For fire år siden begyndte gipsproducenten Saint-Gobain Gyproc at arbejde med World Class Manufacturing, som ud fra fastsatte nøgletal fokuserer på højnelse af produktiviteten, mindre spild samt mulige nedbrud. Den grundige metode til at opspore og derefter analysere roden til et problem har resulteret i, at mindre end to procent af samtlige leverancer i dag er behæftet med fejl.

Kort før den engelske virksomhed British Plaster Board i 2005 blev solgt til franske Saint-Gobain, besluttede koncernledelsen, at samtlige datterselskaber skulle indføre ledelses- og produktionsfilosofien World Class Manufacturing (WCM). Filosofien stammer oprindeligt fra Japan – akkurat som Lean, og kort fortalt handler den om at undgå stop og spild.

Selv om WCM har hentet inspiration fra Lean, er der imidlertid afgørende forskelle, og frem for alt er metoden hos Saint-Gobain blevet skræddersyet til gipsproduktion.

Gips er nemlig et nøgleord hos Saint-Gobain Gyproc A/S, som den danske del af virksomheden i dag hedder. Herfra produceres og sælges løsninger inden for let byggeri. Kundekredsen udgøres af store byggemarkedskæder, og gipspladerne benyttes som alternativ til beton i forbindelse med opførelse af vægge, lofter og etageadskillelse.

De 150 medarbejdere kan fra fabrikken tæt ved Kalundborg Fjord øjne Asnæsværket, hvorfra man modtager affaldsprodukter, som omdannes til et råmateriale, der senere indgår i gipsproduktionen. Omsætningen udgjorde i sidste regnskabsår knap 500 millioner kr.

De logistiske udfordringer består ikke mindst i en høj omsætningshastighed. Et stort antal lastbiler bringer hver dag mange tusinde gipsplader ud til kunderne. Samtidig råder virksomheden kun over én stor maskine til fremstilling af 20 forskellige gipspladeprodukter i forskellige længder. Maskinen kører døgnet rundt, og gipsplader fylder meget. Lageret er derfor på 10.000 kvadratmeter.

”Samtidig øges vores produktprogram hele tiden, fordi kunderne i dag ønsker individuelt tilpassede løsninger”, forklarer Supply Chain Manager, Peter Larsen.

”Desto mindre behov en bygherre har for at videreforarbejde vores gipsplader, desto billigere er det for ham. Derfor leverer vi ofte vores produkter i form af en pakkeløsning med gipslader, stål og andet tilbehør, som passer til en given bolig. For at få forsyningskæden til at hænge bedre sammen har det derfor været nødvendigt for os at øge antallet af produktskift på maskinen. Herved kan produkterne leveres direkte til byggepladserne”.

Alt skal kunne spores
Leveringen skal finde sted på nøjagtigt aftalte tidspunkter, og varerne skal mærkes med kundens vare- og projektnummer, så hvert enkelt produkt kan spores tilbage gennem forsyningskæden.

Der var derfor tungtvejende argumenter for at indføre en produktionsfilosofi, som kunne bidrage til at højne produktiviteten, forbedre kvaliteten, reducere antallet af nedbrud, mindske spildtid - og dermed omkostninger - samt strømline Supply Chain-funktionerne. World Class Manufacturing viste sig da også at udgøre et effektivt - om end ikke helt ukompliceret - redskab i bestræbelserne på at opnå disse mål.

”Koncernledelsen ønskede ydermere en ensartet tilgang til f.eks. nøgletal, så produktiviteten i de forskellige datterselskaber kunne sammenlignes. Hvad koster produkterne pr. enhed, pr. kvadratmeter eller pr. kilo? Hertil har WCM vist sig at være et rigtig godt værktøj”, siger Peter Larsen.

De ti søjler
”Lean handler grundlæggende om at gøre processerne enkle, hvorimod WCM har større fokus på medarbejderudvikling. Herudover fokuserer vores model i højere grad end Lean på omkostningsreduktion. Samtlige vores variable omkostninger lægges ind i et Matrix-program, hvor de vigtigste data placeres øverst på en skala. Tankegangen bygger på, at 20 procent af arbejdsopgaverne skaber 80 procent af problemerne”.

WCM er baseret på ti fokusområder - eller søjler: Sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø, miljø, kundeservice, fokuserede forbedringer, selvstyret vedligehold, professionelt vedligehold, tidlig udstyrsstyring, total produktivitet og kontrol, medarbejderudvikling og omkostningsreduktion.

”Det er ikke tilfældigt, at sikkerhed udgør den første søjle”, siger Peter Larsen.

”Vores produktionsprocesser kan være meget farlige at håndtere, hvis der ikke udvises stor forsigtighed. Ligeledes udgør selvstyret og professionelt vedligehold to bærende søjler i WCM, og selvstyret vedligehold indebærer blandt andet, at operatøren selv har ansvaret for vedligehold af sin maskine.”

Fakta frem for fornemmelse
Logistikken har en afgørende betydning i den søjle, som knytter sig til kundeservice. Et af omdrejningspunkterne i filosofien består i at skabe løbende forbedringer samt kvalitets- og omkostningsforbedringer. Frem for alt arbejder virksomheden med transport af tunge, men porøse produkter, som let kan skades, hvis de håndteres forkert. Derudover kan fejlagtig håndtering medføre arbejdsulykker. Endelig er der hensynet til, at produkterne skal hurtigt frem.

”Det er derfor en kompliceret opgave at få hele værdikæden til at spille sammen - fra produktion gennem planlægningsfasen og frem til leveringsstedet. I vores type virksomhed må kendsgerninger og data derfor hver dag gå forud for den enkeltes mavefornemmelse for, hvad der kan lade sig gøre. Af samme grund er også logistikmedarbejdernes personlige involvering i processerne alfa og omega”, mener Peter Larsen.

”Eksempelvis analyserer vi med udgangspunkt i vores nøgletal, hvor stor en del af tiden, maskinen er bemandet, antallet af maskinstop, samt hvordan plukfejl opstår. Et det f.eks. altid den samme type vare, som plukkes forkert, eller den samme medarbejder, som begår fejl - eller sker fejlene altid i den samme del af processen?”

Dyre plukfejl
Virksomheden har også analyseret, hvad en plukfejl koster, og en sådan fejl kan løbe op i adskillige tusinde kroner. Varen skal afhentes igen, der skal tales med kunden, varerne skal omsorteres og de rigtige produkter fremsendes på ny.

Lidt over én procent af samtlige leverancer er i dag behæftet med fejl. Fejlene opstår typisk, hvis varen er mærket forkert, eller hvis den ved en fejl er blevet placeret på en forkert hylde, forklarer Peter Larsen.

Et grundlæggende element i WCM består i at finde roden til, hvor hver enkelt fejl opstår - og jagten på fejlenes årsager har skabt kontante resultater. Af virksomhedens kundeservice-indeks fremgår det, at cirka 98 procent af ordrerne i dag håndteres fejlfrit.

”Mængden af fejl er i øvrigt reduceret markant siden vi indførte WCM, og fejlprocentens størrelse er da også noget af det, jeg selv i høj grad bliver målt på som logistikansvarlig”, erkender Peter Larsen.

At satse højere end det mulige
Saint-Gobain Gyproc A/S ekspederer et tusindtal ordrer om måneden, og virksomheden opererer med fem kategorier af mulige fejl: Kvalitetsfejl i selve produktet, skader i forbindelse med produktion, losning eller transport, plukfejl (her går det oftest galt, når det går galt), for sen aflevering af varen på lokationen samt forkert ordreindtastning.

”Vi ved, at såfremt vi kunne opnå Best Practice på samtlige områder, ville vores omkostninger være 30 procent lavere end gennemsnittet hos de virksomheder, vi sammenligner os med. Dette er naturligvis et ideelt mål. Men hvis vi ikke har konstant fokus på, hvordan vi realiserer intentionerne bag nøgletallene, sker der ingen fremskridt. Derfor skal vi hele tiden satse lidt højere end de ideale mål”.

Nøjeregnende auditører
For alle ti søjlers vedkommende bliver der et par gange om året holdt audits, hvor man kan score fra nul til fem points.

”De eksterne auditører har selv en baggrund som erhvervsledere, og jeg bliver typisk målt på, om kundeservice-indekset holder samme niveau som ved sidste auditering. Helst skal niveauet være forbedret. Hvis jeg f.eks. har ét points forbedring i forhold til et givent område, kan jeg være sikker på at blive spurgt, hvorfor jeg ikke har to point. Og så rådgiver de mig om, hvordan jeg kan forbedre mit niveau”.

Et andet mål, som Peter Larsen som Supply Chain Manager bliver vurderet på, er, om der er balance mellem lagerbeholdning, salg og produktion.

Den 47-årige Supply Chain Manager er ikke i tvivl om, at han via arbejdet med WCM har fået nogle arbejdsredskaber, som han vil kunne drage nytte af, uanset hvor på arbejdsmarkedet han i fremtiden måtte befinde sig. At have fået indblik i de analytiske metoder som afslører roden til et problem, anser han således for en universel kompetence, der kan bruges på alle typer arbejdspladser.

”WCM rummer nemlig en mængde helt logiske værktøjer, som gør det muligt at arbejde sig tilbage gennem værdikæden, når der skal findes årsager til fejl. Jeg ved da udmærket, at fejl aldrig helt kan undgås. Men jeg vil hævde, at det er muligt at foregribe de fleste problemer ved hele tiden at stille spørgsmålene: hvad, hvor og hvorfor, og på den måde så vidt muligt forhindre at det, som burde lykkes, går galt”.

Tags:

  SCM.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere