Annonce

Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Telefon: 25 88 01 01 Website: www.ekft.dk E-mail:

EU-toldkodeksen vil de næste 5-6 år vende op og ned på hele toldadministrationen i Danmark -  alt bliver digitaliseret. Når alle dele af EU-toldkodeksen er fuldt ud IT-understøttet og digitaliseret, bliver nemmere at drive virksomhed. Spørgsmålet er blot, hvor meget vi skal igenem får at nå dertil?

 

For at dansk erhvervsliv kan stå stærkt i samarbejdet og kommmunikationen med toldmyndighederne er Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) blevet oprettet. EKFT skal gøre det nemmere for de danske virksomheder at finde vej gennem toldjunglen.

 

Det nye Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) er et supplement til det arbejde, der foregår på toldområdet i erhvervsorganisationerne. Oprettelsen er udtryk for, at der er behov for større sammenhold, bedre kommunikation og fælles handlekraft end tidligere. Det er i alles interesse.

Kompetenceområder
  • Forening, organisation, medie

Nyheder og artikler

Annonce