Annonce

Opret nyhed

”Vores næste generation af apps til vores ’visibility-platform’ tilbyder nogle nye sporingsmuligheder, blandt andet i form af augmented reality”, fortæller Lars Kyed, GS1 Denmark. Foto: GS1 Denmark.

Data vil forandre transportbranchen

Alle led i en moderne forsyningskæde producerer data, der kan bruges til optimering i en mængde sammenhænge. Her spiller standarder også en vigtig rolle.

IT & DATAFANGST

Begrebet big data er efterhånden udbredt i en lang række sammenhænge og brancher, herunder transportindustrien, og der er bred enighed om, at det er et vigtigt område at fokusere på. Mindre klarhed er der imidlertid omkring, hvordan disse data egentlig kan bruges til at drive forandringer og forretning i virksomhederne.

Som en del af Transportens Dag 2016 havde dagens vært, Dansk Industri, derfor inviteret adm. direktør i GS1 Denmark, Lars Kyed, til at berette om netop perspektiverne på det område. GS1 er en international standardiseringsorganisation, der udbreder standarder til at støtte alle parter i en forsyningskæde. Det kan eksempelvis være i forbindelse med udveksling af stamdata, ordrer og fakturaer, stregkodemærkning eller sporing af produkter og forsendelser.

Standarder til gennemsigtighed
Netop sporbarhed er et af de områder, Lars Kyed har størst forventninger til i forhold til det fremtidige potentiale omkring anvendelse af data i supply chain-regi, blandt andet til at skabe gennemsigtighed i processerne og de enkelte led i kæden.

”En produktions- eller transportvirksomhed kan hente data ud af alle relevante led i en moderne forsyningskæde og bruge disse til at optimere sin forretning i en lang række sammenhænge. Her er standarder et vigtigt værktøj; eksempelvis kan en sporbarhedsstandard understøtte beslutningstagere i forhold til at lave de rigtige justeringer på både små og store parametre”, sagde han.

Når det kommer til at skabe grundlag for vækst og innovation i en virksomhed, har GS1 en model, der gennem tre skridt søger at drage nytte af de eksisterende processer i en virksomheds drift, eksempelvis et vareflow:

  • Identifikation – via forskellige identifikationsnumre kan hver enkelt produkt, palle, forsendelse eller sted identificeres unikt.
  • Datafangst – herefter kan data blive overført uden manuelle processer via stregkoder og RFID.
  • Deling – og til sidst kan disse data så deles som masterdata, transaktionsdata (EDI), hændelsesdata osv.

”Med den her model kan vi eksempelvis identificere og spore gods, skibe, toge og materiel undervejs. Det er relevant for virksomheder fra flere sektorer, fx dagligvareområdet og sundhedssektoren. Uanset sektor er det essentielt at have en effektiv, sikker og gennemsigtig forsyningskæde baseret på unik identifikation, mærkning og dataudveksling for at opnå effektivitet, sikkerhed og sporbarhed i hele vejen igennem”, fortalte Lars Kyed.

Teknologiske gevinster i vente
Som det gælder for alle andre teknologiske platforme, så kommer udviklingen på området selvsagt også til at påvirke metoderne til eksempelvis dataindsamling og registrering. Fra GS1’s side er man sikker på, at fremtidens landvindinger vil komme alle til gode.

”Vores næste generation af apps til vores ’visibility-platform’ tilbyder nogle nye sporingsmuligheder, blandt andet i form af augmented reality. Og det vil være en gevinst for både infrastrukturejerne, der vil kende togenes position og spornettets tilstand, for ’rolling stock’-ejere, der kan kende drivlinens tilstand, og for de forskellige involverede stakeholders. Danmark, Sverige, Norge og Finland er alle aktive brugere af GS1-standarder, og de relevante folk vil her opleve fx forbedret planlægning og aflæsning på grund af bedre indsigt i sammensætningen af toget”, sluttede Lars Kyed.

Annonce
GS1 Denmark er partner på scm.dk Vi hjælper virksomheder med at effektivisere deres forsyningskæde. Midlet er GS1 Standarderne for unik produkt-identifikation, automatiseret datafangst og datadeling.
Aktivitet: Artikler: 105 | Events: 2 | Kompetenceområder: 1

Er du også en del af branchen, så læs om mulighederne for at blive partner.
Læs mere her

Bring en kommentar

God kommentarskik. Hold en god tone i kommentarerne, undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter. Læg kun link på din kommentar, såfremt det er relevant for debatten. Vær opmærksom på, at debatten modereres af portalens redaktion.

Annonce

Relaterede virksomheder

Relaterede artikler

Annonce

Annonce

Annonce